Home Nyheter Q3-rapporten vittnar om stadiga framsteg för Iconovo

Q3-rapporten vittnar om stadiga framsteg för Iconovo

Q3-rapporten vittnar om stadiga framsteg för Iconovo

4 november, 2020

Under Q2 och Q3 har Iconovo ökat sitt fokus på affärsutveckling och det svenska inhalationsbolagets senaste kvartalsrapport visar att satsningen gett resultat. Tack vare en stark försäljningsutveckling i kombination med flera uppnådda milstolpar spår nu analytiker en positiv aktieutveckling för bolaget.
Sedan i våras har Iconovo gått från att befinna sig i en etableringsfas till att bli ett tillväxtfokuserat bolag med siktet inställt på hållbar lönsamhet och säkra marginaler genom växande royaltyintäkter.
Ett steg i denna riktning togs under andra kvartalet då Johan Wäborg tillträdde som ny vd, vilket säkrade en hög nivå av internationell strategisk affärsutvecklingserfarenhet till bolagets ledning. Detta är ett tillskott som kan bli avgörande för Iconovos framtida tillväxt. Läs mer.

Iconovos bästa kvartal på tre år

Wäborg presenterade bolaget vid Erik Penser Banks Bolagsdag den 24 september där han gav en detaljerad genomgång av bolagets fyra inhalationsplattformar och övergripande affärsmodell. Tack vare Iconovos egen inhalationsexpertis, avseende såväl inhalatorer som matchande torrpulverformuleringar, kan bolag som utvecklar generiska läkemedel potentiellt spara tre till fyra år i produktutvecklingstid genom att samarbeta med bolaget. Iconovo gynnas i sin tur genom en kortare tid till intäkter i form av milstolpsbetalningar och royalties från försäljningen.
Affärsmodellen har redan burit frukt då man kunde rapportera en försäljning om 5,8 Mkr under det gångna kvartalet (en ökning med 66 procent jämfört med samma period förra året), vilket innebär att iconovo gjorde sitt bästa kvartalsresultat på tre år. Sammantaget stödjer bolagets Q3-rapport bolagets valda affärsmodell.

En affärsmodell som lönar sig

Under perioden erhöll Iconovo milstolpsbetalningar från sitt partnerskap med Amneal, ett läkemedelsbolag somutvecklar en generisk version av AstraZenecas Symbicort Turbuhaler (budesonid/formoterol) för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) baserat på Iconovos inhalationsplattform ICOres.
I juli kunde Iconovo dessutom tillkännage ett nytt licensavtal med BNC Korea. Därmed har man ingått sitt fjärde royalty-baserade avtal, den här gången avseende utveckling av generiska formuleringar av Novartis Seebri Breezhaler och Ultibro Breezehaler med hjälp av Iconovos ICOcap-plattform. I samband med avtalssigneringen mottog Iconovo en betalning om 150 000 euro som ersättning för att BNC fått tillgång till Iconovos teknik.
Läs mer om affären och vad den betyder för Iconovo här.

God likviditet

Utöver att bedriva den dagliga verksamheten har Iconovo även fokuserat på att utöka sitt team av högt kvalificerade medarbetare under årets tredje kvartal. Man har t.ex. adderat en formulerare, en mekanikkonstruktör, en person som ansvarar för kommersiella samarbeten och kundrelationer samt en senior projektledare. Man har dessutom investerat i att anpassa sitt kvalitetssystem för att uppfylla kraven från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA samt i att uppgradera sina laboratorier. Framöver ämnar bolaget att fortsätta investera i utvecklingen av den nya ICOpre-plattform.
Samtidigt uppvisar bolagets kassa, som uppgick till 72 Mkr i slutet av september, en bra balans mellan investering och fakturering. Med tanke på bolagets nuvarande burn rate estimerar Iconovo att befintliga medel kommer kunna finansiera verksamheten i tre år framöver. Till dess tror sig bolaget ha erhållit royalty-betalningar stora nog att ge ett positivt kassaflöde och god lönsamhet.

Analytiker tror på positiv aktieutveckling

Q3-rapporten plockades upp av analytiker från såväl Danske Bank som Erik Penser Bank och båda aktörer signalerade en uppsida i bolagets aktie.
Analytikerna förväntar sig att Amneals ICOres-baserade produkt kommer att lanseras i Europa under den första delen av 2023, vilket skulle resultera i Iconovos första royaltybetalningar inom avtalet. Penser tror även på royaltybetalningar från BNC Korea-affären under 2025.
Därtill förutspår Danske Bank initiala royaltybetalningarna från Stevanato Group redan 2022. Den italienska aktören säljer Iconovos ICOcap-plattform – som är CE-märkt – för användning i kliniska prövningar.
Analytikerna bedömer att Iconovos aktie medför en medelhög risk alltmedan bolaget förväntar sig att kunna fortsätta leverera milstolpar i snabb takt framgent, vilket indikerar höga intäkter även under årets fjärde kvartalet.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev