Home Nyheter Iconovos nya vd tillför affärsutvecklingsperspektiv

Iconovos nya vd tillför affärsutvecklingsperspektiv

Iconovos nya vd tillför affärsutvecklingsperspektiv

9 juli, 2020

Hittills har 2020 inneburit flera framsteg för Iconovo och ett viktigt sådant var vd-bytet i april. I samband med att Orest Lastow övergick till rollen som CTO, i syfte att optimera nyttan av sin expertis kring torrpulverinhalatorer, rekryterades Johan Wäborg till vd-posten och adderade värdefull erfarenhet inom affärsutveckling till bolagsledningen. BioStock har varit i kontakt med Johan Wäborg för att få veta mer om hans vision för bolaget.
Medtech-bolaget Iconovo utvecklar kompletta inhalationsprodukter – inhalatorer i kombination med torrpulverformuleringar. Bolagets inhalationsprodukter är främst avsedda för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), två mycket vanliga luftvägssjukdomar.
Under åren har Iconovo utvecklat en bred produktportfölj som idag inkluderar fyra inhalatorplattformar, som ger bolaget en god position på en växande global marknad. Tre av plattformarna är redan fullt utvecklade och tillgängliga att anpassas för administration av olika inhalationspulver: ICOres, ICOcap och ICOone. Samtliga har nått nya framsteg under första halvåret 2020 trots en rådande pandemi som har stört den globala ekonomin.

Tre färdigutvecklade plattformar

Iconovos reservoarbaserade produkt, ICOres, utvecklades som en generisk version av AstraZenecas Symbicort Turbuhaler (budesonide/formoterol), medan ICOone är bolagets engångsinhalator. Båda har sett sitt IP-skydd stärkas i såväl Sverige som Europa under året, och så sent som i juni fick ICOres ett s.k. Intention to Grant-besked från den kinesiska patentmyndigheten. Läs mer.
Samtidigt har ICOcap, bolagets kapselinhalator med samma funktion och liknande prestanda som Novartis torrpulverinhalator Breezhaler, fått CE-märkning och kan nu köpas från Iconovos tillverknings- och distributionspartner Stevanato Group för att användas i kliniska prövningar. Den italienska partnern meddelade nyligen att de ämnar investera nära 400 miljoner EUR i tillverkning och FoU-program för drug delivery-system, varav en del kommer att allokeras till tillverkning av ICOcap. Beskedet kom strax efter att Stevanto upprättat en webbsida helt dedikerad till ICOcap för att öka synligheten för Iconovos produkt.
När det gäller ICOcap meddelade Iconovo så sent som igår att de har tecknat ett licensavtal som ger BNC Korea Co Ltd exklusiva rättigheter att använda Iconovos know-how för att tillverka två generiska formuleringar baserade på Ultibro Breezhaler (indacaterol, glycopyrronium) och Seebri Breezhaler (glykopyrronium). Avtalet ger också BNC Korea Co Ltd rätten att marknadsföra, sälja och distribuera dessa formuleringar tillsammans med ICOcap i Korea, Japan, Kina, Taiwan, Ryssland, CIS-länderna och de sydöstasiatiska länderna (inklusive Turkiet). Affären har ett värde av 550 000 euro varav 150 000 euro ska betalas som en s.k. access fee.

Utvecklar ny plattform

I slutet av 2019 meddelade Iconovo sina planer på att investera i en ny inhalatorplattform som liknar GSKs Ellipta, ett produktsegment som förväntas dominera inhalationsmarknaden under de kommande tio åren. Den nya plattformen, ICOpre, utgör en stor affärsmöjlighet för Iconovo då analytiker bedömer att Ellipta-segmentet kommer vara värt minst 4,5 miljarder USD i årlig försäljning år 2023.
BioStock har tidigare beskrivit potentialen för ICOpre, och Iconovo har nyligen släppt ett informationsdokument som tar upp marknadsmöjligheter, patentsituation, produktfunktioner och partnerskapstrategi för ICOpre.

Övergångsfas för Iconovo

Utvecklingen av den nya inhalationsplattformen sammanfaller med att Iconovo håller på att transformeras från ett bolag under etablering till att fokusera mer på tillväxt och hållbar lönsamhet med säkra vinstmarginaler genom växande royaltyintäkter.
Övergången har bland annat inneburit förändringar i bolagsledningen. I april utsågs Johan Wäborg till vd och ersatte därmed Iconovos medgrundare Orest Lastow, som istället har tagit sig an rollen som CTO för att bättre utnyttja sin expertis inom utveckling av torrpulverinhalatorer såsom ICOpre.
Johan Wäborg, som var vd för Actelion Pharmaceuticals i Norden och Baltikum när bolaget förvärvades av Janssen Pharmaceuticals för 30 miljarder USD, tar med sig en gedigen erfarenhet från internationell strategisk affärsutveckling med stark tillväxt i börsnoterade bolag. Johan Wäborg ämnar stärka bolagets utvecklings- och kommunikationsstrategi med investerarna i fokus, samt öka ansträngningarna inom kommersialisering av Iconovos fyra inhalatorplattformar.

»Jag har en bred kommersiell bakgrund med erfarenhet av marknadsföring av läkemedel, företagsetablering och affärsutveckling. Jag har lett team och organisationer genom både goda och dåliga tider med framgångsrika tillväxtresultat. Det handlar om människor, energi och fokus. Arbetet ska vara kul, för om det är det så blir man engagerad i sitt arbete och kan i princip uppnå vad som helst« — Johan Wäborg, vd för Iconovo

BioStock fick tag i Iconovos nya vd för en djupare inblick i hur han kommer att leda Iconovo.
Johan Wäborg, först och främst, vad var din första reaktion när du blev erbjuden vd-posten på Iconovo?
– Jag blev entusiastisk eftersom jag snabbt insåg att detta är ett bolag i världsklass med stor potential i sitt erbjudande och affärsmodell. Jag anser även att kulturen på Iconovo, och de människor jag träffat här, verkligen matchar mina egna värderingar.
Vad är det med bolaget som inspirerar dig och fick dig att acceptera denna nya position?
– Jag blev inspirerad och övertygad av ett antal saker!
– För det första är jag mycket imponerad av den unika kompetens som de individer som arbetar på Iconovo besitter. Få människor i världen kan göra det vårt team gör. Vi designar och bygger en inhalator och anpassar sedan formuleringen av läkemedelspulvret. Parallellt optimerar vi inhalatorn och läkemedlet för att fungera perfekt ihop. Denna integrerade utvecklingsprocess är Iconovos kärnkompetens.
– För det andra är den skalbara affärsmodellen av yttersta vikt. Iconovo säljer i princip licensen för en kund att använda en av våra fyra enheter med en optimerad läkemedelskomponent i ett visst territorium. Således är det en plattformsmodell som vi kan skala upp och sälja flexibelt på flera sätt. Som kommersiellt lagd person gör den här typen av spelplan mig riktigt motiverad!
– För det tredje är marknadsmöjligheten och den förhållandevis låga risknivån mycket attraktiv i mina ögon. Jämfört med ett startup-bolag inom bioteknik eller läkemedelsutveckling, som normalt bara har ”ett ben” att stå på, d.v.s. ett projekt eller en molekyl, så har Iconovo flera plattformar och kan göra flera affärer med varje plattform. Erbjudanden kan omfatta generika-substanser men också innovativa läkemedel. För t.ex. generiska inhalationsprodukter med torrpulver är risken att misslyckas lägre och de huvudsakliga fallgroparna är risken för förseningar. Medan andra bolag antingen ”vinner eller försvinner” så har vi mycket mer säkerhet i vår modell.
Vilken koppling hade du till Iconovo innan du blev bolagets vd?
– Jag hade hört talas om Iconovo och några talangfulla människor som gick ihop när AstraZeneca stängde här i Lund. Detta fastnade hos mig eftersom jag faktiskt gjort några veckors sommarpraktik på Astra i samband med att jag studerade till civilingenjör i kemiteknik precis uppför backen härifrån, vid LTH.

Johan Wäborg, vd Iconovo

Hur kommer din tidigare erfarenhet att bidra till Iconovos framtida tillväxt?
– Jag har en bred kommersiell bakgrund med erfarenhet av marknadsföring av läkemedel, företagsetablering och affärsutveckling. Jag har lett team och organisationer genom både goda och dåliga tider med framgångsrika tillväxtresultat. Det handlar om människor, energi och fokus. Arbetet ska vara kul, för om det är det så blir man engagerad i sitt arbete och kan i princip uppnå vad som helst.
Du började som vd i april, har det varit en smidig resa hittills?
– Det har redan gått tre månader – tiden flyger! Jag har haft en mycket bra introduktionsperiod och tror att min tidigare erfarenhet av luftvägssjukdomar hjälpte mig att snabbt komma in i arbetet.
Detta är inte din första roll som toppchef i ett life science-bolag, men är det första gången i ett medtech-bolag som utvecklar torrpulverinhalatorer?
– Jag har inte lett ett medicintekniskt bolag tidigare, men jag har drivit innovativ läkemedelsutveckling på Actelion och startat upp ett internationellt generikabolag med Marklas BV. Jag ser många likheter i Iconovo med mina tidigare erfarenheter och många av de viktigaste affärsprinciperna är desamma.
Om så är fallet, vilka utmaningar förväntar du dig att möta och vilka är de viktigaste förmågorna du för med dig till bordet?
– En klassisk utmaning för alla innovativa startup-bolag är att sadla om från produktinnovation till kommersialisering, i detta har Iconovo redan kommit en bit på vägen. En del av min ambition är att satsa hårt på att sälja det vi har samt att se till att våra befintliga partnerskap tar sig till mållinjen inom rimlig tid.
När du ser tillbaka på första halvan av året, vad skulle du säga är Iconovos viktigaste uppnådda milstolpe hittills under 2020?
– Det har pågått intensiv aktivitet i labben och ihärdiga interaktioner med både nya och befintliga kunder. En stor prestation till följd av det hårda arbetet var CE-märkningen av ICOcap.
När vi ändå är inne på ICOcap så har Iconovo just tecknat ett regionalt licensavtal med BNC Korea Co Ltd, vilket ger ICOcap, tillsammans med två generiska formuleringar, utbredd marknadstäckning i Asien. Kan du berätta mer om konsekvenserna av detta avtal?
– Vi ingår nu vårt fjärde royalty-avtal med en dynamisk regional kund i ett territorium med över 2,7 miljarder människor. Det här är vårt första avtal för formuleringar till ICOcap vilket validerar vår teknologi och kommer att generera försäljning för både våra formuleringar och för inhalatorn ICOcap. Avtalet är också för två produkter vilket gör den “dubbelt” så bra. Detta ökar möjligheten för att också hitta kunder för det kvarvarande territoriet i Europa och Latinamerika.
När Iconovo går in i en fas som fokuserar på tillväxt, vad kommer att vara de viktigaste aspekterna för denna övergång, och hur planerar du att hantera dem?
– När vi nu inleder vår tillväxtresa kommer det att vara viktigt att fastställa en långsiktig strategi. På så vis kan vi även utarbeta strategier i det mer korta och medellånga perspektivet och därigenom fokusera våra aktiviteter inom affärsområden som för oss närmare våra framtidsmål.
Vad kommer att bli bolagets omedelbara fokus i närtid?
– Det finnas många aspekter att navigera, men vi har seglat förr. En absolut nyckelfråga är att se till att vi har ett team av energiska och kompetenta människor. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och tillsammans kan vi uppnå vad vi än tar oss för.
Slutligen, hur ser din långsiktiga vision för Iconovo ut och vad har du för strategi för att implementera den?
– Vi arbetar just nu med vår långsiktiga strategi för Iconovo, så jag kommer att ha anledning att återkomma kring den frågan. Men för mig är den kortsiktiga strategin tydlig – det handlar om kommersiellt genomförande.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev