Home Nyheter Avtal ger Iconovo långsiktig intäktspotential

Avtal ger Iconovo långsiktig intäktspotential

Avtal ger Iconovo långsiktig intäktspotential

18 augusti, 2020

I juli meddelade Iconovo att man hade tecknat ett regionalt licensavtal med BNC Korea för utveckling av två inhalationskapselformuleringar för ICOcap: generiska former av Novartis två produkter Ultibro och Seebri. Marknaden som BNC Korea täcker representerar cirka 15 procent av den globala försäljningen av formuleringarna och ger Iconovo en betydande affärsmöjlighet på sikt.
Iconovos ICOcap är en kapselbaserad torrpulverinhalator designad för att vara robust samtidigt som den ska vara enkel att använda och kunna anpassas till olika kapselstorlekar. Inhalatorn finns i två versioner och har samma funktion och prestanda som Boehringer Ingelheims kapselbaserade torrpulverinhalator HandiHaler och Novartis torrpulverinhalator Breezhaler.
Inhalatorn har nyligen erhållit CE-märkning och kan numera köpas från Iconovos tillverknings- och distributionspartner Stevanato Group för användning i kliniska studier.

Nytt licensavtal med BNC Korea

I juli meddelade Iconovo att man tecknat ett licensavtal som beviljade BNC Korea Co Ltd exklusiva rättigheter att använda bolagets know-how för två generiska formuleringar för användning tillsammans med ICOcap, Ultibro Breezhaler (indacaterol, glycopyrronium) och Seebri Breezhaler (glycopyrronium), som båda är godkända för behandling av KOL.
Avtalet ger BNC Korea rättigheterna att tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera dessa formuleringar tillsammans med ICOcap inom sitt betydande marknadsområde som inkluderar Korea, Japan, Kina, Taiwan, Ryssland, CIS-länderna och de sydostasiatiska länderna (inklusive Turkiet). Affären har ett milstolpsvärde på 550 000 euro, varav 150 000 euro ska betalas i tillträdesavgift.
Därutöver ger avtalet Iconovo rätt till royalty-betalningar från BNC Koreas nettoomsättning när produkterna väl lanseras. Storleken på dessa kommer i sin tur bero på villkoren i BNC Koreas avtal med sina distributörer på respektive delmarknad. Sammantaget kommer dock royaltybetalningarna – snarare än ovan nämnda milstolpsbetalningar – representera den större delen av det totala avtalsvärdet. Det är även känt att royaltybeloppet kommer att vara en mellanstor ensiffrig procentsats av försäljningen, beroende på land och distributionsavtal.

Betydande affärspotential för Iconovo

Enligt Novartis årsrapport från 2019 genererade Ultibro försäljningsintäkter om 427 miljoner USD, medan motsvarande siffra för Seebri var 121 miljoner USD. Iconovo uppskattar att 15 procent av den globala försäljningen av de båda formuleringarna avser BNC Koreas geografiska territorium, vilket kan översättas i stora affärsmöjligheter för Iconovo och ICOcap-projektet framöver.
Dessutom uppskattar Iconovo att den höga befolkningstillväxten i Asien – vilket motsvarar mellan 40 och 50 procent av den globala befolkningstillväxten under de kommande tio åren – kommer att medföra att BNC-territoriet och övriga Asien gradvis, men väsentligt, bidrar till ett ökat värde av Iconovos verksamhet under den 20-åriga royaltyperioden. Uppskattningen tar också hänsyn till att det asiatiska territoriet som helhet ser en stark ekonomisk tillväxt med ökade hälsoutgifter per capita.
Iconovos vd Johan Wäborg, som under våren rekryterades för att stärka ledningens affärsutvecklingskompetens, kommenterade avtalet i en nylig vd-intervjun med BioStock där han gav sin bild av hur värdefullt avtalet är för bolaget:

Vi ingår nu vårt fjärde royalty-avtal med en dynamisk regional kund i ett territorium med över 2,7 miljarder människor. Det här är vårt första avtal för formuleringar till ICOcap vilket validerar vår teknologi och kommer att generera försäljning för både våra formuleringar och för inhalatorn ICOcap. Avtalet är också för två produkter vilket gör det “dubbelt” så bra. Detta ökar även möjligheten för att hitta kunder för det kvarvarande territoriet i Europa och Latinamerika.

Väntar sig fler avtal av samma dignitet

Allteftersom Iconovo går från att ha varit ett bolag under etablering till att snarare befinna sig i en tillväxtfas baserat på ”kommersiellt genomförande”, som Johan Wäborg uttryckte det, lär vi kunna förvänta oss fler avtal som motsvarar det med BNC Korea. Detta gäller inte bara för ICOcap – som även kommer gynnas av partnern Stevanatos beslut om en storsatsning på tillverkningen av den kapselbaserade inhalatorn – utan också för bolagets andra inhalationsplattformar ICOres, ICOone och ICOpre. Sådana avtal kommer att vara en avgörande drivkraft för Iconovos verksamhet under de närmaste åren.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev