Home Nyheter OssDsign öppnar miljardmarknad genom förvärvet av Sirakoss

OssDsign öppnar miljardmarknad genom förvärvet av Sirakoss

OssDsign öppnar miljardmarknad genom förvärvet av Sirakoss

5 november, 2020

OssDsign, som är ett av investmentbolaget Karolinska Developments portföljbolag, annonserade under onsdagen ett förvärv av det skotska bengraftsföretaget Sirakoss. Köpeskillingen uppgår till 11 miljoner USD, exklusive milestone- och royaltybetalningar. Förvärvet finansieras delvis med en riktad nyemission och öppnar dörren för en mångmiljardmarknad inom reparation av bendefekter.
Medicinteknikbolaget OssDsign utvecklar och tillverkar regenerativa implantat och patientspecifika lösningar för behandling av bendefekter, avsedda att förbättra läkning av t.ex. allvarliga kranie- och ansiktsdefekter.

FDA-godkänd bengraftsprodukt

I och med förvärvet av Sirakoss tar bolaget ett stort steg vidare in i marknaden för behandling av bendefekter. Sirakoss, som är ett privatägt företag utvecklar det nanosyntetiska benersättningsmaterialet Osteo3 ZP Putty. Materialet används vid till exempel ryggrads- eller traumakirurgi för att åtgärda bendefekter.
Bolaget erhöll ett regulatoriskt godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i juni i år och de kommersiella aktiviteterna för Osteo3 ZP Putty kommer att påbörjas så snart förvärvet genomförts.

Flerfaldigar den tilltänkta marknaden

I och med förvärvet ökar OssDsign den möjliga marknaden inom reparation av bendefekter. Millenium Research Group uppskattar marknaden för bengraftsubstitut globalt ligga på runt 4 miljarder USD under 2021. Marknaden befinner sig i stark tillväxt, i genomsnitt 8 procent per år och med bruttomarginaler som överstiger 90 procent. Det innebär att den totala marknadspotentialen för OssDsign i stort sett femfaldigas.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

»OssDsigns förvärv av Sirakoss är ett viktigt steg framåt i bolagets strävan att skapa en stark position på den snabbt växande globala marknaden för reparation av bendefekter. Det starka intresset för att delta i den riktade nyemissionen speglar välrenommerade investerares tilltro till vårt portföljbolags förmåga att skapa betydande värden för såväl patienter som aktieägare. Vi ser fram emot att följa och stödja OssDsign under dess fortsatta utveckling« – Viktor Drvota, vd Karolinska Development

Synergier för den existerande kommersiella organisationen
Att OssDsign redan har en kommersiell organisation på plats bör enligt bolaget kunna innebära en stark fördel vid introduktionen av Osteo3 ZP Putty. Större delen av bolagets redan existerande kunder gör i dag operation i ryggrad, så kundkontakterna för den nya produkten är redan etablerade. Dessutom har stora delar av OssDsigns ledning lång erfarenhet inom området.

Morten Henneveld, vd OssDsign

»Vi kan det här området och nu kompletterar vi vår portfölj. Tidigare var våra produkter relevanta i 5 procent av kundernas procedurer. Förvärvet av Sirakoss gör att vi nu är relevanta i över 90 procent. Det gör också att vi kommer att få en mer frekvent kontakt, vilket också kommer att hjälpa.« – Morten Henneveld, vd OssDsign

Bolaget vill i dagsläget inte uttala sig om hur de tror att den nya produkten kommer att tas emot på marknaden, men ambitionen är att den ska stå för en substantiell del av den totala omsättningen år 2024.

Betalas delvis genom nyemission

Köpeskillingen uppgår till 11 miljoner USD, exklusive överenskomna milestone- och royaltyersättningar, och är uppdelad i tre kontanta delbetalningar. Den första delbetalningen om 5 MUSD kommer att finansieras med medel från en genomförd riktad nyemission i OssDsign. Svenska och internationella investerare deltog i kapitalanskaffningen som omfattade 65 Mkr och där deltagarna tecknade nya aktier till 14,70 kr per aktie, motsvarande 10 procents rabatt i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 3 november 2020. Emissionen innebär en utspädning om 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Karolinska Development LogoKarolinska Development äger 10 procent i OssDsign

Investmentbolaget Karolinska Development (KD) äger efter den genomförda emissionen cirka 10 procent i OssDsign. Återstår att se vilken effekt Sirakoss-förvärvet och den utökade marknadspotentialen kan ha på både OssDsigns och KDs aktiekurser framöver.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev