Home Nyheter Cyxone lockar finansiering och söker nya patent

Cyxone lockar finansiering och söker nya patent

Cyxone lockar finansiering och söker nya patent

13 november, 2020

På kort tid har bioteknikföretaget Cyxone säkrat cirka 40 Mkr, för att finansiera fas II-studien av Rabeximod i Covid 19-patienter som väntas starta före årsskiftet, och även andra utvecklingsaktiviteter. Kapitalanskaffningen har genomförts i två separata transaktioner, inklusive en fulltecknad riktad nyemission på cirka 19 Mkr som tillkännagavs den 10 november. Vidare meddelade bolaget nyligen positiva toxikologiska resultat för Rabeximod och har nu också ansökt om utökat patentskydd hos Europeiska Patentverket.

Malmö-baserade Cyxone utvecklar immunmodulerande läkemedel mot autoimmuna sjukdomar och virusinducerade akuta andningsstörningar. Bolaget uppdaterade nyligen sin utvecklingsplan för fas II-läkemedelskandidaten Rabeximod, som ursprungligen utvecklats för behandling av ledgångsreumatism (RA), för att också testa den som en potentiell behandling av Covid-19-patienter för att förhindra progression till Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS).
I ett tredje utvecklingsprojekt riktar sig företaget mot multipel skleros med sin läkemedelskandidat T20K. Projektet har visat lovande prekliniska resultat och Cyxone förbereder sig för en fas I-säkerhetsstudie med en ny praktisk administrationsform.

Stärker patentsituationen

Företaget meddelade tidigare i veckan att det har lämnat in ytterligare en patentansökan för Rabeximod till det Europeiska patentverket, ett steg för att stärka den immateriella portföljen med en längre marknadsexklusivitet för läkemedlet. Det aktuella patentet är det senaste av fem nya patent som lämnats in gällande Rabeximod under året. Planen är att över tid ansöka inom fler regioner.
Om patentet blir beviljat, kommer Rabeximod att vara skyddad fram till 2041, vilket kan förlängas ytterligare om läkemedelskandidaten blir berättigad till patentförlängning.

»Vi är glada över de senaste framstegen i utvecklingen av Rabeximod, som för närvarande utvärderas i två breda indikationer där det finns ett stort behov av en säker och effektiv terapi. När vi så småningom går in i partnerskapsförhandlingar ser vi ett enormt värde i att säkra en robust patentportfölj för denna unika läkemedelskandidat.« – Tara Heitner, VD Cyxone.

Riktad unitemission för att finansiera Covid 19-studie och T20K

Cyxone har också genomfört en riktad emission av units för att säkra finansiering för den förestående fas II-studien med Rabeximod hos Covid 19-patienter.
Intäkterna från emissionen kommer även att användas för att utveckla en mer bekväm administrationsform av T20K. Cyxone planerar en klinisk fas I-studie med kandidatens nya formulering, som förväntas starta under andra halvan av 2021.
En accelererad book-building-process genomfördes, vilket gav företaget ett tillskott på cirka 19 Mkr i emissionen. Priset sattes till 4,70 SEK per enhet och emissionen innebär en initial utspädning på 7,02 procent.
Varje enhet innehåller en ny aktie och en teckningsoption av serie TO4. Befintliga aktieägare kommer att tilldelas en teckningsoption för var 28e aktie som innehas på avstämningsdagen. Teckningsperioden för TO4 är satt till 17 – 28 maj 2021. Teckningskursen kommer att fastställas före tecknandet. Teckningsoptionen kan, vid full teckning, ge ett tillskott på ytterligare 42 Mkr.

VD kommenterar

Tara Heitner, CEO Cyxone

BioStock kontaktade VD Tara Heitner för en kommentar på de senaste nyheterna.
Tara, kan du ge oss en sammanfattning över hur Cyxone har utvecklats sedan du tog över rodret i somras?
– Det har verkligen varit en spännande och hektisk tid. För det första har vi inlett en grundlig översyn av affärsmöjligheterna för våra läkemedelskandidater. I denna process har vi tagit hjälp av erkända externa medicinska rådgivare, men ävenav potentiella framtida licenspartners inom den globala läkemedelsindustrin för att få en bättre förståelse för hur vi ska optimera våra utvecklingsplaner framöver.
– Detta har redan öppnat nya möjligheter för oss – ett tydligt exempel är att vi har kunnat bredda de potentiella indikationerna för Rabeximod till Covid-19, där starten av en fas II-studie nu är nära förestående. Naturligtvis är detta ett utvecklingsområde med potential att bygga betydande värden för såväl patienter som aktieägare inom en mycket kort tidsram.
Och jag antar att högre ambitioner innebär ett högre resursbehov?
– Du har helt rätt, och det är uppenbart att kapitalmarknaden delar vår entusiasm för de planer vi har jobbat fram, inte minst inom Covid-19-området. Vi har upplevt ett enormt intresse för att investera i Cyxone och har redan lyckats säkra finansiering för att förverkliga våra ökade ambitioner. Vi har på kort tid tagit in cirka 40 Mkr i två separata transaktioner.
Detta är er femte patentansökan endast i år avseende Rabeximod – vad är orsakerna till detta?
– Vi har fortsatt att utveckla Rabeximod och utöka vår IP kring substansen och dess användning. Det senaste arbetet med våra patent och vår IP-situation gällande Rabeximod stärker bolagets potential och värde.
Ni har nu säkrat finansiering för slutförandet av fas II-studien på Rabeximod som används i Covid 19-patienter. Kan du ge oss en uppdatering om studien?
– Alla planer är på plats och vi förväntar oss fortfarande att inleda studien under Q4 2020 förutsatt att vi får regulatoriskt godkännande i tid.
Slutligen, ni nämner möjliga investeringar i en enklare administrationsform för T20K. Kan du berätta mer om det?
– Cyxone genomförde en fas I säkerhetsstudie förra året med en mikrodos av T20K genom infusion, vilket gav oss mycket användbar information om substansen. Vi planerar dock inte att administrera T20K som en infusion utan vill utveckla den som en säker och effektiv behandling av MS som kan tas bekvämt och inte så ofta – till exempel oralt eller som en subkutan injektion. För att uppnå detta krävs mer omfattande prekliniska studier och säkerhetsstudier med den utvalda administreringsformen, studier som vi nu förbereder för.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev