Home Nyheter Svenska Vaccinfabriken tar upp kampen mot hepatit D

Svenska Vaccinfabriken tar upp kampen mot hepatit D

Hepatit D Test

Svenska Vaccinfabriken tar upp kampen mot hepatit D

21 oktober, 2020

Det är drygt 30 år sedan forskare lyckades bekräfta existensen av hepatit C-viruset. Det var ett första viktigt steg för att hjälpa de miljontals människor som föll offer för dess dödliga verkan. Nu har Karolinska Developments portföljbolag Svenska Vaccinfabriken riktat in sig på virusets aggressiva kusin, hepatit D, i hoppet om att kunna utveckla ett botemedel.
Svenska Vaccinfabriken (SVF), som ingår i investmentbolaget Karolinska Developments portfölj, är ett forskningsbolag som utvecklar terapeutiska proteiner och genetiska vaccin för behandling av bland annat hepatit B och hepatit D. Utvecklingsplattformen är framtagen av forskare vid Karolinska Institutet i Huddinge och förhoppningen är att den ska kunna leda till snabbare framtagning av vaccin mot såväl existerande som nya sjukdomar.

Nobelpris till upptäckt av hepatit C

I början av oktober nåddes världen av beskedet att upptäckten av hepatit C-viruset belönats med nobelpriset i medicin. Forskningskampen mot familjen hepatitvirus har förts i snart 100 år för att hjälpa de flera hundratals miljoner människor som drabbats av dess framfart. Nu har turen kommit till en aggressiv och lite speciell medlem, nämligen hepatit D. Läs BioStocks artikel om utnämningen här.

Hepatit D – ett allvarligt problem

De olika virusen i hepatitfamiljen attackerar i första hand levern, vilket kan leda till allvarliga komplikationer såsom skrumplever och levercancer. Det särskilda med hepatit D är att det bara sprids hos personer som redan är smittade av hepatit B.
Följderna är i stort sett desamma, men förloppet går mycket snabbare. Hos en person som drabbats av hepatit B kan allvarliga sjukdomar i levern uppstå efter cirka 30 år med sjukdomen. Med hepatit D tar det bara mellan 5 och 10 år innan sjukdomsförloppet blir allvarligt.
WHO beräknar att det finns uppemot 260 miljoner människor runtom i världen som lever med kronisk hepatit B, detta trots att det finns förebyggande vaccin och antivirala behandlingar. Varje år dör ungefär en miljon smittade på grund av komplikationer som kommer till följd av sjukdomen. Av de patienter med hepatit B som står på behandling är fler än var sjunde även smittad med hepatit D.
WHO har inom sitt program Agenda 2030 som mål att helt eliminera hepatit. För hepatit D finns ett stort medicinskt behov då det idag inte finns något förebyggande vaccin och utöver det inte många möjligheter till behandling.

SVFs immunterapi ska råda bot

SVFs mål är att fram ett terapeutiskt vaccin som till skillnad från dagens förebyggande vaccin har potential att bota redan infekterade patienter. Bolaget utnyttjar en egenutvecklad immunterapi som producerar specifika antikroppar vars uppgift är att blockera virusets möjlighet att tränga in i humana värdceller.
Tidiga prekliniska data med läkemedelskandidaten SVF-001, visar på goda resultat där möss med mänsklig lever som fått antikroppar mot SVF-001 och då uppvisat ett 100 procentigt skydd från såväl hepatit B som D. Om allt går vägen och finansiering kommer på plats hoppas SVF att en fas I-studie skall kunna initieras under nästa år.

Validerad mekanism som förenklar för patienten

Med SVF-001 utbildas kroppens celler till en vaccinfabrik som sedan sätter igång immunförsvaret och på egen hand producerar antikroppar som fungerar som inhibitorer av bindningen mellan virushölje och dess receptor på levercellen. Detta gör att infektion förhindras utan att påverka cellen på något annat sätt. Dessutom aktiveras T-celler mot både hepatit B och hepatit D.
Nyligen släppte tyska MYR Pharmaceuticals läkemedlet Hepcludex som har en liknande funktion. Hepcludex tar dock inte immunförsvaret till hjälp utan är en peptidbaserad kompetitiv inhibitor. Någon immunisering sker inte och preparatet har även visat sig påverka transporten av gallsyror på grund av bindningen till cellens receptor. Hepcludex har dessutom en kort halveringstid och måste därför ges dagligen via injektion.
I fallet med SVF-001 hoppas SVF att behandlingen ska innehålla maximalt 5 vaccinationer, vilket skulle göra patientens liv lättare om man jämför med den dagliga injektion som Hepcludex kräver.

Karolinska Development LogoKarolinska Development investerade i våras

Tidigare i år gick Karolinska Development in med en investering och tog en femprocentig ägarandel i Svenska Vaccinfabriken, med option om att öka ägandet till 25 procent. Bland annat hoppas man att investmentbolagets engagemang mynnar ut i etablerade samarbeten med externa partners för fortsatt utveckling samt kommersialisering av produkterna.
Vd kommenterar
BioStock kontaktade SVFs vd Jens Bäck för att få veta mer.

Jens Bäck
Jens Bäck, vd Svenska Vaccinfabriken

Jens, kan du berätta mer om själva plattformen. Hur fungerar den och vad hoppas ni att den kan leverera?
– Vi arbetar med en plattform som bygger på att vi letar fram de olika delar av virus som kan aktivera den typ av immunsvar som vi tror kan bekämpa infektionen. Vi kombinerar dessa och testar vilka kombinationer som ger upphov till det bästa svar som kan hämma virus, något som gör att vi kan adressera tre olika indikationer med SVF-001, behandling av hepatit D, skydd mot hepatit D samt behandling av hepatit B. 
Ni har erhållit era första lovande resultat från studier i djur med er läkemedelskandidat SVF-001, var i det prekliniska arbetet befinner ni er nu?
– Vi är färdiga med en genetisk vaccinkandidat och håller nu på att finslipa en proteinbaserad version. Vi kommer att utvärdera i fas I studie vilken av dessa, eller båda i kombination, som ger bäst immunsvar i människa.
Hur ser förberedelserna ut för den kommande fas I-studien och när beräknar ni att den inleds?
– Vi planerar för både produktion och toxikologiska studier i Sverige och diskuterar med kliniker om design av en klinisk studie. Om alla bitar faller på plats hoppas vi att kunna inleda den under 2021.
Tidigare i år gick Karolinska Development in som investerare. Vilka förhoppningar har ni på era nya delägare?
– Vi är oerhört glada över samarbetet med Karolinska Development, det tillför en bred kompetens inom kommersiell utveckling som vi behöver. Detta kommer att bidra till att accelerera utvecklingsprocessen. Vi hoppas självklart att de är långsiktiga och är med oss hela vägen fram till färdiga produkter.
Avslutningsvis, hur skulle du beskriva den långsiktiga strategin?
– Vi ser att olika indikationer och projekt kan drivas olika långt, men minst fas I-studier, inom SVF. I slutändan ser vi att licensiering eller partnerskap med större läkemedelsbolag, där intresset för den här typen av behandlingar är stort, är den bästa vägen framåt. I det här fallet är det medicinska behovet oerhört stort vilket också bekräftas av WHO, där ett av målen i Agenda 2030 är att eliminera hepatit.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev