Home Analyser Nulägesanalys Xintela – Integrins marking the future

Nulägesanalys Xintela – Integrins marking the future

Nulägesanalys Xintela – Integrins marking the future

30 oktober, 2020

Xintela grundades år 2009 av Evy Lundgren-Åkerlund baserat på hennes forskning och upptäckt av egenskaperna hos markörproteinet integrin α10β1. Sedan dess har Xintela utvecklat nya behandlingsmetoder inom både cellterapi och onkologi med bolagets välutvecklade teknologiplattform och breda patentportfölj som grund. BioStock har gjort en nulägesanalys av Xintela, ladda ner den nedan. 
Lundabolaget Xintela bedöms ha en stor marknadspotential inom ett flertal områden, inte minst inom artros med bolagets stamcellsprodukt XSTEM-OA som förväntas fylla ett stort medicinskt behov. Vidare är Xintelas ambitioner att även kunna använda stamcellsterapin inom veterinärmedicin för att behandla djur med artros.
Inom cellterapiområdet har Xintela dessutom rapporterat lovande resultat från en pågående preklinisk studie med XSTEM mot Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), en allvarlig lungkomplikation som bland annat drabbar Covid-19-patienter. Xintela har dessutom presenterat lovande prekliniska resultat för sin antikroppsbaserade behandling, XINMAB, mot aggressiva cancerformer såsom glioblastom och trippel-negativ bröstcancer.
En viktig och värdehöjande tillgång i Xintelas verksamhet är bolagets nybyggda GMP-anläggning som förväntas ge en ökad flexibilitet och kontroll över stamcellsproduktionen samt en ökad attraktivitet för Xintela som en framtida partner. Xintela kommer inom kort att lämna in en ansökan om tillstånd av Läkemedelsverket för produktion av stamceller i GMP-anläggningen för att kunna initiera den kliniska fas I/II-studien inom artros.
Ladda ner BioStocks nulägesanalys här.

Disclaimer

Detta är en Nulägesanalys utförd av BioStock på uppdrag av det analyserade Bolaget. BioStocks ersättning för analysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig analysens innehåll och slutsatser. Innehållet i denna analys baseras på offentlig information inhämtad genom egen research och källor som t.ex. finansiella rapporter, Bolagets hemsida, publika presentationer samt via kontakt med Bolagets representanter. Informationen om Bolaget har faktagranskats och godkänts för publicering av Bolaget. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Eventuella värderingar av Bolag, produkter och marknad har utförts av BioStocks analytiker. Analytikern äger ej aktier i Bolaget. Denna analys skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i Bolaget och skall ej tolkas som finansiell rådgivning. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn  och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev