Home Nyheter Saniona stärker ledningsgruppen i USA med tre veteraner

Saniona stärker ledningsgruppen i USA med tre veteraner

Saniona stärker ledningsgruppen i USA med tre veteraner

28 augusti, 2020

Saniona har sedan amerikanen Rami Levin tillträdde som ny vd i januari, haft den tydliga ambitionen att bygga en fullfjädrad organisation i USA. Etableringen av ett huvudkontor i USA tog ett stort steg framåt då man meddelade att man tillsatt tre centrala tjänster, samtidigt som pivotala kliniska studier inom två sällsynta ätstörningar närmar sig. BioStock kontaktade vd för en kommentar kring hur de nya kompetenserna stärker bolaget i dess mål att nå marknad med den primära läkemedelskandidaten Tesomet.
I början av 2020 tillsattes Rami Levin som ny vd och koncernchef för Saniona. Det stod snabbt klart att Levins målsättning var att etablera ett nytt huvudkontor i USA, världens största bioteknikmarknad och där även de flesta större investerarna inom sektorn finns.
Ett viktigt delmål var att attrahera kompetenta individer till nyckelpositioner på det nya huvudkontoret i Boston. Den 24 augusti stod det klart att ledningsgruppen utökas med tre branschveteraner.
Jason A. Amello tillträder rollen som ny Chief Financial Officer, Trista Morrison blir Chief Communications Officer och Linea Aspesi blir ny Chief Human Resources Officer. Amello och Morrison tillträder 15 september 2020 medan Aspesi tillträder 1 oktober 2020.

»As we continue to advance Tesomet through late-stage clinical trials, I anticipate adding additional key roles and building out key functions to be able to achieve our goals« – Rami Levin, vd Saniona

Vd kommenterar

BioStock kontaktade vd Rami Levin för en kommentar. Läs mer om nyrekryteringarna längre ned.

Rami Levin, vd Saniona

Rami Levin, it has been your ambition from day one to build a full-fledged American organisation, while the company’s research expertise will continue to be based in Copenhagen. You have now put together a dynamic team with the addition of three industry veterans, is the plan to expand the management team with additional skills?
– Saniona will continue to add both expertise and scale as we advance our rare disease programs and create value for patients and for shareholders.
– My initial focus in building the executive team was to complement the existing position of Chief Scientific Officer, which is held by Jørgen Drejer, with a Chief Medical Officer. I hired Rudolf Baumgartner in April as Saniona’s Chief Medical Officer and Head of Clinical Development. My next priority was to ensure Saniona had adequate funding to complete its goals, which we achieved by raising USD65 million. The next step was to add expertise in finance, communications and human resources. These are essential functions as Saniona increases in size and becomes a more mature organization.
– As we continue to advance Tesomet through late-stage clinical trials, I anticipate adding additional key roles and building out key functions to be able to achieve our goals.

»We look forward to interacting with FDA regarding the HO program in Q4 of this year, with the goal of submitting INDs for approval in both HO and PWS before year end. We aim to initiate the HO trial in Q1 next year and the PWS trial before year end or early next year at the latest«

Through the three new recruitments, you ensure the advancement of the ongoing clinical studies with your primary drug candidate Tesomet for the treatment of two rare eating disorders, hypothalamic obesity (HO) and Prader-Willi syndrome (PWS). Can you outline the importance of possessing these three key competencies in order to achieve the clinical development goals?
– The functions of finance, communications and human resources are essential as Saniona increases in size and becomes a more mature organization.
– As Chief Financial Officer, Jason will be instrumental in our future financial ambitions for Saniona. He will also oversee financial planning and budgeting, accounting and reporting, taxation and treasury management. These functions are increasingly important following the completion of our recent USD65 million financing. Jason will also oversee several aspects of our operations, including procurement, facilities, and information technology.
– As Chief Communications Officer, Trista will be responsible for accurately and transparently conveying Saniona’s vision, goals and progress to our key constituents including potential patients, physicians, media, investors, potential partners, and potential employees. She will also be responsible for liasing with patient advocacy organizations to ensure that their needs inform our business strategies and decisions, which will be important as we conduct clinical trials.
– As Chief Human Resources Officer, Linea will be critical in assessing and meeting our talent needs as we grow. She will be key in building and hiring top talent to the organization. Additionally, she will work on initiatives that are central for a growing organization such as culture, employee engagement, total rewards, organizational design, learning and diversity and inclusion.
You recently completed a 65 MUSD financing round, which will take Tesomet all the way to registration for approval. How long do you expect it to take to reach the registration phase for the two indications?
– We anticipate the results from both the HO and PWS trials will be available during the second half of 2022 and the submission for approval for both inductions to take place between late 2022 and early 2023
What sub-targets do you hope that Saniona will achieve during the rest of the year?
– We look forward to interacting with FDA regarding the HO program in Q4 of this year, with the goal of submitting INDs for approval in both HO and PWS before year end. We aim to initiate the HO trial in Q1 next year and the PWS trial before year end or early next year at the latest. Additionally, we are making good progress in our preclinical advancement and will continue to build the team and hire top talent into the organization.

Om nyrekryteringarna

Jason A. Amello

Jason A. Amello har över 25 års erfarenhet av företagsfinansiering inom den biofarmaceutiska sektorn, där han bidragit till strategisk företagstillväxt och såväl finansiell som operativ utveckling. Han kommer senast från en position som förste vice VD, Chief Financial Officer och kassaförvaltare för Akebia Therapeutics Inc., där han under en sjuårsperiod har varit med och lett Akebias finansieringsarbete, däribland företagets börsnotering. Han har även varit huvudrådgivare i Akebias fusion med Kerys Biopharmaceuticals. Under sin tid på Akebia byggde Amello ut hela finansverksamhetens organisation, och ansvarade i detta för kassaförvaltning, finansiell planering och budgetering, redovisning och rapportering, skattehantering, upphandling, anläggningar och IT. Innan han kom till Akebia var Amello vice VD, Chief Financial Officer och kassaförvaltare för Ziopharm Oncology Inc., och dessförinnan innehade han ett antal ledande finansiella roller vid Genzyme Corporation, sedermera Sanofi Genzyme, bland annat som förste vice VD och Chief Accounting Officer. Tidigare i karriären har Amello under tio års tid varit verksam inom Deloittes företagsrådgivning och revision. Amello har en kandidatexamen i redovisning från Boston College och är auktoriserad revisor i Massachusetts. Amello har styrelseuppdrag för Acer Therapeutics, Inc. och New England Baptist Hospital.
Linea Aspesi

Linea Aspesi har 25 års erfarenhet från ledande roller inom HR, där hon fokuserat på att anpassa talangstrategier till företagens respektive vision, mission och strategi. Hennes senaste position var som vice VD och Head of Human Resources & Office Management för Sobi i Nordamerika, där företaget under hennes tid femdubblade sin personalstyrka. Under tiden införde och etablerade Aspesi strategier för kulturell omvandling inom rekrytering, integration, bibehållande och engagemang av talanger, belöningssystem, organisationsdesign, lärande, mångfald och inkludering. Innan dess verkade Aspesi som Head of Human Resources för Sanofis amerikanska avdelning för industrifrågor. I rollen designade och implementerade hon talangstrategier som omvandlade en organisation med omkring 3 000 anställda med avseende på optimering av tillverkningsanläggningar – bland annat genom avvecklingar och avyttringar – samt affärsutveckling och expansion. Aspesi har under tiden på Sanofi innehaft ledande roller inom HR där hon utformat talangstrategier för Boston Hubs FoU-organisation och Sanofi Genzymes affärsenhet Specialty Care med organisationer för sällsynta sjukdomar, onkologi, MS, immunologi och industriell infrastruktur. Innan anställningen på Sanofi innehade Aspesi positioner inom HR vid ett antal olika organisationer, däribland UMass Memorial Medical Center, Partners Healthcare System Inc. och HealthSouth. Hon har tidigare suttit i styrelsen för Partnerships for a Skilled Workforce och Seaglass Village.
Trista Morrison

Trista Morrison har nära 20 års erfarenhet av informationsfrågor inom hälso- och sjukvården, inklusive strategisk kommunikation och patientförsvar. Hon har senast verkat som grundare av konsultföretaget PR with Purpose, LLC. Dessförinnan hade hon rollen som Vice President of Communications and Patient Advocacy för Sobi, ett nordamerikanskt företag inom sällsynta sjukdomar, där hon både startade upp avdelningar och bidrog till att uppnå milstolpar som FDA-godkännanden, produktlanseringar, uppköp, väsentliga resultatpresentationer och en tillväxt från 50 till 300 anställda. Innan hon kom till Sobi ansvarade Morrison för företags-, produkt- och personalkommunikation för Ironwood Pharmaceuticals Inc. Hon har tidigare arbetat som reporter för BioWorld Today och har innehaft ett antal positioner vid olika bioteknikinriktade PR-byråer. Morrison har pågående styrelseuppdrag för the Network of Tyrosiniemia Advocates (NOTA).
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev