Home Nyheter Stor potential i Iconovos nya inhalationsplattform ICOpre

Stor potential i Iconovos nya inhalationsplattform ICOpre

Stor potential i Iconovos nya inhalationsplattform ICOpre

18 mars, 2020

Iconovo fattade nyligen ett strategiskt beslut om en stor investering i utvecklingen av en ny inhalationsplattform – ICOpre. Bolagets förhoppning är att genom ICOpre kunna erbjuda generiska versioner av GSKs Ellipta-portfölj, som förväntas ha ett marknadsvärde om 5 BUSD år 2024. BioStock tittar närmare på förutsättningarna för Iconovos stora satsning.
GSKs Ellipta-inhalator är avsedd för behandling av luftvägssjukdomar som astma och KOL och är en av den brittiska storspelarens toppsäljare. Inhalatorn stormade marknaden 2013 och har sedan dess dominerat densamma tack vare att den kan användas i kombination med en rad olika läkemedelsformuleringar. Detta ger patienter flexibiliteten att använda samma inhalator med nya läkemedel allteftersom deras sjukdom utvecklas.

Ellipta dominerar inhalationsmarknaden

Ellipta-inhalatorn, tillsammans med de torrapulverformuleringar den kommer med, förväntas dominera inhalationsmarknaden under de kommande tio åren. Analytiker estimerar att Elliptas produktsortiment kommer vara värt minst 5 miljarder USD i årlig försäljning 2024.
Eftersom produkterna är patenterade saknar de i nuläget konkurrens, varför priserna på Ellipta-produkter är mycket höga. Detta innebär i sin tur att de inte är tillgängliga för hela patientgruppen. Det första Ellipta-patentet går dock ut 2025, varpå marknaden kommer öppnas för generiska alternativ.

En möjlighet för generiska utvecklare

Svenska Iconovo är experter på torrpulverinhalatorer, särskilt när det gäller att utveckla generiska produkter avsedda att efterlikna de vanligaste inhalationsprodukterna från stora läkemedelsbolag. Ett viktigt exempel är Iconovos ICOres budesonid/formoterol, en generisk version av AstraZenecas Symbicort Turbuhaler.
Då Ellipta väntas lägga beslag på en så pass stor del av inhalationsmarknaden under de kommande åren, fick Iconovo upp ögonen för möjligheten att ta del av detta marknadsutrymme. Planen är att generera betydande framtida inkomster genom att utveckla en generisk version av GSKs inhalator.
I slutet av förra året meddelade det svenska medicintekniska bolaget en storsatsning på en ny plattform med just detta fokus – ICOpre. Den kommer att bli Iconovos fjärde produktplattform utöver ICOres, ICOone och ICOcap. I samband med att den nya plattformen tillkännagavs meddelade bolaget även sin målsättning att ha en generisk version klar inom tre års tid, för att därmed stå redo när det första Ellipta-patentet löper ut.

Stor potential för Iconovos ICOpre

Iconovo är den enda aktören som kan leverera både en inhalator och en generisk formulering av Ellipta utan partnerskap. Detta, i kombination med de höga försäljningssiffror som förväntas för Ellipta, ger Iconovos storsatsning en enorm potential.
Enligt GSKs Q4-rapport ökade försäljningen för Ellipta-produkter med 13 procent under helåret 2019 jämfört med året innan och den totala försäljningen uppgick till 2,9 miljarder USD (£2,3 miljarder). Försäljningstillväxten drevs framförallt av försäljningen av Trelegy Ellipta som kombinerar tre molekyler i en och samma inhalator som administreras genom en enda inhalation, en gång om dagen.
Trelegy Ellipta godkändes av både FDA och EMA 2017 för behandling av KOL och inväntar dessutom besked kring ansökan om godkännande för behandling av astma från båda dessa myndigheter. Under 2019 ökade försäljningen av Trelegy Ellipta med 26 procent i Europa och 29 procent internationellt, motsvarande 653 miljoner USD (£518 miljoner).

Finansiellt rustat för satsning

Iconovos investering i en Ellipta-generika möjliggörs av fjolårets kapitalanskaffning om 60 Mkr som skedde genom en riktad emission till svenska institutionella investerare som Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Länsförsäkringar Fondförvaltning. Därigenom kunde bolaget gå in i det nya decenniet med 89 Mkr i kassan. Enligt en nylig intervjun med Iconovos Roger Lassing, VP of Business Development, kommer bolaget att behöva cirka 20 Mkr för att färdigutveckla ICOpre-plattformen.

Hög innovationskraft hos Iconovo

ICOpre kommer att utvecklas för en global marknad, inklusive USA, där Iconovo har identifierat en öppning sedan FDA godkände Mylans Advair-generika Wixela Inhub som är avsedd för behandling av KOL och astma. Detta var den första generiska Advair-produkten som godkänts av FDA, vilket indikerar en vilja från FDA att tillgängliggöra generiska inhalatorer för det amerikanska folket.
Genom att utöka sin portfölj med en fjärde inhalationsplattform i form av ICOpre, visar Iconovo sin styrka som innovativt medicintekniskt bolag. Att man utvecklar både inhalatorer och inhalationspulver, och därmed kan ta fram alla delar i slutprodukten utan mellanhänder, ger dessutom Iconovo en tydlig fördel jämfört med konkurrenterna. Det gör att Iconovo kan erbjuda generikabolag en fullvärdig service samtidigt som det medför betydande fördelar för Iconovos egna produktutveckling.

Stark produkt i kombination med stark IP

Bolaget har dessutom uppvisat en förmåga att utveckla unika och patenterbara inhalationslösningar, vilka alltså inte störs av andra aktörers patent, och  ligger i linjer med Iconovos affärsstrategi. Den senaste IP-utvecklingen kom så sent som i förra veckan när European Patent Office meddelade sin intention att bevilja Iconovo ett nytt patent för ICOres-plattformen.

»Detta patent stärker ytterligare skyddet av ICOres och visar även tydligt att vår teknologi är unik och innovativ. Godkända patent i Europa är oerhört viktiga eftersom Europa är den största marknaden för ICOres. Detta gör oss till en tryggare och därmed en mer attraktiv partner« — Orest Lastow, vd för Iconovo.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev