Home Nyheter BrainCool tar in kapital och presenterar kommande milstolpar

BrainCool tar in kapital och presenterar kommande milstolpar

BrainCool tar in kapital och presenterar kommande milstolpar

8 juli, 2020

Den intensiva nyhetsperioden för medicinteknikbolaget BrainCool fortsätter. På måndagskvällen meddelade bolaget att man genomfört en riktad emission om cirka 35 miljoner kronor till en grupp professionella investerare. I samband med emissionen meddelade bolaget även att man förbereder listbyte till Nasdaq First North samt ytterligare händelser under den kommande tolvmånadersperioden.
Lundabaserade BrainCool, som utvecklar medicintekniska produkter för medicinsk kylning, har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 35 Mkr. Emissionen riktade sig till en grupp professionella investerare som kunde teckna nya aktier till ett pris av 5 kr per aktie, en 17-procentig rabatt mot den volymvägda genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under de 20 senaste dagarna.

Stärkt kassa och breddad ägarbas

Motivet till den riktade emissionen var enligt styrelsen att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt bredda ägarbasen och stärka BrainCools finansiella position. Nya investerare som deltog var bl. a. investmentbanken Arctic Securities, som även agerade finansiell rådgivare och Rothesay Ltd som tecknade 1 600 000 respektive 800 000 aktier för kunders räkning. Även befintliga aktieägare deltog, Cormac Invest tecknade 203 000 aktier och Mikael Rosberg tecknade sig för 300 000 nya aktier.
Förutom att bidra till rörelsekapitalet ska det anskaffade kapitalet finansiera fortsatta regulatoriska processer, försäljning och marknadsföring, forskning och utveckling samt arbete med bolagets immateriella rättigheter.

Framtida milstolpar presenterades

BrainCool bedriver aktiviteter på många fronter och bolaget meddelade i samband med emissionen några av milstolparna man siktar på att passera under det närmaste året.
Under de närmsta sex månaderna väntar sig bolaget fler ordrar från både Tyskland och USA på BrainCool System. I juni meddelade bolaget att man erhållit en genombrottsorder från Universitetssjukhuset i Essen på fyra BrainCool System, nu tror bolaget alltså på fler ordar under det kommande halvåret. Ett nyligen ingånget avtal med rikstäckande inköpsorganisationen HealthTrust i USA borgar också för en ökad orderingång på den amerikanska marknaden.
Även BrainCools onkologiprojekt avancerar med produkten Cooral System, som behandlar och förebygger oral mukosit, ett godkännande i USA väntas under det första kvartalet 2021. FDA har tidigare tilldelat produkten den relativt ovanliga statusen Early Access-status med priority review, som understryker att BrainCool adresserar ett stort medicinskt behov. Under våren 2020 har Cooral System CE-märkts vilket möjliggör marknadsföring och försäljning i Europa samt erhållit patent i Japan, läs mer om detta här.
BrainCool väntar sig också att förekomma i fler vetenskapliga tidskrifter. Under våren har bolaget omnämnts i ett flertal publikationer och produkterna har även använts i flera olika studier och utvärderingar. Läs mer om det i BioStocks intervju med vd Martin Waleij från den 1 juli här.
Soft money eller forskningsbidrag är en viktig del i BrainCools finansieringsstrategi. I april beviljades bolaget inom ramen för EU:s Horizon-program stöd på 3 miljoner euro till kommersialiseringen av produktkombinationen RhinoChill och BrainCool System, det s.k. BrainCell-konceptet. Senare under våren erhöll man därefter ett bidrag på 0,9 Mkr från Vinnova för att utvärdera kylbehandling av Covid-19-patienter. Fler bidrag är att vänta under den kommande 12-månadersperioden enligt BrainCools ledning, som dock inte specificerar inom vilket område.
Ytterligare en viktig milstolpe inom det närmaste halvåret kommer att vara de uppdaterade medicintekniska riktlinjerna i Europa som berör brain cooling, något som kan komma att gynna den pågående marknadsetableringen av bolagets teknologi och produkter.

Kommande listbyte

Utöver detta planerar BrainCool dessutom alltså för att byta aktielista från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market. På en större marknadsplats får man bl. a. en bättre internationell exponering, något som bolaget nu anser sig vara moget för.
BrainCools aktie har sedan årsskiftet stigit med cirka 20 procent och handlas efter beskedet om den riktade emissionen i runt 6,50 kr per aktie, betydligt högre än teckningskursen 5 kr.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev