Home Nyheter NeuroVive Pharmaceutical byter namn till Abliva

NeuroVive Pharmaceutical byter namn till Abliva

NeuroVive Pharmaceutical byter namn till Abliva

29 maj, 2020

Under hösten 2019 skärpte Lundabolaget NeuroVive Pharmaceutical sitt fokus. Man beslutade om en strategisk satsning på sina projekt inom primära mitokondriella sjukdomar medan övriga projekt sattes åt sidan. Som ett led i omställningen kom igår beskedet att bolaget nu har bytt namn från NeuroVive Pharmaceutical till Abliva.
Bolagsverket har alltså godkänt bolagets ansökan om namnändring till Abliva AB. Från och med idag, den 29 maj, kommer bolagets aktie på Nasdaq Stockholm Small Cap att handlas under kortnamnet ABLI.

Fokus på primära mitokondriella sjukdomar

Namnbytet ska ses som ett led i bolagets strategi att fokusera på att utveckla behandlingar mot primära mitokondriella sjukdomar med särläkemedelspotential. Det var i höstas som bolaget gjorde en genomlysning av sin verksamhet och kom fram till att en mer strömlinjeformad strategi skulle skapa bäst förutsättningar för att ta sina projekt till klinisk utveckling och nå marknaden. Tidigare spände Ablivas verksamhet över fyra områden men sedan oktober förra året satsar man alltså sina huvudsakliga resurser på kandidaterna inom primära mitokondriella sjukdomar. Läs mer.
NeuroSTAT för behandling av traumatiska hjärnskador har funnits med sedan bolaget grundades och är förberett för en fas II-effektstudie. Dessutom har även NeuroSTAT beviljats särläkemedelsklassificering både i USA och Europa. I USA har kandidaten också IND-godkännande för att starta kliniska studier samt Fast Track-status. Med en sådan solid grund att bygga vidare på söker Abliva nu efter mjuka pengar och/eller en partner som kan finansiera fortsatta studier med NeuroSTAT. Med finansiering på plats ämnar bolaget starta ett nytt dotterbolag i USA för att optimera möjligheterna att ta också detta projekt vidare mot marknad.
När det gäller Ablivas NASH-projekt NV556 kommer inga ytterligare resurser läggas på projektet utan bolaget söker en partner för att ta det vidare in i klinisk utveckling.

När mitokondrierna inte fungerar som de ska

Dessa sjukdomar påverkar mitokondrierna, ofta kallade kroppens kraftverk, som finns inuti våra celler och som skapar den energi som vi behöver för att fungera optimalt. När mitokondrierna inte fungerar som de ska får vi svårt med basala funktioner såsom att röra oss och till och med att andas. Hos en individ med en primär mitokondriell sjukdom gör mutationer att mitokondriernas funktioner störs.
Primära mitokondriella sjukdomar faller under kategorin sällsynta sjukdomar. Detta har lett till att det historiskt har skett väldigt få forskningsansatser inom fältet och idag saknas fortfarande effektiva behandlingar som kan hjälpa de drabbade. Här skulle alltså Abliva kunna fylla ett marknadsmässigt tomrum, något som vd Erik Kinnman också underströk i samband med bolagets namnbyte:

”Det finns ett stort otillfredsställt behov av behandlingsalternativ för primära mitokondriella sjukdomar, vilket leder till allvarligt lidande för patienter och deras familjer. Vårt ökade strategiska fokus, tillsammans med en stärkt finansiell ställning efter den senaste nyemissionen, ger oss goda möjligheter att leverera välbehövliga nya behandlingsalternativ till patienter som behöver dem och samtidigt bygga aktieägarvärde.”

Två projekt på frammarsch

Abliva har idag två projekt inom primära mitokondriella sjukdomar som avancerar ständigt: KL1333 och NV354. KL1333 är bolagets huvudkandidat och utvecklas mot MELAS och liknande syndrom, där de vanligaste symptomen är muskelsvaghet, uttröttbarhet och metabola rubbningar. Just nu genomgår KL1333 en klinisk fas Ia/b-studie där man kommer att påbörja patientrekryteringen så fort Covid-19-situationen tillåter. Parallellt produceras kliniskt prövningsmaterial inför nästa utvecklingssteg och planen är att inleda en klinisk fas II-studie under första halvåret 2021.
NV354 syftar till att behandla Leighs syndrom, den vanligaste medfödda mitokondriesjukdomen bland barn. De drabbade barnen har mycket svåra symptom och dör ofta innan 3 års ålder. För detta projekt genomförs nu prekliniska säkerhetsstudier och läkemedelssubstansen har producerats för att ta NV354 till klinisk fas I under 2021.
Sammantaget verkar det alltså som om bolaget, nu under det nya namnet Abliva, är på stadig frammarsch mot marknaden och målet att hjälpa de patienter som drabbats av primära mitokondriella sjukdomar.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev