Home Nyheter Iconovos generiska Symbicort-projekt bibehåller fart genom nytt partnerskap

Iconovos generiska Symbicort-projekt bibehåller fart genom nytt partnerskap

Iconovos generiska Symbicort-projekt bibehåller fart genom nytt partnerskap

6 maj, 2020

Iconovo, ett Lundabaserat bolag specialiserat på inhalatorer och inhalationsmedicin, går i spetsen i kampen mot astma. Nyligen tillkännagav bolaget ett nytt partnerskap avseende sitt ICOres budesonide/formoterol-projekt som utvecklas som en generisk version av AstraZenecas befintliga astmaprodukt Symbicort. BioStock har varit i kontakt med Iconovos vd Johan Wäborg för att få hans syn på partnerskapets implikationer och hur det kan bidra till bolagets kamp mot astma.
Igår inföll Internationella Astmadagen som syftar till att öka medvetenheten om andningssjukdomen som drabbar miljontals individer världen över. I korta drag är astma en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom som utgör ett globalt hälsoproblem. I många länder pekar trenden på att astma blir allt vanligare, inte minst bland barn, vilket medför en stor samhällsbörda.
Även om man i vissa länder har noterat en nedgång i antal sjukhusinläggningar och dödsfall som kan relateras till astma, innebär sjukdomen fortfarande en oacceptabel börda för sjukvårdssystemen i termer av kostnader för sjukhustjänster, läkarbesök och läkemedel. Astma utgör också en stor börda för samhället i stort då det leder till produktionsbortfall till följd av sjukfrånvaro och kan utgöra en påfrestning för anhöriga till den drabbade som behöver anpassa sin livsstil.

235 miljoner personer lever med astma

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är astma den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och man beräknar att omkring 3-4 procent av den globala befolkningen lever med astma. En Global Asthma Networkrapport från 2018 rankade astma som den 16:e ledande orsaken till nedsatt livskvalitet och den 28:e främsta orsakerna till total sjukdomsbörda, mätt i s.k. Disability Adjusted Life Years (DALYs). När det gäller den ekonomiska bördan av astma varierar estimaten från land till land, men för EU uppskattas den till omkring 20 miljarder euro årligen, enligt en studie från 2012.
Det finns både tablettbaserade och intravenösa astmaläkemedel men torrpulver- och sprayinhalatorer (metered-dose inhalers, MDIs) är de vanligaste administrationssystemen för astmabehandlingar. Med dessa kan läkemedlet nämligen levereras direkt till lungorna, vilket leder till snabbare symptomlindring. Dessutom har denna typ av läkemedelsleverans visat sig orsaka färre biverkningar.

Iconovo i kampen mot astma

När det gäller utveckling av torrpulverinhalatorer för behandling av luftvägssjukdomar – inklusive astma – är svenska medicinteknikbolaget Iconovo en spelare att räkna med. Utöver inhalatorer utvecklar bolaget även generiska formuleringar av torrpulverläkemedel att administrera genom inhalatorerna. De formuleringar man hittills jobbar med motsvarar några av de vanligaste torrpulverprodukterna på marknaden. En av bolagets fyra inhalatorplattformar är ICOres.
Sedan 2016 har Iconovo utvecklat en generisk form av AstraZenecas Symbicort Turbuhaler (budesonide/formoterol), som är indikerad för behandling av astma och KOL. Originalprodukten värderas till 2,5 miljarder USD årligen och Iconovos projekt syftar till att använda bolagets flergångsinhalator ICOres för leverans av en generisk version av astmaläkemedlet.

Iconovo ingår partnerskap med Amneal Ireland Limited

I förra veckan kom beskedet att Iconovos generiska Symbicort-projekt skulle överföras från CBC Corporation till Amneal genom det irländska dotterbolaget Amneal Ireland Limited. Amneals Co-vd Chintu Patel kommenterade utvecklingen i ett pressmeddelande:

Att utveckla en portfölj av inhalationsprodukter förblir en viktig del av Amneals portföljstrategi. Amneal förväntar att Iconovos långa erfarenhet inom inhalationsutveckling kombinerat med Amneals förmåga att ta komplexa generikaprodukter till marknad kommer att ge ett oöverträffat partnerskap.

Även Iconovos nya vd, Johan Wäborg, uttryckte sin entusiasm över partnerskapet:

Iconovo välkomnar Amneal som en utvecklingspartner för vårt generiska Symbicort® projekt. Då vi närmar oss en fas med större investeringar för projektet, känner vi att Amneal är en stark partner med de nödvändiga finansiella musklerna för att garantera fortsatta framsteg och ge förutsägbarhet i projektet. Det är en prioritet på Iconovo att nå marknaden snabbt för att ge patienterna ett bra produktalternativ och att kunna åtnjuta royalty på framtida försäljning. Vi ser fram emot att arbeta med Amneal på detta spännande projekt.

BioStock kontaktade Iconovos vd för att få hans perspektiv på det nya partnerskapet, avancemangen inom det generiska Symbicort-projektet och vad det kan innebära för astmapatienter på sikt.
Johan Wäborg, vd för Iconovo, kan du mer detaljerat beskriva villkoren för ert nya partnerskap med Amneal?
– Villkoren är oförändrade och de ursprungliga partneråtagandena kvarstår. För oss är det viktigt att säkerställa att vi kommer nå marknaden och att vi kommer göra det med optimal timing. En viktig komponent i avtalsvillkoren är att Iconovo har rätt till royaltybetalningar på nettoomsättningen, vilket bör innebära en betydande framtida intäktskälla.
Vad betyder avtalet med Amneal för Iconovo och vad hoppas du att ni får ut av det?
– Amneal är ett dynamiskt bolag som är villigt att göra investeringar för att hålla utsatta tidslinjer. Att nå marknaden med ICOres budesonide/formoterol är ett huvudmål för Iconovo eftersom det innebär en betydande affärsmöjlighet.
I ert pressmeddelande nämner du att det snart är aktuellt med större investeringar inom projektet. Kan du utveckla detta?
– Vår partner behöver fortfarande göra betydande investeringar i farmakokinetiska studier och tillverkningsprocess innan marknadstillträde kan bli aktuellt. Hur stora investeringar det kommer att röra sig om är upp till vår partner. Vad vi vet är att Amneal är redo att göra de investeringar som krävs.

Johan Wäborg, vd för Iconovo

Igår var det internationella astmadagen. Kan du säga något om vad du tror att Iconovos generiska Symbicort-projekt på sikt kommer att betyda för astmapatienter världen över?
– ICOres budesonide/formoterol kommer att vara den första generiska Symbicort-produkten som verkligen motsvarar originalet. Det kommer att göra det lättare för patienterna att byta till ICOres, som kommer att utgöra ett billigare behandlingsalternativ. Med vår produkt kommer patienterna dessutom få några ytterligare användarvänliga funktioner som t.ex. en exakt dosräknare och en visuell indikator som visar om man har inhalerat läkemedlet korrekt.
– Dessutom hoppas jag att patienterna kommer hålla med mig om att produktens design är tilltalande samt att vår inhalator känns bra att hålla i handen och använda.
Slutligen, vilka milstolpar tror du att projektet kommer att nå inom en överskådlig framtid?
– Nästa milstolpe kommer att bli en kommande farmakokinetisk studie. Detta då en tidigare studie av den typen visade att vi behövde justera produkten något för att fullständigt matcha originalprodukten, även om vi redan då var väldigt nära att kunna påvisa bioekvivalens.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev