Home Nyheter Styrkebesked från NeuroVive då Hadean Ventures investerar 20 Mkr

Styrkebesked från NeuroVive då Hadean Ventures investerar 20 Mkr

BrainCool ökar omsättningen

Styrkebesked från NeuroVive då Hadean Ventures investerar 20 Mkr

23 april, 2020

Igår morse kunde NeuroVive Pharmaceutical komma med årets hittills största nyhet i form av ett finansiellt styrkebesked. Man meddelade nämligen att den ledande life science-investeraren Hadean Ventures går in med 20 Mkr i bolaget genom en riktad emission. BioStock fick möjlighet att tala med NeuroVives vd Erik Kinnman för att höra mer om bakgrunden till investeringen och vad den betyder för NeuroVives fortsatta utveckling. 
NeuroVive Pharmaceutical, vars fokus ligger på primära mitokondriella sjukdomar (PMD), har beslutat att emitteraupp till 27 892 888 aktier i enriktad emission om 20 Mkr till ett av de riktigt tunga namnen inom nordisk life science. Hadean Ventures har åtagit sig att teckna de nya aktierna till en teckningskurs som kommer att ligga mellan 0,70 – 0,75 SEK, och därmed investera upp till 20 Mkr.

NeuroVive tar in närmare 100 Mkr


Under april månad genomför NeuroVive även en företrädesemission, med teckningsförbindelser och garantiåtagande uppgående till 90 procent, om cirka 74 Mkr i syfte att avancera bolagets kliniska utveckling. Det är alltså värt att notera att i vad som endast kan beskrivassom ett mycket instabilt marknadsläge kan NeuroVive ta in närmare 100 Mkr genom de två emissionerna, vilket måste ses som ett rejält styrkebesked.
Som ytterligare ett tecken på tilliten till bolaget kom igår även beskedet att NeuroVives styrelse och ledning tecknar aktier i den pågående emissionen. Beslutet om den riktade emission till Hadean Ventures medförde även att teckningsperioden i den aktuella företrädesemissionen förlängdes till den 29 april (initialt slutdatum var 24 april).

Investering från en storspelare


För NeuroVive innebär gårdagens nyhet att man numera kan räkna en av de stora spelarna inom nordisk life science bland sina ägare. Hadean Ventures, som grundades 2014, investerar i life science-bolag i hela Europa men med ett särskilt fokus på Norden. Huvudkontoret ligger i Oslo men man har även kontor i Stockholm.
Firman förvaltar kapital från både ledande europeiska och amerikanska privata och institutionella investerare och har dessutom samarbeten med välrenommerade akademiska institutioner och start-upkluster i Norden.

Aktiv ägare och ny styrelseledamot

Hadean Ventures avsikt är att vara en aktiv ägare i NeuroVive och man har föreslagit att Dr Roger Franklin väljs till ny styrelseledamot vid bolagsstämman i maj. I Dr Franklin får NeuroVive ytterligare en erfaren och välrenommerad ledamot i styrelsen. Dr Franklin, som dessutom är partner i Hadean Ventures, studerade biokemi vid universitetet i Oxford. Han genomförde doktorandstudier inom onkologi vid universitetet i Cambridge och har mer än ett decenniums erfarenhet inom riskkapital-, finans- och konsultbranschen.
I ett pressmeddelande uttryckte Roger Franklin att han ser fram emot samarbetet och ser stor potential för NeuroVive:

Vi inom Hadean är oerhört glada över dagens offentliggörande. Vi tror att NeuroVive har en stor potential att möta det betydande behovet av effektiva behandlingar inom primära mitokondriella sjukdomar där patienterna för närvarande har få alternativ. Med huvudprogrammet redan i kliniska studier och en fas II-studie som inleds i början av nästa år, samt ett andra program på väg in i klinik 2021, är detta en tid av stora möjligheter för Bolaget. Under vår utvärdering har jag imponerats av både programmen och ledningsteamet och ser fram emot att arbeta med Erik och teamet för att bygga NeuroVive till en betydande aktör inom PMD.

Kvalitetsstämpel för NeuroVives arbete

Hadeans beslut att investera i NeuroVive kommer efter en noggrann utvärdering av potentialen inom såväl bolaget som dess individuella projekt. Hadean var uppenbarligen imponerade av vad de fann och för NeuroVive är investeringen onekligen en viktig kvalitetsstämpel för det arbete man gjort hittills samt för den uppdaterade strategin man annonserade i höstas.
I oktober meddelade NeuroVive att man istället för att sprida sina resurser över ett antal projekt i huvudsak kommer att fokusera på sina två projekt inom primära mitokondriella sjukdomar. Detta var ett naturligt val då bolaget länge varit ledande inom mitokondriell medicin och med tjugo års erfarenhet inom området besitter man betydande intern kompetens.
Bolagets huvudprojekt KL1333, mot MELAS och liknande tillstånd, har redan särläkemedelsstatus i både USA och Europa och man planerar att inleda en fas II-studie under 2021. Den andra kandidaten, NV354 som utvecklas mot Leighs syndrom, har visat positiva resultat i prekliniska studier och målet är att gå in i klinisk fas under nästa år. Hadean Ventures investering indikerar inte bara att NeuroVive är på rätt spår med sitt fokus på mitokondriell medicin utan innebär också att bolaget nu har ännu större möjligheter att avancera sina kandidater mot marknad.
BioStock tog chansen att ställa ett par frågor till vd Erik Kinnman om Hadean Ventures investering.
Erik, först och främst, grattis till de goda nyheterna! Kan du berätta lite om hur och varför Hadean Ventures fick upp ögonen för NeuroVive?

Erik Kinnman, vd, NeuroVive Pharmaceutical.

– Tack! Ja, vi har sedan en tid tillbaka haft interaktioner med Hadean. De har gjort en noggrann djupdykning i NeuroVive, vår strategi, och framför allt våra projekt KL1333 och NV354 inom primär mitokondriell sjukdom. Deras analyser har uppenbarligen utfallit positivt i ett investeringsbeslut.
Hadean Ventures investering och den pågående företrädesemission betyder att ni ämnar ta in nästan 100 Mkr sammanlagt. Hur ska pengarna fördelas?
– Huvuddelen går till KL1333 för att slutföra den pågående fas Ia/b-studien, och förbereda KL1333 inför fas II som vi planerar starta första halvåret nästa år. Resterande går till att förbereda NV354 för en första fas I-studie nästa år, och till övriga kostnader i verksamheten.
Hadean Ventures är ju en väletablerad aktör inom life science-branschen. Vad betyder det för er att de nu har validerat ert arbete på detta sätt?
– Det är naturligtvis ett styrkebesked för oss att en aktör som Hadean fattar ett investeringsbeslut. Att vi nu kommer att ha en välrenommerad långsiktig specialist inom life science på ägarlistan och i styrelsen är positivt för företagets utveckling och hur andra institutionella investerare ser på oss.
Utöver Hadeans uppenbara intresse för er och läkemedelsutveckling inom mitokondriella sjukdomar så har även Astellas nyligen visat prov på sitt intresse för fältet genom uppköpet av Nanna Therapeutics, vars plattform ska användas för att avancera Astellas arbete inom mitokondriell biologi. Vad säger detta dig om mitokondrieområdets framfart i stort?
– Vi har under flera år sett att intresset för läkemedelsutveckling relaterat till mitokondriefunktion ökat snabbt både inom vanliga och sällsynta sjukdomar. Astellas köp av brittiska Nanna Therapeutics och tidigare av amerikanska Mitobridge bekräftar detta.
Just nu genomför ni ju även en företrädesemission, kommer den riktade emissionen på något sätt påverkas av utfallet i företrädesemissionen?
– Den riktade emissionen är villkorad till att företrädesemissionen tecknas till minst 90% (den är garanterad till 90%).
Vad händer om det volymvägda genomsnittliga aktiepriset understiger 0,70 kr under mätperioden, som pågår mellan 1 och 12 juni?
– Hadean kan fortfarande investera till 0,70 kr, alternativt omförhandlar vi villkoren.
Hadean Ventures investering innebär även att ni kommer att få en ny styrelseledamot i form av Roger Franklin. Var detta ett ömsesidigt beslut, och vad förväntar du dig att Dr Franklin kommer att bidra med gällande styrelsearbetet?
– Vi har under den senaste tiden lärt känna Roger och imponerats av hans kunskap och intresse. Hans erfarenheter, expertis, och nätverk kommer att vara ett starkt tillskott till styrelsen och bidra till att utveckla bolaget och våra projekt, samt bygga värde.
Slutligen, vilka milstolpar kan vi förväntas oss från NeuroVive under det kommande året?
– Närmast ser vi fram emot att kunna starta patientdelen i den pågående KL1333 fas Ia/b-studien förutsatt att Covid-19-situationen stabiliseras. Vidare fortsätter vi förbereda KL1333 för start av fas II, samt förbereder NV354 för start av fas I.
– Till sist så arbetar vi med att få icke-utspädande finansiering av NeuroSTAT fas II och att starta ett dotterbolag i USA kring projektet.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev