Home Nyheter Getinge fokuserar på hållbarhet och organisk tillväxt

Getinge fokuserar på hållbarhet och organisk tillväxt

Getinge fokuserar på hållbarhet och organisk tillväxt

22 april, 2020

Svenska Getinge utvecklar och marknadsför produkter och lösningar för att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden inom bland annat intensivvård, hjärt- och kärlvård, operationssalar och steril rekonditionering. I samband med den rådande Covid-19-pandemin har produktionen av bolagets respiratorer gått för högvarv och produktionsmålen har flyttats upp två gånger på kort tid och ett företagscertifikat om 1 Mdr kr har emitterats för att finansiera produktionsökningen.
Sjukvårdsbolaget Getinge, med rötter i bruksorten med samma namn och belägen mellan glass- och ostmetropolerna Slöinge och Kvibille, grundades för 116 år sedan. Spolar vi fram bandet till 2020 möter vi ett helt annat bolag som för länge sedan har lämnat tillverkning av jordbruksutrustning bakom sig.

Globalt ansvar och hållbarhet

Så sent som i januari utsågs Getinge till 2019 års mest hållbara företag inom Life Science-branschen av tidningen World Finance och den 15 april kom beskedet att Getinge tillsammans med världens övriga största ventilatortillverkare Dräger, GE Healthcare, Hamilton Medical, Medtronic, Philips, Vyaire Medical och Nihon Kohden, tillsammans har bildat vad man kallar en humanitär utbildningskoalition.
Syftet är att sammankoppla sjukvårdspersonal med ventilatorutbildningsresurser från alliansföretagen, inklusive instruktionsvideos, handböcker, felsökningsguider och annan expertis för ventilationsdrift för att behandla patienter som lider av COVID-19-relaterade andningsbesvär.
Detta bekräftar ytterligare det samhällsansvar Getinge tar och att utmärkelsen som 2019 års mest hållbara bolag inom Life Science-branschen var välförtjänt.

Fokusskifte från jordbruk till medicinteknik

1932 tog Getinge steget från jordbrukssektorn till medicinteknik och började producera sterilisatorer till medicinsk utrustning. Trettio år senare expanderade Getinge globalt i och med att Electrolux förvärvade bolaget. Ytterligare 57 år senare togs bolaget över av entreprenörerna Rune Andersson och Carl Bennet, vilket markerade en ny era där 15 olika företag förvärvades i Europa och USA.
Bolaget börsnoterades sedermera år 1993 och har sedan dess växt till ett storbolag med över 10 000 medarbetare i 38 länder och med försäljning i över 135 länder. Under 2019 landade omsättningen på 26,6 miljarder SEK och med ett börsvärde på cirka 52 miljarder SEK idag, tillhör Getinge ett av de största bolagen på Nasdaq Stockholm.

En bra investering 

Utveckling 2020. Källa: Infront

Årets lägsta kurs i år i Getinges aktie är 136 kr, en bottennotering som sattes den 16 mars. För två år sedan var det få som gillade aktien och man hade problem med stämningar och återkallade produkter. Getinge var av de mest blankade aktierna 2018, idag är inga blankare kvar, så bolaget har lyckats med sin turn around.
I år har Getinge, i förhållande till OMX, tvärtom varit en lysande placering. Bolaget har parerat börsfallen som orsakats av Covid-19-pandemin, samtidigt som man har lyckats haka på i uppgångarna. På OMXS30, listan där de 30 största bolagen på den svenska börsen representeras, har Getinge varit den tredje bäst presterande aktien sett till procentuell uppgång de tre senaste månaderna.
Utveckling 2019 – april 2020. Källa: Infront

På en månads sikt, efter att OMXS30 noterade sin lägsta punkt sedan det brittiska Brexitvalet 2016, har Kinnevik presterat bäst med en uppgång på 25 procent medan Getinge landade på dryga 11 procent. Drar vi ut grafen och kikar på 2019, utklassade Getinge alla andra bolag på listan med en uppgång på 118 procent.
Allt detta är dock historia. I och med Covid-19-pandemin transformerades världen på ett sätt som väldigt få hade trott varit möjligt bara en månad tidigare.
Den globala efterfrågan av avancerade ventilatorer, respiratorer, skenade plötsligt i höjden på sjukhusens intensivvårdsavdelningar och i mars 2020 meddelade Getinge att produktionstakten skulle skruvas upp dramatiskt för att möta det ökade behovet av ventilatorer och därmed stötta det skriande behovet på intensivvårdsavdelningar världen över.

Getinge ökar produktionskapaciteten för ventilatorer med 60 procent

Samtidigt som OMXS30 klockade in på 1261 punkter, den 16 mars 2020, stod det också klart att Getinge skulle behöva öka produktionstakten med 60 procent på produktionsanläggningen i Solna, jämfört med förra året.
Enligt Världshälsoorganisationen WHO utvecklar ungefär 14 procent av Covid-19 drabbade personer allvarliga sjukdomar som kräver sjukhusvistelse och syrestöd, och 5 procent kräver inläggning på en intensivavdelning. Detta syrestöd kan alltså i de allvarligare fallen ges med ventilatorer såsom de som produceras av Getinge.
År 2019 producerade Getinge fler än 10 000 ventilatorer, vilket motsvarar cirka 3 miljarder SEK av nettoomsättningen (inklusive service och reservdelar). I mitten på mars tog bolaget alltså beslutet att öka produktionen, förutsatt en fortsatt materialtillgång från underleverantörer.

Ytterligare produktionsökning kommunicerades i början av april

Dryga två veckor efter det första beskedet att produktionen skulle öka med 60 procent, meddelade Getinge att produktionskapaciteten skulle upp ytterligare, till 26 000 ventilatorer under 2020. Därmed kommer produktionen att öka med hela 160 procent jämfört med 2019. Enligt Q1-rapporten som släpptes idag, förväntar sig Getinge att den höga leveranstakten kommer att hålla i sig en bit in i 2021, för att därefter successivt röra sig tillbaka mot tidigare nivåer.

Emitterar Covid-19-företagscertifikat om 1 Mdr kr

11 dagar efter det andra beskedet om att rampa upp tillverkningen av ventilatorer, kom det tredje budet från Getinge. Bolaget tog beslut att emittera ett COVID-19-företagscertifikat om 1 Mdr med förfallodag den 21 oktober (ISIN-kod SE0014399440), förenligt med ICMA Social Bond Principles.

Bildkälla: Getinge

På marknaden för dessa ’sociala obligationer’ finns en strävan att främja och utveckla den centrala roll som kreditmarknaden kan spela för finansieringen av projekt som bidrar till att lösa globala sociala problem. Med dessa obligationer används emissionslikviden för att finansiera nya och befintliga projekt med positiva sociala effekter. Läs mer här.
Likviden kommer uteslutande att finansiera den ökade produktionen av ventilatorer och andra kapitalbehov för att utöka produktionen av livsuppehållande utrustning för att möta det behov som uppstått på grund av Covid-19.
På grund av den brådskande situationen med Covid-19-pandemin togs beslutet att inleda finansieringsramen för Covid-19 utan att inhämta yttrande från andra parter.
För att därför ge investerare information och öppenhet om den direkta kopplingen mellan denna finansiering och användningen av intäkter för att utvidga produktionskapaciteten har Getinge utvecklat ett Covid-19-finansieringsramverk tillsammans med SEB som kan läsas här.
Viktiga investerare i denna kapitalrunda är Ramsbury Invest, Familjen Erling Persson Stiftelse, LKAB, Spiltan Fonder, Svenskt Näringsliv, Nordkinn Asset Management AB samt Swedbank Robur.

»Vi gör vårt yttersta för att stötta den modiga sjukhuspersonalen runt om i världen i deras kamp mot den globala pandemin, Covid-19. Sjukhus är i behov av viktig utrustning för svårt sjuka patienter på intensivvårdsavdelningarna. Vi kommer att öka vår produktion av ventilatorer och annan livsuppehållande utrustning för att hjälpa sjukhuspersonal att rädda så många liv som möjligt under pandemin« — Lars Sandström, finansdirektör Getinge

Stark organisk tillväxt i Q1

Idag den 22 april presenterades Getinges Q1-rapport för 2020. Ebita-resultatet före engångsposter blev 661 miljoner kronor (369). Sammantaget påverkades bolagets marginaler positivt av ökade volymer, fördelaktig mixeffekt och operationell hävstång samt valutaeffekter. Kassaflödet och kassan stärktes ytterligare.
I rapporten skriver bolaget att kvartalet präglades av Covid-19-pandemin samt att det stora behovet av avancerade ventilatorer och livsuppehållande utrustning, även känt som extrakorporeal membranoxygenation (ECMO-terapi), ökade på intensivvårdsavdelningar världen över. Bolagets positioner i dessa kategorier bidrog till att orderingången ökade med 47,2 procent organiskt – således ett par miljoner högre än det preliminära beskedet tidigare under april – och man förväntar sig en fortsatt stark efterfrågan i båda områdena eftersom behovet vida överstiger utbudet.

Inte till salu

Carl Bennet

Kikar vi avslutningsvis återigen i backspegeln så gick de tidiga ägarna Rune Andersson och Carl Bennet skilda vägar i slutet av 1990-talet. Deras gemensamma bolag Andersson & Bennet delades lika där Bennet tog över ägandet i Getinge medan Andersson tog över de gemensamma mindre innehaven, vilket blev starten på familjeimperiet Mellby Gård AB.
Uppdelningen har varit en god affär för bägge parter, i synnerhet för industrimannen Bennet som sitter på över 54 miljoner aktier motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och strax över 50 procent av rösterna i Getinge. Bolaget är dock inte till salu, har Bennet med eftertryck påtalat ett flertal gånger. Då en gemensam upphandling av 25 000 respiratorer kommer att ske för EU:s medlemsländer, låter det klokt, för att inte säga hållbart.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev