Home Nyheter CLS erhåller ny order från Tyskland

CLS erhåller ny order från Tyskland

CLS erhåller ny order från Tyskland

22 april, 2020

I mitten av mars började Clinical Laserthermia Systems produkt TRANBERG Thermal Therapy System, för MR-ledd minimalinvasiv behandling av mjukvävnad, utvärderas för behandling av små levermetastaser av universitetssjukhuset i Magdeburg i Tyskland. Igår stod det klart att CLS har fått en ny order på engångsmaterial inom ramen för detta samarbete. 
Det svenska medicintekniska bolaget CLS har utvecklat en portfölj av produkter och tekniker för bildledd laserablationsbehandling av mjukvävnad, till exempel av cancertumörer. Bolagets produkter kan användas för fokal laserterapi (FLA/LITT) men också för CLS egenutvecklade metod, Immune-stimulating interstitial thermotherapy (imILT), som utöver att döda tumören har potential att stimulera kroppens eget immunförsvar och attackera metastaser i kroppen.

2020 – ett bra år för CLS

Om man summerar hur året så långt har förlöpt för CLS, så verkar verksamheten gå som på räls. I början av året genomfördes en övertecknad företrädesemission som tillförde bolaget cirka 50,3 Mkr före emissionskostnader, till vilket adderades 12 Mkr genom de riktade emissioner som genomfördes parallellt med företrädesemissionen.
Bolaget har även erhållit ett EU-godkännande för sin nya termometrimjukvara, ThermoGuide. Utöver detta görs har en utvärdering av bolagets produkt CLS TRANBERG Thermal Therapy System vid universitetssjukhuset i Magdeburg  i Tyskland, och igår kunde bolaget meddela att man har erhållit en ny order på engångsmaterial inom ramen för detta samarbete. Den nya order innebär att CLS nu sammantaget fakturerat sjukhuset i Magdeburg 220 000 kronor.
CLS har alltså all anledning att vara nöjda med hur året hittills har avlöpt. Dock påverkas CLS, liksom de flesta andra företag, av COVID-19-pandemin. I en intervju med BioStock redogjorde bolagets vd, Lars-Erik Eriksson, för de begränsningar i form att resor till potentiella kunder försvåras som detta innebär, men framhöll samtidigt att mycket förberedelsearbete kan göras på hemmaplan.

Lasertermoterapi utvärderas i Tyskland

I mars tog universitetssjukhuset i Magdeburg beslutet att testa CLS TRANBERG Thermal Therapy System för behandling av små levermetastaser och primärtumörer i levern med hög precision. Hittills har tolv patienter behandlats och inga biverkningar kopplade till behandlingen har noterats.
Magnetresonans (MR)-kontrollerad LITT (laserinducerade interstitiell termoterapi) innebär att man leder in laserljus via tunna optiska fibrer och dödar tumören. För att säkerställa att fibrerna placeras optimalt tar man hjälp av bildgivande teknik såsom t.ex. magnetresonans eller ultraljud. LITT-behandling är en bekräftat säker behandlingsmetod som dessutom innebär en minimal påfrestning på patienterna.

»I en tid då sjukvården runt om i världen har fullt fokus på att hantera den pågående pandemin, är det extra glädjande att universitetssjukhuset i Magdeburg lägger en order och planerar för fortsatt behandling med våra produkter. Det är en positiv signal för framtiden och vidare samarbete. Sammanlagt har vi nu levererat engångsmaterial till sjukhuset till ett fakturerat värde av ca 220 000 kronor.« – Lars-Erik Eriksson, vd CLS

Se bolaget kommentera utvärderingen

I början på april besökte CLS vd Lars-Erik Eriksson och bolagets utvecklingschef Stephan Dymling BioStocks studio. I intervjun, som kan ses nedan, fick vi bland annat veta mer om utvärderingen som nu görs av TRANBERG Thermal Therapy System i Tyskland, men även om EU-godkännandet för ThermoGuide samt kommande milstolpar i år. 

YouTube video

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev