Home Nyheter Analytiker ser högt värde i Iconovos verksamhet

Analytiker ser högt värde i Iconovos verksamhet

Analytiker ser högt värde i Iconovos verksamhet

21 april, 2020

I takt med att Iconovo stärker sin produktutveckling och tar sikte på den globala marknaden indikerar en ny analys från Danske Bank att inhalationsbolaget står inför en marknad med omfattande potential, inte minst tack vare sin skalbara affärsmodell. Analysen värderar bolaget till 78-101 SEK per aktie – en ökning med minst 32 procent jämfört med gårdagens stängningskurs.
Iconovo har gjort sig ett namn genom sina inhalatorer med tillhörande generiska torrpulverformuleringar för behandling av luftvägssjukdomar som astma och KOL. Genom åren har bolaget etablerat ett starkt förtroende hos sina kunder, och tack vare sin breda produktportfölj med fyra inhalatorplattformar, kan Iconovo positionera sig på en enorm global marknad.
Iconovo kan rikta in sig på en mångmiljardmarknad

Detta i sig självt bör fånga investerarnas intresse. Därutöver genomförde Danske Bank nyligen en diskonterad kassaflödesanalys (Discounted Cash Flow, DCF) på Iconovo för att med högre precision kunna bedöma bolagets värde.
Enligt analysen, som har detaljgranskat Iconovos potential, är marknadspotentialen för bolagets nuvarande produktportfölj betydande då den adresserar en marknad värd 14 miljarder USD i årlig produktförsäljning. Denna uppskattning baseras främst på försäljningsstatistiken för fem godkända inhalatorer – Boehringer Ingelheims HandiHaler, Novartis Breezhaler, GSKs Advair Diskus- och Ellipta-inhalatorer samt AstraZenecas Symbicort Turbuhaler.
Faktum är att BioStock nyligen gick igenom Iconovos marknadspotential med bolagets senaste inhalationsplattform ICOpre som är under utveckling för att efterlikna egenskaperna hos GSKs Ellipta. Enbart produktsortimentet för Ellipta förväntas vara värt cirka 5 miljarder USD år 2024, och givet att ett av patenten för den första produkten i sortimentet (Breo/Relvar) löper ut under 2025, kommer marknaden att öppnas upp för generiska alternativ. Vid den tidpunkten räknar Iconovo med att vara redo att lansera ICOpre.
Läs mer om ICOpres potential här.

Iconovos attraktiva affärsmodell

Utöver den betydande marknadspotentialen menar Danske Banks analytiker att investerare bör notera att Iconovos skalbara affärsmodell utgör en av bolagets styrkor. Tack vare Iconovos fokus på att utlicensiera projekt i ett tidigt skede lämnas även ansvaret för produktion, marknadsföring och distribution av den aktuella produkten över till Iconovos partners. Detta innebär att bolaget inte behöver göra några stora investeringar för varje ny produkt som lanseras, samtidigt som man inte heller behöver utvidga sin operativa organisation särskilt mycket för att nå försäljningstillväxt.

Robust försäljningsprognos – lönsamhet år 2021

Med hjälp av en diskonterad kassaflödesanalys där man har antagit en årlig kapitalkostnad på mellan 9 och 12 procent, förväntar sig Danske Banks analytiker att Iconovo kommer att öka sin försäljning från 12 Mkr i år till 235 Mkr år 2027, samt att bolaget kommer att kunna uppnå 3,6 miljarder SEK i kombinerad toppförsäljning från sina partners år 2031.
Förra året tog Iconovo in 60 Mkr i en riktad emission. Den nuvarande kassan antyder att Iconovo inte behöver någon ytterligare finansiering för att uppnå break even, vilket förväntas ske under 2021. Vidare räknar analysen med höga rörelsemarginaler – som med råge överstiger 70 procent – från år 2026.

Fördelarna större än riskerna

Som alltid vid investeringar måste man ta hänsyn till risk. Analysen från Danske Bank nämner ett par risker gällande Iconovo, inklusive det faktum att den inhalerbara läkemedelsindustrin är hårt reglerad och att myndighetsgodkännanden kan vara svårare att erhålla för inhalerbara läkemedel jämfört med oralt administrerade tabletter. En annan nyckelrisk relateras till Iconovos teknologiplattform, som kan utsättas för stark konkurrens längs vägens gång, då framförallt från större bolag inom samma område. I analysen räknar man dock med att marknaden är tillräckligt stor för att rymma en generisk aktör som Iconovo, vid sidan av övriga etablerade spelare, och anser inte att denna risk är särskilt hög.
Sammantaget väger fördelar såsom den stora marknadspotentialen, den starka affärsmodellen och den höga försäljningstillväxten, högre än de måttliga riskerna. Detta återspeglas i Danske Banks analys. Faktum är att aktiekursen redan har stigit 68 procent sedan förra månadens dipp ner till 35,20 SEK, och analysen räknar med att det finns ytterligare utrymme för aktien att öka minst 32 procent från gårdagens stängningskurs om 59,20 SEK/aktie, till 78-105 SEK/aktie.
Dessa siffror indikerar att Iconovo går mot en stark långsiktig tillväxt, vilket borde väcka en hel del intresse hos marknaden.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev