Home Nyheter Virusimmunitet nytt affärsområde för Aegirbio

Virusimmunitet nytt affärsområde för Aegirbio

Virusimmunitet nytt affärsområde för Aegirbio

21 april, 2020

I december 2019 meddelade LifeAssays och Abreos Biosciences att deras joint venture bolag Aegirbio ska börsnoteras under första halvåret 2020 och häromveckan kunde man komma med ytterligare en spännande nyhet. Aegirbio, vars tester utvecklas för att kunna säkerställa individanpassad dosering av biologiska läkemedel, ser en potential i att även använda sina tester för att avgöra om en individ är immun mot ett virus – t.ex. coronavirus. Bolaget har nu lämnat in en ansökan till den amerikanska regeringen för att påskynda utvecklingen av ett sådant test.
Aegirbio ägs gemensamt av Lundabaserade LifeAssays och San Diego-bolaget Abreos Biosciences och grundades i syfte att använda moderbolagens respektive styrkor för att förbättra doseringen av biologiska läkemedel. Vid behandling med biologiska läkemedel är det nämligen av stor vikt att doseringen individanpassas och det är här Aegirbio kommer in i bilden.

En kombination av två ledande tekniker

För att kunna erbjuda individanpassad dosering av biologiska läkemedel ska man använda Abreos Biosciences Veritopmolekyler, som har förmåga att efterlikna de proteiner som biologiska läkemedel binder till. Med dessa molekyler kan man fastställa koncentrationen av biologiska läkemedel i en patient genom ett enkelt blodprov.
För att analysera blodprovet ska man sedan använda LifeAssays MagniaReader, en plattform för tester utförda på vårdenheter och i laboratoriemiljö, och QDA som utvecklas för användning i hemmet. LifeAssays testplattformar bygger på att patientens blodprov analyseras med magnetism vilket skiljer sig från konkurrenternas metoder som baseras på optiska analysmetoder.

Individuell dosering av biologiska läkemedel – en stor marknad

Genom att kombinera moderbolagens tekniker kan Aegirbio redan tidigt i behandlingen fastställa den optimala dosen för varje enskild patient. På så vis ökar man patientens livskvalité samtidigt som man reducerar risken för svåra biverkningar, vilket i sin tur sparar både tid och resurser för såväl sjukvården som för patienten.
Då biologiska läkemedel är en av de snabbast växande sektorerna inom life science adresserar Aegirbio en avsevärd marknad. Bolaget själva bedömer att dess tilltänkta marknadsutrymme för individanpassad dosering av denna typ av läkemedel är värd över 600 miljoner USD årligen.

Att fastslå virusimmunitet

I tillägg till den potentiella jättemarknad som Aegirbio initialt bildades för att tillgodose, har man nu siktet inställt på ännu ett attraktivt, och minst sagt högaktuellt, marknadsområde –virusimmunitet.
Häromveckan öppnade Aegirbio nämligen dörren till affärsområdet antikroppstester mot bakterier och virus. Även dessa tester ska bygga på Veritopmolekylernas kapacitet att precist efterlikna de delar av virus och bakterier som kroppens immunsystem binder till. På så sätt kan man med Aegirbios tester påvisa äkta immunitet mot den aktuella sjukdomen.

Potential inom coronavirus

Bolaget ser idag betydande potential för användning av dessa tester för att fastställa immunitet mot det högaktuella Coronaviruset som just nu har världen i sitt grepp. En av de svåraste – och viktigaste – utmaningarna som forskarna står inför just nu är att på ett tillförlitligt sätt kunna avgöra vilka individer som har haft viruset och om dessa följaktligen är immuna. Detta är givetvis en avgörande information för att kunna bemöta virusets framfart både inom sjukvården och samhället i stort.
Enligt Bradley Messer, vd för Abreos Bioscience, skulle Aegirbios tester mycket väl kunna avgöra immunitet bättre än de tester som är tillgängliga idag. För att bygga vidare på denna hypotes har Aegirbio lämnat in en ansökan till den amerikanska regeringen för att påskynda utvecklingen av ett test baserat på Veritopmolekyler och dess integration i MagniaReader.
I ett pressmeddelande uttryckte Anders Ingvarsson, tillförordnad vd för Aegirbio, tillika vd för LifeAssays, att han är mycket nöjd med bolagets initiativ och handlingskraft:

Kombinationen av våra nyckelteknologier Veritope och MagniaReader MIA gör att vi kan öppna för mycket säkert testande av immunitet även utanför det Centrala laboratoriet. Snabbheten som vi har lyckats utreda och bestämma hur vi skall gå till väga är oerhörd. Det är dessutom glädjande att vi kommer att kunna bidra till den globala hälsan på ett avgörande sätt.

LifeAssays och Abreos har tidigare kommunicerat att man siktar på att börsnotera Aegirbio på Spotlight Stock Market under första halvåret 2020.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev