Home Nyheter Nedslående resultat i stor studie med HIV-vaccin

Nedslående resultat i stor studie med HIV-vaccin

Nedslående resultat i stor studie med HIV-vaccin

6 februari, 2020

Ett HIV-vaccin med experimentella komponenter från Sanofi och GSK har utvärderats i ett omfattande studieprogram, men behandlingen visade sig vara ineffektiv. Resultaten understryker än en gång hur svårt det är att ta fram ett vaccin mot HIV. Med ännu en misslyckad studie på området ökar trycket på det mosaik-baserade HIV-vaccin som för närvarande utvärderas av en koalition ledav J&J.
Amerikanska National Institute of Allergy and Infectious Diseases har stoppat administrationen av vacciner i en HIV-studie efter att en interimsrapport drog slutsatsen att vaccinprogrammet inte kan förhindra sjukdomsutbrott. Den sydafrikanska studien–som har finansierats av bl.a. South African Medical Research Council och Bill & Melinda Gates Foundation–har pågått i mer än tre år och utförts av forskare från Fred Hutchinson Cancer Research Centers’ HIV Vaccine Trials Network (HVTN).

Studie på sydafrikanska frivilliga

Det rörde sig om en fas IIb/III studie med 5407 HIV-negativa frivilliga män och kvinnor som var sexuellt aktiva och i åldrarna 18 – 35 år. Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper, varav den ena behandlades med det aktuella vaccinet medan den andra injicerades med placebo.

Stoppar inte HIV

Vid tidpunkten för interimsrapporten hade 60 procent av deltagarna avslutat det 18 månader långa programmet bestående av sex injektioner. Under dessa 18 månader erbjöds deltagarna den lokala standardbehandlingenför att förhindra HIV, vilket i vissa fall inkluderade tillgång till oral preexpositionsprofylax (PrEP). Vid interimsanalysen rapporterades 129 HIV-infektioner i vaccingruppen medan placebogruppen uppvisade 123 fall.
Läkemedlets säkerhetsprofil var dock god och inga toxikologiska problem noterades i studien.

Bygger på tidigare studie

Det s.k. prime-boost konceptet som det aktuella vaccinet baseras på har tidigare utvärderats i RV144-studien i Thailand mellan åren 2003 och 2006. Det rör sig som en kombination av virusvektorn Canarypox (ALVAC), som tillhandahållits av Sanofi Pasteur, och glycoproteinet gp120, även kallat ”hivskal”, levererat av GlaxoSmithKline (GSK). Båda komponenterna hade modifierats sedan de användes i den äldre studien för att specificeras till undergrupp C bland HIV-smittade, den typ av HIV som är dominant i södra Afrika. Man hade också gjort andra justeringar för att dels anpassa behandlingsregimen till sydafrikaner och dels för att förlänga vaccinets skyddande effekt.

Behov av regionspecifika HIV-vacciner?

En förstudie som publicerades i september indikerade att den ursprungliga vaccinformuleringen faktiskt ledde till starkare immunrespons i sydafrikanska frivilliga än hos thailändska frivilliga, detta trots att förstudien inte var utformad för att bedöma de kliniska konsekvenserna.
I samband med detta sade Larry Corey, ordförande för Fred Hutchinson och ansvarig prövare (Principal Investigator) vid HVTN, att resultaten öppnade för att olika typer av HIV-vaccin kan behövas i olika regioner.

Sökandet efter ett effektivt HIV-vaccin fortsätter

Ansvariga för den misslyckade studien betonar att resultaten är en besvikelse men att man trots allt har fått svar på viktiga vetenskapliga frågor.
Samtidigt fortsätter arbetet med att hitta ett effektivt HIV-vaccin, något som är högaktuellt i två pågående kliniska studier i sena utvecklingsstadier som bedrivs av J&J. Dessa undersöker ett vaccin baserat på den s.k. mosaiktekniken som kombinerar immunstimulerande proteiner från olika HIV-stammar med förhoppning att kunna förebygga infektion.
Imbokodo-studien fokuserar på HIV-negativa kvinnor från Subsahariska Afrika (där HIV typ C är vanligast), medan Mosaico-studien rekryterar män som har sex med män samt transperson i delar av Nord- och Sydamerika och Europa (där HIV typ B är vanligast). Målet är att kunna vaccinera mot HIV oavsett genetisk mångfald och HIV typ.

Bekämpa HIV med antikroppar

En annan front i kampen mot HIV är antikroppar. Forskare har nämligen upptäckt att vissa generellt neutraliserande antikroppar kan känna igen multipla HIV-stammar och blockera dem från att ta sig in i friska CD4+ T-celler. GSKs dotterbolag ViiV, som enbart fokuserar på HIV, har licensierat en sådan substans från National Institute of Health (NIH) med målet att uppnå Proof-of-Concept.

Dagens behandlingar

I dagsläget är dagliga PrEP läkemedel, såsom Gileads Truvada, den enda möjligheten att förebygga HIV. Men trots WHO:s rekommendationer att använda PrEP-alternativen har både höga kostnader och missuppfattningar hittills hindrat utbredd användning av dessa läkemedel.
Enligt WHO levde 38 miljoner människor med HIV år 2018 och för att minska smittspridningen behövs effektivare, och mer tillgängliga, vaccin. Med de pågående J&J-studierna lever fortfarande hoppet om att man inom en relativt överskådlig framtid kunna erbjuda fler förebyggande behandlingsalternativ.
Artikeln är producerad i samarbete med BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev