Home Nyheter Sanionas nya vd öppnar dörren till USA

Sanionas nya vd öppnar dörren till USA

Sanionas nya vd öppnar dörren till USA

9 januari, 2020

Saniona inleder 2020 med samma framåtanda som präglade fjolåret. Om 2019 innebar flera avancemang framåt i den kliniska utvecklingen, är utnämnandet av Rami Levin som ny vd ett tydligt tecken på att man nu vill satsa hårdare för att bli ett kommersiellt lönsamt bolag. BioStock kontaktade Levin för att få veta mer om hans visioner för bolaget.
Det nya året var bara en vecka gammalt när Saniona utsåg en ny vd och koncernchef i form av Rami Levin. Med lång erfarenhet av regulatoriska frågor, att framgångsrikt ta behandlingar av sällsynta sjukdomar till marknaden, att bygga organisationer i USA och av att leda kommersiell och finansiell utveckling av särläkemedel, framstår valet av Levin som såväl logiskt som strategiskt klokt.

»USA är världens största bioteknikmarknad. Det är också i USA som de flesta bioteknikinvesterarna finns. Av dessa två anledningar är det rimligt att fortsätta utveckla Saniona i USA. Med detta sagt är Sanionas forskningskompetens baserad i Köpenhamn, och jag ser ingen anledning att ändra det« — Rami Levin, vd Saniona

Bolagets fokus under 2020 kommer fortsatt att vara utvecklingen och kommersialiseringen av Tesomet för de sällsynta ätstörningarna Prader-Willis syndrom (PWS) och hypotalamisk fetma, särskilt i USA. Parallellt med detta samarbetar Saniona också med Medix i Mexiko och Argentina för att lansera sitt läkemedel tesofensineför behandling av fetma.
BioStock har träffat Rami Levin som nyligen utnämndes till ny vd och koncernchef av Sanionas styrelse, i nära samråd med bolagets grundare Jørgen Drejer och Thomas Feldthus.

Rami Levin, vd och koncernchef Saniona

Rami Levin, kan du börja med att berätta lite om din professionella bakgrund?
– Jag har varit verksam inom läkemedelsindustrin i över 23 år och främst arbetat med sällsynta sjukdomar och CNS. Min senaste roll var som president för Sobi Inc., ett internationellt biofarmaceutiskt specialistbolag dedikerat åt sällsynta sjukdomar. Där var jag ansvarig för att bygga organisationen och leda den genom en tiofaldig tillväxtperiod. Jag ledde lanseringen av Gamifant, den första godkända behandlingen någonsin för primär hemofagocyterande lymfohistiocytos (pHLH) och integrationen av teamet bakom Synagis, den enda godkända behandlingen för respiratorisk syncytialvirus (RSV).
– Innan jag började arbeta på Sobi hade jag ledande kommersiella positioner med ökande strategisk betydelse vid Merck Serono i ett antal länder, inklusive USA, Sverige, Schweiz och Israel. Jag har stor erfarenhet av den regulatoriska, marknadsmässiga, kommersiella och finansiella miljön för att utveckla särläkemedel i USA.
Vad var det som fick dig att acceptera erbjudandet om posten som vd och koncernchef för Saniona?
– Det finns flera orsaker till att jag tycker det är spännande och roligt att börja på Saniona:

  1. Teamet jag träffade under intervjuprocessen var dedikerat och passionerat när det gäller att ta produkter för sällsynta sjukdomar till de patienter som desperat behöver dem.
  2. Företaget befinner sig i medium/sena stadier med en produkt riktad mot två olika sällsynta sjukdomar.
  3. Teamet på Saniona är bland de främsta experterna inom jonkanalsforskning och har utvecklat en plattform för framtida molekylutveckling inom områdena CNS och ätstörningar.

Spelade tajmingen i den kliniska utvecklingen någon roll i ditt beslut att engagera dig i bolaget?
– I det skede bolaget befinner sig tror jag att beslutet att ta in en VD med erfarenhet av att ta produkter till marknaden och bygga organisationer i USA var rätt och jag är glad över att få vara en del av denna resa.

»Vi avser att utöka vårt fokus till USA och de amerikanska bioteknikinvesterarna«

Du kommer att vara baserad i Boston medan tidigare vd Jørgen Drejer, kommer att fortsätta på Saniona i Danmark i rollen som Chief Scientific Officer. Har du personligen några tankar kring en eventuell etablering av Saniona i USA för att underlätta parteringsamarbeten och andra vitala aktiviteter?
– USA är världens största bioteknikmarknad. Det är också i USA som de flesta bioteknikinvesterarna finns. Av dessa två anledningar är det rimligt att fortsätta utveckla Saniona i USA. Med detta sagt är Sanionas forskningskompetens baserad i Köpenhamn, och jag ser ingen anledning att ändra det.
Med tanke på dina tidigare erfarenheter inom sällsynta sjukdomar och CNS-sjukdomar – inte minst kring läkemedlen Gamifant och Synagis – vad tror och hoppas du kunna bidra med i din nya roll som vd och koncernchef för Saniona?
– Det finns såklart många saker jag skulle ta med mig av det jag har lärt mig under min karriär, men om jag skulle välja en enda skulle det vara att ha fokus på patienterna och deras behov. Att se till att vi konsulterar och lyssnar till dem under produktutvecklingen, från den tidiga forskningen via den kliniska utvecklingen till kommersialiseringsfasen av våra produkter.
Du har en lång erfarenhet av den regulatoriska processen, Market Access och av att leda kommersiell och finansiell utveckling av särläkemedel, områden som de kommande åren blir allt viktigare för Saniona. Kan du kort nämna några potentiella fallgropar som du ser på vägen framåt?
– Att ta nya produkter till marknaden är en lång och vanligtvis utmanande process. Varje steg i utvecklingen kommer att ha sina egna utmaningar, från utveckling och regulatoriska frågor till marknadstillträde och naturligtvis kommersialisering. Det kommer att vara avgörande att ha ett erfaret team som har gått igenom detta tidigare och som kan förutse och förbereda sig för sådana utmaningar, att arbeta som ett team och samarbeta med tillsynsmyndigheter, betalare, läkare och naturligtvis patienterna. Jag har imponerats av teamet på Saniona som alla är mycket erfarna och kunniga och detta utgör en bra grund för att fortsätta bygga upp bolaget och främja utvecklingen av våra produkter.
Fokus ligger nu på den vidare utvecklingen inom sällsynta ätstörningar. Vad kommer bli avgörande för att tesomet skall kunna nå marknad inom PWS och hypotalamisk fetma?
– Fokus ligger nu på att gå vidare med utvecklingsplanerna för både Prader-Willis-syndrom och inducerad hypotalamisk fetma. Vi planerar att inleda en fas IIb/III-studie i Prader-Willis-syndrom och parallellt förväntar vi oss resultat från fas IIa-studien i inducerad hypotalamisk fetma.

»Bolaget har många program och en solid bakomliggande teknik, samt pågående diskussioner med potentiella partners och investerare. Det är en synnerligen spännande period för bolaget«

Vilka är de viktigaste data som stödjer en fortsatt utveckling av Tesomet?
– Vi har resultat från en fas IIa-studie av Tesomet i Prader-Willis-syndrom. Resultaten av studien stödjer vidareutveckling av Tesomet i denna indikation. En dos om 0,25 mg per dag minskar vikt, BMI och hyperfagi, det vill säga hungerkänslor.
Hur ser du på möjliga finansieringslösningar för pivotala studier inom dessa indikationer?
– Vi avser att utöka vårt fokus till USA och de amerikanska bioteknikinvesterarna.
Kommer vi se någon väsentlig förändring i bolagets affärsstrategier framöver, givet Sanionas historik av positiv och snabb utveckling sedan bolaget grundandes?
– Min vision för Saniona är att vi ska bli en global ledare inom bioteknik inom sällsynta sjukdomar med fokus på ätstörningar och CNS och våra strategier måste stödja denna vision.
Avslutningsvis, vad ser du mest framemot under 2020?
– Vi ser mycket fram emot resultaten från den pågående fas IIa-studien i hypotalamisk inducerad fetma (HIO) och att initiera fas IIb-studien i Prader Willis Syndrome (PWS). Vi har vidare ett potentiellt godkännande och lansering av tesofensine i Mexiko för fetma och ett antal program i ett tidigt skede, varav vissa kan utvecklas internt för sällsynta sjukdomar medan några andra kan vara lämpliga för ett samarbete. Bolaget har många program och en solid bakomliggande teknik, samt pågående diskussioner med potentiella partners och investerare. Det är en synnerligen spännande period för bolaget.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev