Home Nyheter Fler får cancer – färre dör

Fler får cancer – färre dör

Fler får cancer – färre dör

27 januari, 2020

Antalet cancerfall i Europa har dubblerats men samtidigt överlever allt fler patienter sin cancerdiagnos. Denna slutsats drar IHE som i en ny studie har sammanställt cancerstatistik för EU under perioden 1995 – 2018. Utvecklingen i Sverige följer övriga länder i Europa, men vad gäller den kanske viktigaste parametern för patienterna – överlevnad – så ligger Sverige i topp.
I den nya studien från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE), Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines, har fokus varit att tydliggöra skillnader mellan europeiska länder när det gäller sjukdomsbörda, kostnader samt patienters tillgång till nya cancerläkemedel. Författarna redogör bl.a. också för den medicinska utvecklingen och frågor relaterade till prissättning och betalning.

Dubblering av antalet cancerfall

I studien fastslås att antalet cancerfall i Europa har dubblerats och i länder som Frankrike, Danmark och Storbritannien har cancer gått om kardiovaskulära sjukdomar som den vanligaste dödsorsaken. I Sverige är kardiovaskulära sjukdomar dock fortfarande den vanligaste dödsorsaken med cancer på en andra plats; detta är också bilden i Europa som helhet.
En av de främsta anledningar till ökningen av antalet cancerfall är att människor lever allt längre och som förväntat är det framförallt äldre som får cancer.

Positiva överlevnadssiffror

Samtidigt som antalet cancerpatienter ökar så överlever dock allt fler sin cancersjukdom. Dödligheten i cancer har endast ökat med cirka 20 procent i takt med att cancervården har utvecklats. Under perioden 1995 – 2018 har diagnostiken och preventiva åtgärder blivit bättre, samtidigt som screening och nya läkemedel har introducerats. Allt detta har bidragit till att fler cancerpatienter överlever.
För Sveriges del är överlevnadssiffrorna särskilt positiva. De senaste siffrorna är från 2014 och där ligger Sverige i topp överlag, som ett exempel är 5-årsöverlevnaden i äggstockscancer i Sverige högst i Europa.

Varierande tillgång till effektiv vård

Författarna har även tittat på hur patienternas tillgång till effektiv cancerbehandling ser ut och kunde fastställa att denna varierar kraftigt i de olika europeiska länderna. I Sverige var tillgången och användningen av cancerläkemedel 2018 relativt hög men den nådde inte upp den högsta noterade nivån.
Det är också värt att notera att summorna som spenderas på cancerbehandling varierar betydligt mellan de olika europeiska länderna. I Östeuropa lägger man runt 60 – 70 kronor per innevånare på cancervård, medan motsvarande siffra i Österrike och Schweiz är 1000 kronor. Vilket land man bor i som cancerpatient har alltså stor påverkan på vilken typ av vård man får.

Kostnaderna ökar

När det gäller kostnader kan man även konstatera att de europeiska ländernas kostnader för cancerläkemedel har ökat med cirka 18 miljarder euro på tio år. Detta beror delvis på att allt fler människor drabbas av cancer, men en annan viktig bidragande orsak är de höga och ökande priserna för nya cancerläkemedel.
I ett uttalande till Sveriges Radio säger docent Nils Wilking, en av författarna till IHE-rapporten, att den nuvarande kostnadsökningen inte är hållbar och inte kan fortsätta. Enligt Wilking klarar samhället inte av de ökande kostnaderna och fokus måste nu riktas mot att identifiera ett sätt att sprida effektiva cancerläkemedel till patienterna.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev