Home Nyheter Lån från Bauerfeind AG signalerar stark tilltro till Xintela

Lån från Bauerfeind AG signalerar stark tilltro till Xintela

Lån från Bauerfeind AG signalerar stark tilltro till Xintela

11 december, 2019

Xintelas nyligen publicerade Q3-rapport bjöd inte på några större överraskningar. Men marknadsuppdateringen visade att arbetet har fortlöpt bakom kulisserna och att bolaget har lyckats ta avgörande steg mot att bli ett cellterapibolag i klinisk utveckling. Samtidigt indikerar ett lån om 8 Mkr från Bauerfeind AG, bolagets största ägare, en betydande tillförlit till Xintelas kapacitet och signalerar ett långsiktigt engagemang. 
Xintelas cellterapiprodukt för behandling av osteoartrit (OA) har visat sig ha en stark dragningskraft på investerare, inte minst på Bauerfeind AG som är ett av de största aktörerna inom ortopedisk utrustning i Tyskland. Förutom den stora investeringen om 50 Mkr 2018, vilket gjorde det tyska bolaget till storägare i Xintela, har Bauerfeind nyligen försett Xintela med ett lån om 750 000 EURO med fördelaktiga villkor. Detta säkrar en längre period av lugn och ro för Lundabolaget som har kunnat uppvisa positiva resultat i prekliniska djurstudier och nu närmar sig kliniska studier med snabba steg.

XINMARK – en unik bas för ny stamcellsbehandling

OA är en degenerativ ledsjukdom som drabbar 630 miljoner människor världen över och 25 procent av befolkningen som är över 45 år gamla i Sverige. Xintelas patenterade XINMARK-teknologi används för att välja ut specifika mesenkymala stamceller av hög kvalité med målet att utveckla en cellterapi som kan behandla skadat brosk genom en injektion i den skadade leden, t.ex. i knäet.
Då Xintelas behandling sker i ett enda steg, och inte kräver operation, skulle den kunna erbjuda patienter ett mindre invasivt behandlingsalternativ som samtidigt lättar den ekonomiska bördan som OA innebär för sjukvården. Detta då en stamcellsbehandling vore mer ett kostnadseffektivt alternativ till kirurgi.
Ytterligare en fördel är det faktum att Xintelas off-the-shelf produkt XSTEM-OA baseras på donationer av frisk fettvävnad. Enligt bolaget kan en donation av celler kultiveras i stora mängder och varje enskild donation har därmed potential att behandla ett stort antal patienter, vilket gör behandlingen mycket kostnadseffektiv.
I nuläget finns det ingen produkt som kan behandla OA, varför artritmarknaden fortfarande domineras av antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel. Den globala marknaden väntas dock växa markant från nästan 6 miljarder USD 2018 till mer än 10 miljarder USD 2025 i takt med att nya OA-behandlingar lanseras. Innan dessa är tillgängliga tvingas dock de drabbade patienterna att fokusera på att behandla smärt- och inflammationssymptomen eller, som en sista utväg, ersätta leden med en protes.

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

Som tidigare nämnts har Xintelas OA-projekt lockat till sig storspelaren Bauerfeinds intresse och det tyska bolaget verkar villigt att satsa på att Xintelas teknologi kommer att lyckas. Det senaste tecknet på detta kom i november då Xintela erhöll ett lån om 750 000 euro till mycket fördelaktiga villkor, såsom en årlig ränta på 3 procent. Den 31 december 2019 förfaller lånet till betalning genom konvertering av aktier till kursen 6 kr per aktie, ett betydligt högre pris än den nuvarande aktiekursen om 4,22 kr.

»Lånet stärker vår kassa på fördelaktiga villkor samtidigt som det ger oss möjlighet att arbeta vidare mot långsiktiga finansieringslösningar.« – Evy Lundgren-Åkerlund, vd, Xintela.

I slutet av förra året investerade Bauerfeind 50 Mkr i Xintela genom en riktad emission, en investering som gjorde dem till Xintelas största ägare. Samarbetet mellan de två bolagen ter sig ha utvecklats utan större svårigheter och lånet signalerar att Bauerfeind fortfarande har ett starkt intresse av att se Xintelas kommande kliniska studie få en bra start.

GMP-produktionsanläggning ger flera fördelar

Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela.

Bauerfeinds intresse för Xintela stärktes utan tvekan av det faktum att bolaget byggde sin egen GMP-anläggning för stamcellsproduktion. Detta ger dem både flexibilitet och full kontroll över produktutvecklingen och tillhandahåller samtidigt en kostnadseffektiv produktionslösning. Dessutom innebär anläggningen att man bygger upp en oberoende och unik kompetens inom GMP-produktion – något mycket få bolag kan skryta med.
Enligt Xintela är dessa fördelar en fortsatt viktig faktor när det gäller att attrahera potentiella samarbetspartners. I sin Q3-rapport understryker bolaget att man har arbetat kontinuerligt med förberedelser för att avsluta processutveckling och kvalitetsarbete innan man ansöker om produktionstillstånd hos de svenska regulatoriska myndigheterna.

Avtal tecknade med viktiga samarbetspartners

En annan central del i Xintelas processutveckling är selektionssteget där en antikropp används för att rena fram högkvalitativa stamceller från den donerade fettvävnaden. Samma antikropp kommer också att användas i produktionen av bolagets stamcellsprodukt och därför ställs det mycket höga krav från regulatoriska myndigheter på hur antikroppen tillverkas och produceras. För att få hjälp med produktion och tillverkning av antikroppen har Xintela kontrakterat BioInvent.
Precis som Xintela är BioInvent baserat i Lund och har dessutom omfattande erfarenhet av produktion av antikroppar för klinisk användning. BioInvent har framgångsrikt utvecklat och producerat den antikropp som kommer att vara ett viktigt verktyg i Xintelas tillverkning av en stamcellsprodukt som uppfyller samtliga krav på säkerhet, kvalitet och dokumentation.
Ytterligare ett viktigt kontrakt har tecknats med kliniken som levererar den donerade fettvävnaden som används i Xintelas stamcellstillverkning. Kontraktet säkrar leverans av fettvävnad enligt uppsatta kriterier.
Dessutom har Xintelas team framgångsrikt fullföljt samtliga kritiska steg i processen – från isolering av stamceller från fettvävnad till selektion, expansion och formulering av stamcellerna – under strikta GMP-förhållanden.

Kortsiktig finansiering säkrad

Tack vare den patenterade XINMARK-teknologin, en oberoende produktionsanläggning för stamceller, stark uppbackning från investerare samt solida samarbeten med ledande partners, förefaller Xintela vara redo för nästa steg då man närmar sig kliniska studier med sin stamcellskandidat mot OA. Lånet om 8 Mkr från Bauerfeind ska dock främst betraktas som en kortsiktig lösning som säkrar det omedelbara kassaflödet och vi förväntar oss en uppdatering från bolaget gällande en mer långsiktig finansieringslösning inom en inte alltför avlägsen framtid. Det kommer att vara mycket intressant att se vilken roll Bauerfeind, som den just nu största aktieägaren i Xintela, kommer att spela i ett sådant scenario.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev