Home Nyheter 2cureX lovar mer under 2019

2cureX lovar mer under 2019

2cureX lovar mer under 2019

22 november, 2019

Under hösten har 2cureX arbetat intensivt med Early Access-programmet för IndiTreat som skall introduceras på den europeiska marknaden under 2020. Nu har bolaget släppt sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019 och kommit med uppdateringar om hur marknadsförberedelserna och aktiviteter för att bredda och validera applikationsområdena fortskrider.
I somras genomförde 2cureX en övertecknad nyemission som inbringade drygt 20 Mkr netto för att inleda sin marknadssatsning av IndiTreat under 2020. Vid tredje kvartalets utgång uppgick kassan till 38,6 Mkr med en månatlig burn rate på cirka 1,3 Mkr, vilket var i linje med bolagets prognos. Rörelseförlusten var större än under motsvarande period 2018, men detta är väntat då det speglar bolagets ökade aktiviteter under Q3 2019.

IndiTreat Early Access-programmet optimerar erbjudandet

Under hösten har bolaget arbetat med att skala upp produktionen och stärka det kommersiella teamet runt IndiTreat, ett test som förutspår individuell tumörrespons vid olika cancerbehandlingar och därmed informerar läkarens beslut om behandlingsregim för varje enskild patient. Early Access-programmet ger 2cureX möjlighet att optimera lanseringen och paketeringen av IndiTreat-testet i nära samarbete med klinikerna.
– Vår kommersiella modell med ett Early Access-program tas emot positivt av ledande kliniska institutioner, kommenterar vd Ole Thastrup i rapporten.

Ole Thastrup, vd 2cureX

Ett stort steg framåt tog man i oktober när ett av nordens största privata cancersjukhus skrev under ett kommersiellt avtal med 2cureX som en del i Early Access-programmet. Läs mer. I tidigare pressmeddelanden har 2cureX uppgivit att målet är att nå ytterligare tre avtal under förlanseringen.

Kliniska studier stärker argumenten

Även om IndiTreat initialt kommer att lanseras inom kolorektalcancer finns även en stor potential inom andra solida tumörsjukdomar. 2cureX driver t.ex. kliniska valideringsstudier inom äggstockscancer och bukspottkörtelcancer vid ledande onkologikliniker i Danmark, Tyskland och Storbritannien. Den kontinuerliga data som testerna producerar bildar ett viktigt underlag för förutsägbarheten och stabiliteten av metoden och ger stöd för lanseringen av IndiTreat.
Ett annat viktigt steg i lanseringsarbetet togs i somras då 2cureX stärkte sitt medicinska team genom rekryteringen av Dr Henrik Harling som Chief Medical Officer (CMO). Dr Harlings uppgift är att leda de kliniska valideringsstudierna för IndiTreat. Han kommer även att ha en aktiv del i förlanseringsarbetet, där det är viktigt att kunna påvisa både de medicinska och finansiella fördelarna med IndiTreat. Genom sin omfattande erfarenhet av cancervård och vetenskapliga kompetens kan Dr Harling bidra med ytterligare tyngd och argumentation för en bred användning av IndiTreat-testet inom cancerdiagnostik generellt.
Läs mer om 2cureX rekrytering av Dr Henrik Harling här.

Rekryteringen i studien i bukspottkörtelcancer går enligt plan

Utöver det fortlöpande förlanseringen inom kolorektalcancer kunde 2cureX under årets tredje kvartal meddela att Universitetssjukhuset i Vejle har rekryterat de sju första patienterna i studien av IndiTreats inom bukspottkörtelcancer. Rekryteringen går planenligt och man räknar med att kunna slutföra inkluderingen av patienter i december 2020. Varje kliniskt framsteg tar IndiTreat närmare marknaden även i andra cancerformer.

2cureX utökar IP-skyddet

I början av november kunde 2cureX därtill annonsera att bolaget hade erhållit patent för IndiTreat-testet i USA, som en följd av det Notice of Allowance-meddelande man erhöll i mars. Ett liknande patent erhölls även i Hong Kong i oktober och som gäller fram till 2035. De nya patenten öppnar för tilltalande möjligheter att på sikt lansera IndiTreat i både USA och Asien.
Bolagets stärkta patentskydd utökar den strategiska potentialen för IndiTreat-testet, även om 2cureX kortsiktiga fokus ligger på den europeiska marknadslanseringen.

Utvecklingen avancerar, aktien är i vänteläge

Genom sitt Early Access-program, kliniska studieresultat och ett stärkt IP-skydd, kommer bolaget ha optimerat och paketerat ett attraktivt erbjudande när det är dags för lansering under 2020. Med kassan i ordning och ett redan ingått avtal i ryggsäcken kan 2cureX ta sikte på att träffa ytterligare avtal inom Early Access-programmet som sitt allra närmaste mål. Det är åtminstone vad marknaden väntar på.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev