Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 15 oktober

Nyhetssvepet tisdag 15 oktober

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet tisdag 15 oktober

15 oktober, 2019

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 41 här
2cureX har erhållit patent i Hong Kong på bolagets nyckelprodukt IndiTreat. Läs mer.
RLS Global har publicerat en ny aktieägarlista efter bolagets riktade nyemission som tillförde bolaget 50 Mkr. Läs mer.
Spotlight Stock Market meddelar att handeln med aktier i Carbiotix inleds den 18 oktober. Läs mer.
Bio-Works har tecknat ett distributionsavtal med Gene Company i Kina med Hong Kong och Macau inkluderade. Läs mer.
Nexstim meddelar framsteg i kommersialiseringen av systemet för navigerad hjärnbehandling. Läs mer.
Ortivus har fått en order att utrusta brittiska South Central Ambulance Services nya ambulanser med hårdvara till MobiMed Journal. Läs mer.
Camurus har utsett en valberedning inför årsstämman 2020. Läs mer.
Handicare offentliggör bolagets delårsrapport den 24 oktober. Läs mer.
Athera meddelar att James Hall tillträder som ny vd i bolaget. Nuvarande vd, Carina Schmidt, lämnar sin tjänst men kvarstår som rådgivare och resurs till bolagets ledning och styrelse. Läs mer.
Peder Holk Nielsen kommer att lämna sin post som vd för Novozymes i början av 2020. Läs mer.
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet: Ny studie visar att syrgasbehandling i tryckkammare kan lindra självskattade symptom och biverkningar efter strålbehandling mot cancer i bäckenregionen. Läs mer.
BioGaia meddelar att en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie visar att bolagets probiotika är effektiv som tillägg till patienter med helicobacter pylori-infektion. Läs mer.
En ny kartläggning av landets hjärtstartare som Hjärt-Lungfonden tagit fram visar att antalet hjärtstartare per invånare varierar kraftigt i landet. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
Ascelia Pharma

Nyheter inkomna i går eftermiddag:
Dicots företrädesemission tecknades till 244 procent och övertilldelningsemissionen blev fulltecknad. Läs mer.
Spotlight Stock Market har meddelat att sista dag för handel med Dicots betalda teckningsunits (BTU) är den 16 oktober (läs mer) och att handeln med Dicots teckningsoption TO1 startar den 22 oktober. Läs mer.
Scandion Oncology har erhållit EU-patent för SCO-101 kombinerat med kemoterapi. Läs mer.
Styrelsen i Oasmia har föreslagit en företrädesemission om cirka 400 Mkr. Läs mer. Bolaget har även kallat till en extra bolagsstämma. Läs mer.
Spotlight Stock Market handelstoppade QuickCools aktie och teckningsoption den 14 oktober. Läs mer.
Chordate Medical har meddelat att bolaget ska genomföra en företrädesemission om cirka 5,1 Mkr och utvärdera möjligheten för en riktad emission om 5 – 7 Mkr. Läs mer.
Eurocine Vaccines ska genomföra en riktad nyemission av aktier till två professionella investerare och avser uppta ett brygglån från en professionell investerare, vilket motsvarar ett totalt kapitaltillskott om 4,4 Mkr före emissionskostnader. Läs mer.
Ascelia Pharma har kallat till årsstämma den 14 november. Läs mer.
QuickCool har meddelat att förhandlingarna med den tilltänkte parten i en omvänd fusion har lagts på is. Läs mer.
Nexstim har installerat ett NBT-system med SmartFocus TMS-tekonologi vid Stanford-universitetets medicinska center. Läs mer.
Biohit HealthCare har meddelat att Ministry of Health of the Russian Federation rekommenderar att fyra biomarkörer ska användas för att utvärdera tillståndet i magslemhinnan innan en patient med låg risk för magsäckscancer genomgår gastroskopi. Läs mer.
Camanio Care har sålt dotterbolaget Camanio till Brighter och utsett Erik Domajnko till vd i Camanio Care. Läs mer. Köpeskillingen uppgick till 17 Mkr och betalades genom en apportemission, där Brighter emitterade och tilldelade 1 597 744 aktier till Camanio Care som tillförde aktierna i Camanio som apportegendom. Läs mer. Camanio Care har även publicerat ett tillägg till kommunikén från den extra bolagsstämman. Läs mer.
DexTech har meddelat att uppföljningsresultat från bolagets fas IIb-studie med OsteoDex visar att kandidaten fungerar som bromsmedicin för metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. Läs mer.
Hemcheck Sweden har beslutat att utöka CE-märkningen avseende v-Test till att inkludera serumrör. Läs mer.
CELLINK har tilldelats utmärkelsen Årets företagare 2019. Läs mer.
Orexo har utsett en valberedning inför årsstämman 2020. Läs mer.
Össur har publicerat information om bolagets aktieåterköpsprogram Läs mer. Så har även Novo Nordisk. Läs mer.
Apotekstjänst Sverige har kommenterat förseningarna i logistikflödet gällande leveranser av regionernas förbrukningsmaterial. Läs mer.
Styrelsen i BBS-Bioactive Bone Substitutes har nominerat Dr. Ilkka Kangasniemi till posten som ny vd. Läs mer.
Sam Kariuki, Deputy Director inom forskning och utveckling på Kenya Medical Research Institute, blir vetenskaplig rådgivare åt IDL Biotech. Läs mer.
Miris kommer att hålla en presentation på Aktiespararnas Aktiedag i Stockholm den 15 oktober. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln:
PledPharma +14,41%  Nexstim +9,09%  CombiGene +7,46%  ExpreS2ion Biotech +7,18%  IRLAB Therapeutics +5,27%  AcuCort +5,08%
Förlorare i lunchhandeln:
Oasmia Pharmaceutical -12,93%  Episurf Medical -11,07%  ISR -8,58%. Aptahem -7,64%. LightAir -7,22%  Micropos Medical -7,18%
Index:
OMXS30 +0,46% Hälsovård -0,28%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev