Home Nyheter BrainCool ökar intäkterna

BrainCool ökar intäkterna

BrainCool ökar intäkterna

31 oktober, 2019

BrainCool, som är verksamt inom medicinsk kylning, ökade intäkterna för årets första nio månader till 3,1 Mkr, motsvarande en uppgång på 343 procent jämfört med samma period föregående år. I dagarna stod det även klart att man kommer erhålla ett patentgodkännande för RhinoChill System i USA, samt att en order på IQool System har erhållits från en amerikansk klinik i Pennsylvania.
BrainCool utvecklar produkter för medicinsk kylning inom ett brett spektrum av indikationer, inklusive stroke, plötsligt hjärtstopp, oral mukosit (en vanlig biverkning av vissa cytostatika- och strålbehandlingar), migrän samt traumatisk hjärnskada.
BrainCools senaste kvartalsrapport visade alltså på en uppåtgående trend i försäljningen där intäkterna fortsatt huvudsakligen härrör från Europa, men man börjar även se frukterna av etableringen av dotterbolaget BrainCool Inc i USA. Bolagets vd Martin Waleij förväntar sig också att intäkterna från denna marknad kommer att stiga, och nyligen kom ett besked som lär stödja en sådan utveckling.

Notice of Allowance från USPTO

Idag, den 31 oktober, fick BrainCool nämligen ett så kallat Notice of Allowance från det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office. Patentansökan rör produkten RhinoChill System som är en bärbar, batteridriven och icke-invasiv produkt för snabb och tidig medicinsk kylning vid stroke och hjärtstopp.
”Vi välkomnar patentgodkännandet, vilket är en stor och viktig framgång. Vi bedömer att RhinoChill har en betydande potential på den amerikanska marknaden. BrainCool fokuserar under 2019 på lansering av produkten på den tyska marknaden, där flera sjukhus beslutat att införa produkten för tidig kylbehandling redan i ambulans. Vid årets American Heart möte (Philadelphia, 16-18 november) kommer nya studier med produkten presenteras” – Martin Waleij, vd BrainCool

14 beviljade patent i USA

BrainCools patentstruktur för RhinoChill består av fyra patentfamiljer, där produkten i dagsläget har 14 beviljade patent i USA. Nya patent och immateriella rättigheter för produkten, framförallt mot migrän och militära applikationer, utvecklas även inom ett EU-finansierat projekt – benämnt CoolHead – i samarbete med Lunds Universitet.
Patentfamiljerna hänför sig till anordningar för att kyla näshålan, kylning av lokaliserade områden av kroppen för cerebral blodflödesförökning, metoder och anordningar för icke-invasiv cerebral och systemisk kylning via näshålan, liksom metoder och anordningar för icke-invasiv cerebral och systemisk kylning för behandling av patienter med stroke eller kardiogen chock orsakad av minskad cerebral perfusion eller vid behandling av migrän.
Under 2019 är bolagets fokus att lansera RhinoChill i Tyskland som är den enskilt största och viktigaste marknaden i Europa.
Samtidigt är USA också en mycket viktig fokusmarknad för bolaget. USA är dels världens största marknad som dessutom har behandlingsriktlinjer som inkluderar medicinsk kylning vid både hjärtstopp samt stroke-patienter. Dels har BrainCool valt att satsa på USA som en tidig kärnmarknad genom att etablera en egen lokal organisation, vilket har gett utrymme att skapa strukturer för kommersialisering av bolagets kommande produkter.

Beställningar från Pennsylvania

Veckans nyhetsflöde inleddes dock med att BrainCool meddelade att man har säkrat en order om två IQool System från en klinik i delstaten Pennsylvania, USA. Ordervärdet uppgick till 500 tkr och är kanske främst värdefullt genom att det ger ännu en fot in på den stora amerikanska marknaden. Bolaget har erhållit beställningar från USA tidigare och sammantaget utgör de alla viktiga valideringar både grundtekniken och produkterna.
Vid denna order av IQool System, som är en produkt avsedd för behandling av hjärtstillestånd och stroke, valdes produkten framför huvudkonkurrenten och utgör enligt BrainCool den första ordern som inte har föregåtts av en utvärdering av produkten.
”Ordern är en tydlig signal att IQools koncept och klara fördelar accepteras av marknaden. Kliniken i Pennsylvania har även genomfört ett utbyte (“trade in”) och utrangerar andra produkter, d.v.s. nu kommer endast BrainCools produkter att användas i klinisk praxis” – Martin Waleij    

Amerikanskt samarbetsavtal på plats

Sedan augusti har BrainCool ett leasing- och samarbetsavtal med MedOne Group för USA-marknaden. Avtalet innebär att BrainCools dotterbolag kommer att sälja kylsystemet IQool System till motparten, som i sin tur hyr ut systemet till kliniker i USA genom ett leasingavtal.
Denna strategi menar bolaget kommer att underlätta för en snabbare marknadspenetration och uppbyggnaden av en installerad bas av BrainCools produkter i USA – alltså fundamentet för en cykliskt återkommande försäljning av förbrukningsartiklar och service.
Se vd Martin Waleij presentera bolaget under BioStock Life Science Summit 2019 (23 okt)

YouTube video

Läs även: Flygande försäljningsstart för BrainCool i USA (12 aug 2019)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev