Home Nyheter BrainCools nya USA-avtal ska öka tillväxten

BrainCools nya USA-avtal ska öka tillväxten

BrainCools nya USA-avtal ska öka tillväxten

7 augusti, 2019

BrainCool meddelade igår att ett leasing- och samarbetsavtal har slutits med MedOne Group för USA-marknaden. Avtalet innebär att BrainCools dotterbolag kommer att sälja kylsystemet IQool System till motparten, som i sin tur hyr ut systemet till kliniker i USA genom ett leasingavtal. Denna strategi menar bolaget kommer att underlätta för en snabbare marknadspenetration.
Utah-baserade MedOne Group är specialiserat på finansiering av medicinteknisk utrustning till sjukhus och kliniker och har under de senaste 30 åren hunnit arbeta med fler än hälften av alla sjukhus i USA.

Ska göra hela USA-marknaden tillgänglig

Det nu etablerade samarbetsavtalet innebär att BrainCools amerikanska dotterbolag kommer att sälja kylsystemet IQool System till MedOne Group som i sin tur hyr ut systemet till kliniker i USA genom ett leasingavtal. BrainCools produkt IQool System klassas enligt bolaget normalt som en investeringsvara. Detta system kopplas till en uppsättning av kylplattor som är engångs- eller förbrukningsartiklar vilka genererar återkommande intäkter till bolaget.
MedOne Group kommer nu att erbjuda leasingupplägget i hela USA, med ett initialt fokus på Kalifornien och västkusten i USA. Ett gemensamt försäljningsunderlag har tagits fram i vilket nio MedOne-säljare tillsammans med BrainCools personal kommer att bearbeta marknaden för att etablera produkten.

Målet är att nå en snabbare marknadspenetration

Avtalet medför enligt BrainCool att en alternativ finansiering av utrustningen kan erbjudas kliniker med fördelen att leasingmodellen inte behöver belasta investeringsbudgeten och att investeringarna kan bokföras löpande över kostnadsbudgeten. Upplägget är designat för att underlätta för en snabbare marknadspenetration och uppbyggnaden av en installerad bas av BrainCools produkter i USA.
BrainCool Inc kommer fortsatt att driva affären med försäljning av förbrukningsvaror och erbjuda service direkt till slutkund. En växande installerad bas utgör i sig grunden för den återkommande försäljningen av förbrukningsartiklar och service för bolaget.

”Målsättningen är att etablera 15 kunder med leasing-upplägget under 2019 vilket skapar en god grund för fortsatt tillväxt. Samtidigt kommer BrainCool Inc fortsatt att offerera direktförsäljning av system till klinker som föredrar den modellen. Samarbetet MedOne kompletterar och stärker BrainCools sammantagna marknads- och försäljningsorganisation i USA.” – Martin Waleij, vd BrainCool

Fler produkter kan komma att adderas

Den amerikanska marknaden för medicinsk kylning uppskattas till 180 miljoner dollar årligen, samtidigt som antalet patienter för behandling vid både hjärtstillestånd och neurologi är under stark tillväxt. Samarbetet med MedOne lägger även grunden till att omfatta fler och kommande produkter från BrainCool.

Marknadsledande konkurrent värderades till miljardbelopp

Den marknadsledande produkten för medicinsk kylning i USA är Arctic Sun som förvärvades av Bard för motsvarande 2,3 miljarder SEK, varpå Bard 2017 köptes upp av Becton Dickinson som nu äger rättigheterna till Arctic Sun. Produkten representerar dock en äldre teknik, vilket blir tydligt då man beaktar att den introducerades år 2005 och att den tekniska utvecklingen av produkten därefter har avstannat, troligen beroende på den höga initiala investeringen.
Av USA-marknaden som år 2018 uppskattades vara värd motsvarande cirka 1,8 miljarder SEK utgörs en väsentlig del av värdet av förbrukningsvaror för engångsbruk.
Marknaden för TTM-produkter (Targeted Temperature Management) är generellt uppdelad i två patienttyper för hjärtvård och neurokritisk vård i USA och utvärderingar med IQool har gjorts för bägge dessa patientgrupper.

Mer om BrainCool (IQool) System

BrainCools IQool System.

BrainCool System är BrainCools CE-godkända medicinska system för behandling av hjärtstillestånd och stroke. Från FDA har produkten erhållit ett 510(k)-godkännande för marknadsföring och försäljning i USA, då under varumärket IQool System.
BrainCool / IQool System är avsett för termisk reglering, att kyla och att återuppvärma vuxna patienter vid kliniskt behov och tillhör nästa generation av temperaturregleringssystem avsedda för ytkylning och fokuserar på tre oberoende anatomiska zoner: huvud/nacke, lår samt torso
Systemet utgör enligt bolaget en förbättring av befintlig ytkylningsteknik som präglas av flera tekniska brister, exempelvis ineffektiv måltemperaturkontroll och temperaturfluktuationer. IQool-systemet eliminerar enligt BrainCool alla dessa brister genom att leverera snabb, selektiv, exakt och kontrollerad kylning.
Tekniken ger effekt inom några sekunder så att kliniker, utifrån olika behov, kan hantera patientens temperatur snabbt och effektivt. En ytterligare styrka är systemets patenterade funktion för att hantera ”shivering”, d.v.s. de frossbrytningar som kan drabba patienter under pågående nedkylning.
Utöver nyheten om det nya samarbetsavtalet för USA-marknaden har BrainCool nyligen rapporterat om marknadsgodkännande, samarbetsavtal och försäljningsframgångar även på flera asiatiska marknader.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev