Home Nyheter Lipidor gör börsentré

Lipidor gör börsentré

Lipidor gör börsentré

27 september, 2019

När börsklockan klämtar idag ringer den in hudläkemedelsbolagets Lipidors första handelsdag på Nasdaq First North och bolaget har all anledning att äntra börsen med gott självförtroende. Med en flerfaldigt övertecknad nyemission i ryggen, en kandidat i sena fas III-studier och en pipeline med flera kandidater som väntas gå in i klinik närmsta åren kan bolaget ta sig an sin första börsdag med tillförsikt.
Stockholmsbolaget Lipidor grundades 2009 av en grupp forskare med det gemensamma målet att utveckla en innovativ metod för att applicera hudläkemedel. Tillsammans besatt bolagets grundare omfattande erfarenhet av forskning inom lipider (ämnen bestående av fetter och fettliknande ämnen) och detta blev avgörande för utvecklingen av bolagets patenterade drug delivery-plattform AKVANO.
Idag bedrivs forskning och utveckling vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet Science Park. GMP-utveckling och produktion av material för kliniska studier utförs däremot via Lipidors partners, Cerbios-Pharma och Aurena Laboratories.

Super-generika

Lipidors affärsidé bygger på att omformulera väl etablerade, existerande hudläkemedel vars patent löpt ut, eller är på väg att löpa ut, och bland annat förbättra dem för att underlätta för patienterna – s.k. super-generika. Marknaden för Lipidors nuvarande fyra kandidater är omfattande och bolaget räknar med en samlad försäljningspotential mellan 365 och 515 MUSD.
Planen är att ta kandidaterna genom fas II i egen regi för att sedan utlicensiera dem till partners som finansierar fas III och tar fullt kommersiellt ansvar för försäljningen.

Dagens hudläkemedel har flera nackdelar

Lipidor ser stor potential att förbättra hudläkemedel då dagens behandlingar inte är särskilt användarvänliga och kan göras mer effektiva. Ett av de största problemen handlar om dosmängd. Dagens läkemedel administreras nämligen ofta i form av en kräm som är paketerad i en tub. Att trycka ut en viss mängd kräm ur en tub är ingen lätt uppgift och det är därför svårt för patienten att få rätt dos.
När krämen väl är applicerad uppstår nästa problem – att det tar lång tid för den aktiva substansen att tränga in i patientens hud. Detta beror på att den verksamma ingrediensen samlas inuti krämen och alltså måste ta sig igenom själva krämen för att nå patienten. Därtill tar det lång tid för krämen att torka in innan patienterna kan klä på sig utan att riskera att fläcka ner sina kläder eller sprida de aktiva substanserna till områden som inte skall behandlas.

Lipidor förbättrar patientupplevelsen

Lipidors patenterade drug delivery-system AKVANO löser samtliga dessa problem då läkemedlet administreras i form av en spray. Detta gör inte bara att det är enklare för patienten att applicera läkemedlet och vara trygg med hur mycket man applicerat, utan Lipidors produkter torkar också betydligt snabbare.
Lipiderna i sprayen arbetar tillsammans med lipiderna i huden för att behandlingen ska verka så fort som möjligt. Studierna har visat att Lipidors formuleringar uppnår snabbare och effektivare penetrering av huden jämfört med konkurrenterna.
Även patienterna är positiva till Lipidors omformulerade läkemedel. En studie på psoriasispatienter visar att cirka 75 procent av patienterna föredrar Lipidors preparat framför befintliga krämer, något som kan ge en snabb marknadspenetration och hög marknadsandel.

Fas III-resultat väntas i år

När det gäller indikationer fokuserar Lipidor på psoriasis och atopisk dermatit, två områden där antalet drabbade ökar stadigt, inte minst i de nordiska länderna med ett hårt yttre klimat. I nuläget har man fyra kandidater i pipeline varav AKP-01, mot psoriasis, har kommit längst och befinner sig i fas III. Bolaget förväntar sig att kunna presentera fas III-resultat i december i år.
AKOP01 har redan visat sig attrahera aktörer på den internationella marknaden. Under 2016 slöt Lipidor ett utvecklingsavtal med det stora indiska läkemedelsbolaget Cadila gällande AKP-01. Cadila har uppenbarligen imponerats av kandidatens marknadspotential då de har finansierat den nu pågående fas III-studien fullt ut.
Därtill har Lipidor tre kandidater i preklinisk utveckling: AKP-02 mot psoriasis, AKP-03 mot bakteriella hudinfektioner och AKP-07 mot atopisk dermatit.

Pipeline med potential

Det finns stora möjligheter att de fyra kandidaterna blir fler framgent. Lipidor har hittills identifierat 70 aktiva substanser som lämpar sig för leverans via AKVANO, och därmed finns det stor potential att utöka pipeline med nya projekt.
Valet att satsa på redan etablerade substanser har dessutom många fördelar. Det minskar bl.a. både utvecklingskostnaderna och risken i kliniska studier eftersom de aktiva substanserna redan genomgått kliniska studier. Det gör vägen till marknad betydligt kortare då man kan åkalla evidens från dessa tidigare studier och i vissa fall innebär det att bolaget kan hoppa över både det prekliniska programmet och de tidiga kliniska utvecklingsstegen och gå direkt till fas II eller fas III.

Övertecknad emission stärker bolaget

Inför dagens börsnotering genomförde Lipidor en nyemission som avslutades den 13 september. Emissionen visade ett tydligt intresse för bolaget då den tecknades till hela 540 procent och tillförde bolaget 25,2 Mkr samt cirka 1150 nya aktieägare.
Pengarna ska i huvudsak användas för att ta bolagets projekt övriga projekt till klinisk utveckling.

Spännande tid framöver

Enligt vd Ola Holmlund väntar en fullspäckad höst för Lipidor och vi kan se framåt allt från fas III-resultat till initiering av nya kliniska studier och därtill pågår partnerskapsdiskussioner. Sammantaget tyder detta på att det är värt att hålla ett öga på Lipidor framöver.
Se BioStocks intervju med Lipidors vd Ola Holmlund nedan.

YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev