Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 26 september

Nyhetssvepet torsdag 26 september

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet torsdag 26 september

26 september, 2019

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 38 här
Follicum har tecknat samarbetsavtal med Bioglan för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial av kandidaten FOL-005 som kommer att användas i en klinisk fas II-studie mot håravfall som beräknas starta i början av 2020. Läs mer.
AcuCorts nyemission med företrädesrätt för aktieägarna tecknades till cirka 102 procent, vilket tillför bolaget cirka 41,2 Mkr före emissionskostnader. Läs mer.
Herantis Pharma meddelar att toplinedata från bolagets fas I-II-studie med kandidaten CDNF  för behandling av patienter med Parkinsons sjukdom kommer att presenteras under Q1 2020. Läs mer.
Sigrid Therapeutics rapporterar idag de första resultaten från Proof of Concept-studien STAR med SiPore15 för behandling av individer med prediabetes och obehandlad typ 2-diabetes. Läs mer.
Pfizer kommer att presentera nya belägg för effekten av IBRANCE (palbociklib) hos patienter med bröstcancer på kongressen European Society for Medical Oncology (ESMO) i Barcelona den 27 september – 1 oktober. Läs mer.
RaySearch Laboratories har ingått ett långsiktigt distributionsavtal med det ryska bolaget Medeqi som därmed får fullt ansvar för marknadsföring, försäljning och service av dosplaneringssystemet RayStation i Ryssland. Läs mer.
Sectra håller idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm om bolagets roll och tillväxtpotential inom området cybersäkerhet. Läs mer.
ExpreS2ion Biotech tidigarelägger publiceringen av bolagets delårsrapport till den 14 november istället för den 21 november. Läs mer.
Elekta meddelar att bolagets system för avancerad cancerbehandling, Elekta Unity, har presenterats i 21 abstracts vid årsmötet för American Society for Radiation Oncology (ASTRO) i Chicago den 15-18 september. Läs mer.
Demant har kommit med ny information om IT-systemets status efter dataintrånget den 3 september. Läs mer.
Kristina Luthman, professor vid Göteborgs universitet, har tilldelats Läkemedelskemiska priset för sina framgångar med att utveckla utbildning och forskning inom området läkemedelskemi. Läs mer.
Akademiska sjukhuset i Uppsala meddelar att nya metoder för ryggmärgsstimulering hjälper fler med svår nervsmärta. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
Oasmia
Nyheter inkomna i går eftermiddag:
Immunicum har publicerat en analys av topline-data från bolagets kliniska fas II-studie MERECA med läkemedelskandidaten ilixadencel i kombination med Sutent (sunitinib) hos patienter med metastaserad njurcancer. Läs mer.
Amgen har presenterat positiva resultat från två fas III-studier med BLINCYTO (blinatumomab) för behandling av barn med återfall av akut lymfatisk leukemi (ALL). Läs mer.
Roche har meddelat att bolaget samarbetar med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) om prissättning av kombinationsbehandlingar av icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp för att göra dem tillgängliga för patienter. Läs mer.
RLS Global har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 7 520 000 aktier och tillförs 50 Mkr. Läs mer.
RhoVac har publicerat en rättelse på grund av en felaktig hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR) i ett pressmeddelande avseende kommunikén från bolagets extra bolagsstämma den 25 september. Läs mer
Redsense Medical har startat ett nytt projekt med föreningen European Nurses Association för att förenkla rapporteringen kring vennålsutdragning, Venous Needle Dislodgement (VND). Läs mer.
S2Medical har öppnat ett säljkontor för att stödja bolagets sälj- och marknadsföringsaktiviteter i Mellanöstern. Läs mer.
Redeye har publicerat en analys av Hansa Biopharma. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln:
ProstaLund +26,02% Ziccum +13,54% AcuCort +7,78% PExA +5,71% Pharmacolog +5,62% Nicoccino +5,49%
Förlorare i lunchhandeln:
VibroSense Dynamics -10,78% Alteco -8,57% Attana -5,79% RLS Global -5,63% Calmark -5,14% SpectraCure -5,01%
Index:
OMXS30 +0,77% Hälsovård +0,30%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev