Home Nyheter Ytterligare framgångar för Eli Lillys migränbehandling

Ytterligare framgångar för Eli Lillys migränbehandling

Ytterligare framgångar för Eli Lillys migränbehandling

14 augusti, 2019

En månad efter att Eli Lillys migränläkemedel Emgality godkänts för att behandla klusterhuvudvärk i USA kunde bolaget rapportera ytterligare positiva resultat för kandidaten. Den aktuella studien fokuserade på patienter med kronisk och episodisk migrän där mer än två tidigare profylaktiska behandlingar har misslyckats.
I september 2018 blev Eli Lillys Emgality den sista i en rad injicerbara migränbehandlingar att erhålla marknadsgodkännande i USA. Emgality anslöt därmed till Amgen och Novartis Aimovig och Tevas Ajovy. I kliniska studier har samtliga kandidater kunnat uppvisa en reduktion i migränfrekvens i cirka hälften av patienterna och prislappen för behandling ligger omkring 6900 USD per år.

Starka resultat jämfört med placebo

I en studie som omfattade 462 patienter testades Emgality mot placebo. Vid baseline hade patienterna i genomsnitt 13,2 migrändagar per månad. Behandling med Emgality minskade antalet månatliga migrändagar med 4,1 dagar (p<0.0001), att jämföra med en reducering av 1 dag med placebo.

Svårbehandlad sjukdom

Innan den senaste tidens våg av godkännande av nya migränläkemedel behandlades patienter ofta med en kompott av olika läkemedel som bland annat innehöll antidepressiva, blodtrycksmediciner samt en klass av läkemedel kallad triptaner.
Enligt Eli Lilly har mer än 40 procent av de som har hittills använt läkemedel för att förebygga migränanfall upplevt suboptimal behandlingseffekt eller av annan anledning behövt byta behandling.

En stor och växande marknad

Enligt Migraine Research Foundation är migrän den tredje vanligast förekommande sjukdomen i världen. Migrän påverkar ungefär 39 miljoner människor i USA och globalt är siffran så hög som 1 miljard människor. Beräkningar från Globaldata visar att marknaden för migränbehandlingar förväntas nå ett värde av 8,7 miljarder USD år 2026.

Ny klass av läkemedel ger nytt hopp

Den nya klassen av biologiska migränläkemedel kallas för CGRP (calcitonin gene-related peptide)-hämmare. Dessa riktar in sig mot CGRP-proteinet som sänder smärtsignaler till hjärnan och tros spela en avgörande roll i att framkalla och upprätthålla migränhuvudvärk. Denna nya klass av migränläkemedel har beskrivits som banbrytande.
Det är dock värt att notera att en mindre grupp av mediciniska experter som är rådgivare åt amerikanska försäkringsbolag har uttryckt att de inte är fullt så imponerade av de nya behandlingarna. Experterna menar att läkemedlen inte har några tydliga fördelar jämfört med existerande behandlingar och har därmed rekommenderat att försäkringsbolagen begränsar deras användning.

Nya möjligheter för datainhämtning

När de nya läkemedlen nu finns tillgängliga på marknaden kan bolagen få möjlighet att samla in data från klinisk praktik. Sådan data är betydligt mer omfattande än den från kliniska prövningar och kan, vid positiva behandlingsutfall, användas för att motbevisa de kritiska rösterna.
Om de nya behandlingarna kan medföra en genomsnittlig minskning från 13,2 till 9,1 migrändagar per månad finns det naturligtvis stora vinster att hämta. Samtidigt står det klart att mycket återstår innan sjukdomens inverkan på den drabbades livskvalitet kan elimineras. Därmed kan man även konstatera att efterfrågan på effektiva migränläkemedel kommer att vara fortsatt stor och att marknaden ännu inte mättats.
Artikeln är producerad i samarbete med BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev