Home Nyheter Enorama Pharma i avtal med holländsk leverantör

Enorama Pharma i avtal med holländsk leverantör

Enorama Pharma i avtal med holländsk leverantör

5 juli, 2019

Enorama Pharma har slutit avtal gällande försäljning av bolagets nikotintuggummi på den holländska marknaden med MAE Holding, en Private Label-leverantör med ett stort antal receptfria produkter i sin portfölj och en stark position inom rökavvänjningsprodukter i Holland. För BioStock berättar vd Mats Rönngard mer om detta tredje partneravtal, samt om de begärda kompletteringarna på sin registreringsansökan som nu har skickats in till Läkemedelsverket.
Licens- och leveransavtalet mellan Enorama Pharma och MAE Holding avser försäljning av Enoramas nikotintuggummi i Holland. Avtalet innebär att MAE Holding bär kostnaderna relaterade till ansökan till läkemedelsverket i Nederländerna, men man förvärvar inga immateriella rättigheter från Enorama Pharma. Det är sedan MEA Holding som kommer att stå för marknadsföring och försäljning under eget varumärke.
Förberedelserna för registreringsansökan av nikotintuggummit i Nederländerna är redan i full gång och bolaget förväntar sig en lansering inom de kommande 6–10 månaderna. Avtalet som har en initial avtalstid om 5 år från lansering är ömsesidigt icke-exklusivt utan att specificerade kvantiteter.

Valet av Private Label-strategin

För marknadsföringen av sina produkter har Enorama Pharma sedan länge haft fokus på private label-konceptet, d.v.s. en marknadsstrategi där produkterna marknadsförs under Enorama Pharmas kunders egna varumärken, vilket drar nytta av samarbetspartnernas befintliga varumärkes- och marknadsföringskanaler. Detta gör att man slipper de betydande kostnader som skulle ha tillkommit med att, i konkurrensen med marknadsdominanterna, bygga ett globalt varumärke.
Konsekvensen av det är enligt bolaget dels att man kan hålla ett attraktivt pris till detaljisterna, men dels också att detaljisterna kan bygga varumärke och profil utifrån sin egen kunskap om den egna marknaden. Därtill har Enorama valt att outsourca tillverkningen av produkterna. Sammantaget minimerar detta bolagets egna risker, då man både slipper stora investeringar i tillverkningsutrustning och fabriker och låter sina kunder bekosta marknadsföringen av produkterna till konsumenterna.

Begärda kompletteringar inskickade till Läkemedelsverket

Den 24 juni kunde Enorama Pharma meddela att begärda kompletteringar på registreringsansökan för vart och ett av bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak – lämnats in, knappt två veckor före utsatt tid.
En månad tidigare mottog Enorama en andra omgång frågor på sin registreringsansökan. De begärda kompletteringarna skulle lämnas in till Läkemedelsverket senast 5 juli, en deadline som Enorama alltså mötte med god marginal.
Nästa fas i ärendeprocessen är för Läkemedelsverket att kommunicera eventuellt kvarstående frågor till bolaget alternativt att direkt meddela godkännande av ansökan.

» Det är betydelsefullt att vi redan under pågående ansökningsprocess får vår affärsmodell och vår produkt validerad.« – Mats Rönngard, vd Enorama Pharma

Mats Rönngard, vd Enorama Pharma, i MAE Holding får ni en typ av partnersamarbete som exakt matchar er marknadsstrategi, det vill säga en private label-leverantör med flera receptfria produkter i sin portfölj. Detta är ert tredje avtal vid sidan av det med Dr. Reddy’s Laboratories för den nordamerikanska marknaden och en än så länge ej kommunicerad partner för den nordeuropeiska marknaden. Hur rankar du detta nya avtal i förhållande till de två tidigare?

Mats Rönngard, vd och medgrundare Enorama Pharma
Mats Rönngard, vd och medgrundare Enorama Pharma.

– Det är betydelsefullt att vi redan under pågående ansökningsprocess får vår affärsmodell och vår produkt validerad. Samtidigt stärker avtalet Enoramas växande position på NRT-marknaden och är ett bevis på att vårt metodiska försäljningsarbete skapar bra affärer.
Enligt ert pressmeddelande bedöms försäljningen kunna dra igång i Holland inom 6–10 månader. Det låter ganska snabbt. Hur motiverar ni den kommunicerade tidsramen?
– När lansering förväntas beror på flera olika faktorer som är svåra att påverka och precisera i förväg. Tid till lansering påverkas av hur lång registreringsprocessen i Holland blir och även av vilka beslut MAE Holding tar i processen som de äger och bekostar. Givet förutsättningarna, bedömer vi att 6–10 månader i detta fall en rimlig tidsplan.
MAE Holding har tidigare erfarenhet från produkter för rökavvänjning, hur viktigt tror du detta faktum kommer bli när försäljningen väl tar fart?
– Att MAE Holding är en erfaren Private Label-leverantör med ett stort antal OTC-produkter i sin portfölj och en stark position på den holländska NRT-marknaden är givetvis mycket positivt för oss. Det signalerar en pålitlighet och vi är övertygade om att de besitter helt rätt kompetens för att marknadsföra och sälja vår rökavvänjningsprodukt.

» I kombination med vårt sedan tidigare erhållna partihandelstillstånd samt det förväntade godkännandet på vårt formuleringspatent så är förutsättningarna för en snar försäljningsstart mycket goda.« – Mats Rönngard

 Ni skickade i dagarna in era kompletteringar på registreringsansökan till Läkemedelsverket. Kan du berätta mer om detta och vad detta innebär för er?
– Vi är nu inne i processens tredje, slutliga runda och tog glädjande nog enbart emot frågor av mindre karaktär. Nu väntar vi Läkemedelsverkets återkoppling som antingen kan innebära ett direkt godkännande alternativt ytterligare mindre kompletteringar. I kombination med vårt sedan tidigare erhållna partihandelstillstånd samt det förväntade godkännandet på vårt formuleringspatent så är förutsättningarna för en snar försäljningsstart mycket goda.
Kan du avslutningsvis säga något om hur era övriga utvecklingsprojekt fortlöper?
– Vi har nyligen slutfört en screeningstudie av aktiva substanser inom terapiområdet Cough & Cold och de aktiva substanser som är mest lämpade för tuggummiformulering har identifierats. Resultatet av studien har delats med MediiGum LLC (Florida, USA) och nu inleds en utvärdering med kunden om studieresultaten.
– Vårt projekt inom medicinsk cannabis fortlöper enligt plan. Prototyputveckling är igång i vårt laboratorium i Malmö. Parallellt arbetar vi vidare med affärsplanen och söker aktivt efter samarbetspartners.
– För nikotinprodukter, ej läkemedel, är potentialen väldigt stor. Vi ska ta en del av den marknaden genom nya innovativa produkter. För att kunna utveckla och finansiera satsningen pågår ett aktivt sökande efter strategiska partners.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev