Home Nyheter BrainCool avancerar på den tyska marknaden

BrainCool avancerar på den tyska marknaden

BrainCool avancerar på den tyska marknaden

22 augusti, 2019

Hittills har augusti kännetecknats av stora framsteg för medicinteknikbolaget BrainCool och de goda nyheterna fortsätter att strömma in. Trenden håller i sig när bolaget idag meddelade att man erhållit en order på tio behandlingar med kylningsprodukten RhinoChill från St. Josefskrankenhaus i tyska Freiburg. Ordern är ett betydande steg i BrainCools etablering på den viktiga tyska marknaden.
Lundabolaget BrainCool utvecklar medicinska kylningssystem för användning i sjukvården. Bolagets produkt RhinoChill, som nu har tilldragit sig intresse i Tyskland, har utvecklats speciellt för snabb och tidig medicinsk kylning vid stroke och hjärtstopp.

Genombrottsorder i Tyskland

Nu har alltså St. Josefskrankenhaus i Freiburg beställt tio behandlingar med RhinoChill till ett ordervärde av mellan 6000 – 10 000 SEK per behandling. Värdet per behandling varierar något beroende på behandlingstid och konfiguration.
Sjukhusets order grundar sig i ett beslut från den tyska regionen som har bestämt att alla hjärtstoppspatienter med ventrikeltakykardi (VK) och ventrikelflimmer (VF) ska kylbehandlas redan i ambulansen. För detta anser man alltså att RhinoChill är den bäst lämpade produkten.

Växande intresse i Tyskland

I en kommentar underströk BrainCools vd Martin Waleij orderns betydelse för bolagets etablering i Tyskland:

Beslutet att etablera kylning av samtliga VF/VT patienter i ett mycket tidigt skede i vårdförloppet, är en viktig framgång för BrainCool och utgör bolagets första steg i arbetet med att etablera teknologin i tidig behandlingsfas på bred front i Tyskland. Under hösten kommer utbildning och träning att utföras med flera ambulansenheter. Den årliga potentialen överstiger 100 patienter i Freiburgområdet med en befolkning om ca en kvarts miljon människor” säger Waleij.

Vidare framhåller bolagets vd att målet är att etablera RhinoChill på den tyska nationella marknaden. Med sina över 80 miljoner invånare är Tyskland en av de viktigaste marknaderna i Europa och enligt BrainCools vd ser de ett stort intresse för produkten. Han tillägger att man t.ex. mottagit en order på 15 dockningsstationer från ett företag som utrustar ambulanser. Ordern i sig är relativt liten men den visar att det faktum att ambulanser nu förbereds för att integrera RhinoChill tyder på ett ökande intresse för produkten.

Martin Waleij, vd BrainCool

Bygger vidare på etablerade samarbeten

Ordern visar också på värdet för BrainCool av att etablera samarbete med sjukhus i ett tidigt stadium. St. Josefskrankenhaus är nämligen ingen ny bekantskap för BrainCool utan sjukhuset har sedan tidigare deltagit i PRINCE och PRINCESS-studierna av RhinoChill. Enligt Martin Waleij är regionens beslut att införa tidig kylning av patienter ett resultat av PRINCESS-studien.
Dessutom har det s.k. BrainCell-systemet, kombinationen av RhinoChill-systemet och BrainCool-systemet, utvärderats på neurologkliniken i Freiburg i samband med strokebehandling.
Det är också värt att notera att detta inte är den enda tyska ordern för BrainCool på senare tid. Tidigare i augusti har man erhållit order, levererat och fakturerat ytterligare 40 patientbehandlingar på sjukhusen i Essen, Darmstadt och universitetssjukhuset i Freiburg. Detta har skett inom bolagets projekt för att etablera sin produkt inom kranskärlsröntgen.

En månad av framsteg

Men försäljningen är inte den enda medvind som blåst för BrainCool under augusti.
Så sent som för två veckor sedan kom nyheten att BrainCool tecknat ett leasing- och samarbetsavtal med MedOne Group för USA-marknaden. Avtalet innebär att BrainCools dotterbolag kommer att sälja kylsystemet IQool System till motparten, som i sin tur hyr ut systemet till kliniker i USA genom ett leasingavtal. Strategin kommer, enligt bolaget, att underlätta en snabbare marknadspenetration.
Mindre än en vecka senare erhöll BrainCool en genombrottsorder från två amerikanska sjukhus på IQool System. Med tillägg av dagens nyhet kan BrainCool nu påbörja höstterminen med optimism och tillförsikt.
Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev