Home Nyheter Biotech startup satsar på mikrobiom för att förbättra kvinnors hälsa

Biotech startup satsar på mikrobiom för att förbättra kvinnors hälsa

Biotech startup satsar på mikrobiom för att förbättra kvinnors hälsa

13 augusti, 2019

NIH är världens största statliga forskningsfinansiär och finansierar och driver en bred uppsättning projekt inom hälso- och sjukvårdssektorn. Nu ligger data insamlad genom ett av myndighetens projekt till grund för ett nystartat bolag vars vision är att förbättra kvinnohälsa, där ett mål är minska användandet av antibiotika.
Den amerikanska myndigheten National Institutes of Health (NIH) bedrivet projektet Human Microbiome Project vars övergripande syfte är att generera resurser för att underlätta karaktäriseringen av den mänskliga mikrobiota och därigenom öka förståelsen för hur mikrobiomet påverkar människors hälsa och sjukdomar.
Baserat på data som samlats in inom projektet har Jacques Ravel – även känd som redaktör för den vetenskapliga tidskriften Microbiome – nu grundat bolaget Luca Biologics med fokus på kvinnohälsa.

Femton år av forskning som grund

Bolaget bygger på Ravels 15-åriga forskningserfarenhet inom vaginalt mikrobiom och dess pipeline stammar från en databas av vaginala mikrobiom bestående av över 1000 stammar och en genkatalog sammanställd av Ravels forskningsgrupp. Arbetet har finansierats av NIH och Bill and Melinda Gates Foundation.
Denna data har sedan screenats för att isolera gener som upprätthåller och skyddar en stabil och frisk vaginal miljö. Målet är att utveckla en pipeline av behandlingar för urinvägsinfektion (UVI), för tidiga födslar samt bakteriell vaginos.
Luca Biologics växte fram ur mikrobiom-föregångaren Seed Health och dess satsning på att utveckla mikrobiella behandlingar inom sjukdomstillstånd där dagens behandlingar inte når en tillräckligt god behandlingsstandard.

Urinvägsinfektion och antibiotika – ett folkhälsoproblem

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att ungefär hälften av alla fall av urinvägsinfektion drabbar kvinnor och att det är den vanligaste bakteriella infektionen i USA. I dagsläget är antibiotika det första, och egentligen enda, tillgängliga behandlingen för UVI. I tider av en allt bredare kunskap om, och förekomst av, antibiotikaresistens innebär de begränsade behandlingsalternativen en suboptimal situation.
För läkemedelsbolagen är dessutom vägen till att introducera ett nytt antibiotikapreparat både lång och dyr. Antibiotika erbjuder inte heller någon nämnvärd ekonomisk vinst då behandlingarna måste prissättas lågt och ofta tappar effekt när mikrobiom utvecklar resistens mot dem. Läkare föredrar dessutom att använda äldre och billigare antibiotikapreparat som första behandling och sparar de nyare behandlingsalternativ till akuta fall.

Svag tillväxt inom antimikrobiella läkemedel

Följden av detta är att inga nya antibiotikaklasser har godkänts sedan 1980-talet och idag uppskattar WHO att cirka 700 000 dödsfall varje år beror på resistenta bakterier. Samtidigt minskar antalet läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla antimikrobiella läkemedel då svaga försäljningssiffror förhindrar tillväxt inom marknadssegmentet.

Nytt hopp

Det är dock värt att notera att den amerikansk läkemedelsmyndigheten FDA så sent som förra månaden godkände Mercks antibakteriella behandling mot komplicerad UVI och intraabdominella infektioner.

Luca Biologics vill bekämpa UVI

Nu ansluter alltså nystartade Luca Biologics till arbetet för att förbättra kvinnohälsa och samtidigt minska områdets beroende av antibiotika. I ett uttalande sa Ravel att bolaget nu kan använda sin data för att utveckla ’säkra och effektiva behandlingar för ett vanligt tillstånd som stigmatiserar livet för miljoner av kvinnor varje år.
Bolaget räknar med att påbörja rekrytering av patienter till sin kliniska studie under hösten 2019.
Artikeln är producerad i samarbete med BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev