Home Nyheter Kvinnosjukdomar – Inte längre outforskade och obehandlade

Kvinnosjukdomar – Inte längre outforskade och obehandlade

Kvinnosjukdomar – Inte längre outforskade och obehandlade

8 mars, 2019

Idag på självaste Internationella Kvinnodagen tar BioStock en närmare titt på ett urval av de svenska bolag som engagerat sig i att utveckla behandlingar och öka livskvalitén för de kvinnor som lider av så kallade kvinnosjukdomar. Detta är en traditionellt sett förbisedd patientgrupp men i svensk life science verkar det nu sjuda av aktivitet inom området.
Uttrycket kvinnosjukdomar har under historiens lopp använts för att beskriva ett stort antal vitt skilda tillstånd men idag brukar det syfta på sjukdomar som har att göra med kvinnors fortplantningsorgan, fertilitet och/eller graviditet. Gemensamt för många kvinnosjukdomar är att de har varit förbisedda av läkemedelsindustrin och vården. Fortfarande ägnas relativt lite forskning och finansiering till sjukdomar som endast drabbar kvinnor.
I en intervju med Naturvetarna.se från förra året sa Karin Schenk-Gustafsson, professor vid Karolinska universitetssjukhuset och grundare av Centrum för Genusmedicin vid Karolinska Institutet, att det saknas mycket forskning inom kvinnohälsa. Schenk-Gustafsson pekade också på att kvinnor ofta saknas i kliniska studier och gav som exempel hjärt- och kärlsjukdomar som drabbar båda könen i samma utsträckning men där kvinnor inte förekommer i de kliniska studierna som avgör vilka läkemedel som når marknaden.

Endometrios – en kvinnlig folksjukdom med stora samhällskonsekvenser

En av de absolut vanligaste kvinnosjukdomarna är endometrios då det drabbar omkring 10 procent av alla fertila kvinnor. Hos dessa kvinnor växer livmoderceller på fel ställen i kroppen, t.ex. på organ i buken, och orsakar inflammationer. De drabbade upplever mycket smärtsamma menstruationer. Smärta uppstår när de livmodercellerna som växer utanför livmodern och som följer menstruationscykeln börjar blöda in i kroppen vid menstruation.
På grund av den allvarliga smärta som sjukdomen medför tvingas drabbade kvinnor ofta till regelbunden sjukskrivning. Endometriosföreningen konstaterar att varje endometriospatient kostar mellan 40 000 – 90 000 kr per år i vårdkostnader och arbetsbortfall. 

Effektiv behandling saknas

Trots att detta är en av de vanligaste kvinnosjukdomarna, som drabbar omkring 176 miljoner kvinnor världen över, så saknas fortfarande säkra och effektiva behandlingsalternativ. Dagens behandlingar går ut på att minska symptomen genom att hämma östrogensyntesen vilket kan leda till allvarliga biverkningar såsom benskörhet. Därtill använder kvinnor med endometrios ofta stora mängder smärtstillande läkemedel på regelbunden basis, vilket kan leda till leverskador.
Därmed finns en stor marknadspotential för den som tar fram ett säkert och effektivt behandlingsalternativ.

Hopp i sikte

Ett av de relativt få bolag som alltjämt fått upp ögonen för endometrios och arbetar för att hjälpa de drabbade är Karolinska Developments finska portföljbolag Forendo Pharma. Bolagets kandidat FOR-6219 ska eliminera endometriosen utan att rubba de normala hormoncyklerna och särskiljer sig därigenom från befintliga behandlingar. 
Så sent som igår kunde bolaget meddela att man nått studieframgångar i klinisk fas Ia där man konstaterat god säkerhetsprofil och tolerabilitet. Nu planerar bolaget för fortsatt klinisk utveckling med start i en fas Ib-studie som ska inledas under sommaren. Läs mer.

Menstruell hälsa

Endometrios är långt ifrån den enda kvinnosjukdomen knuten till menstruell hälsa och för många kvinnor är premenstruella syndrom (PMS) ett stort problem. Asarina Pharma, ett svenskt bioteknikbolag med operativ bas i Köpenhamn, arbetar för att hitta en behandling för de som lider av extrem PMS. Asarina är sedan september förra året noterat på Nasdaq First North efter en nyemission som tillförde bolaget 142,8 Mkr före emissionskostnader.
Bolagets kandidat sepranolon är enligt bolaget den första behandlingen för premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS), en allvarlig, ärftlig form av PMS som påverkar ungefär var tjugonde kvinna i fertil ålder. I dag behandlas kvinnor med PMDS med antidepressiva preparat eller med hormonella p-piller. Även uppenbara skäl är dessa behandlingar problematiska, t.ex. om kvinnan önskar att bli gravid, och de gör endast begränsad nytta. 
Asarina Pharma går istället en annan väg och arbetar med sepranolon som redan finns naturligt i kroppen. Just nu pågår en fas IIb-studie där resultat väntas under 2019. Bolaget är även intresserad av andra underbehandlade menstruationsrelaterade sjukdomar och under året planerar man att påbörja en fas IIa-studie om menstruell migrän.

Vaginal hälsa

Även vaginal hälsa är ofta förbisedd av läkemedelsindustrin men Brommabolaget Peptonic Medical har tagit sig an utmaningen att utveckla en behandling för ett av de vanligaste vaginala tillstånden, vaginal atrofi.
I klimakteriet sjunker östrogennivåerna naturligt hos kvinnor men detta leder till att nästan hälften drabbas av underlivsbesvär eftersom östrogenbrist uppstår i underlivet och orsakar tunna och sköra slemhinnor. Kvinnor med vaginal atrofi upplever bl.a. klåda, smärta, och urinläckage.  
Med sin hormonfria produkt VagiVital hoppas Peptonic Medical kunna förbättra livet för mängder av kvinnor. Produkten har visat positiv behandlingseffekt i ett kliniskt utvecklingsprogram och har tolererats väl utan att orsaka några allvarliga biverkningar. I juli förra året lanserades VagiVital som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige och bolaget har påbörjat processen att få ett USA-godkännande.
Även i den södra landsänden finns det bolag som fokuserar på vaginal hälsa och det är speciellt intressant att nämna privatägda Lundabolaget Gedea Biotech. Bolaget, som är sprunget ur Lunds Universitet och grundades 2015, fokuserar på vaginala infektioner – ett tillstånd med symptom som gör vardagslivet besvärligt genom smärta, klåda och dålig lukt.
Dessa infektioner är ett stort problem, både för de drabbade kvinnorna och för vården som ofta felbehandlar tillståndet – i hela 67 procent av fallen enligt Gedea. Felbehandlingen orsakas till stor del av att symptomen för infektioner orsakade av svampar och de orsakade av bakterier är väldigt lika varandra.
Bolaget arbetar med en redan väldokumenterad substans, pHyph, som man förväntar sig ska kunna behandla både svamp- och bakteriella infektioner. Just nu pågår de första kliniska studierna med pHyph i Skåne och då 75 procent av alla kvinnor någon gång i livet drabbas av en vaginal svampinfektion är bolagets framtida marknaden stor.

Se Gedeas vd Annette Säfholm presentera bolaget vid BioStock Live Startup Pitch & Dealmaker Summit i oktober 2018 här.

Möjliggöra ett aktivt liv

Många av kvinnosjukdomarna är osynliga men påverkar och begränsar kvinnors liv i stor utsträckning. Så är även fallet med inkontinens som sänker livskvalitén för de drabbade kvinnorna som ofta drar sig för att t.ex. utöva sport eftersom de är oroliga för urinläckage. Lundabolaget Invent Medic grundades 2005 med syfte att ta fram produkter för kvinnors hälsa och bolagets första produkt inriktar sig på just ansträngningskontinens, den vanligaste formen av inkontinens. 
Produkten Efemia är ett kontinensstöd som kvinnan själv kan sätta in och som stödjer urinröret. Efemia lanserades i Sverige i oktober 2018 och månaden efter fick bolaget patent i USA fram till 2029. Invent Medic går nu framåt på bred front och under 2019 kommer Efemia att lanseras i Danmark parallellt med att den utvärderas i Tyskland.

Förlossningsvård

Något som inte är en sjukdom, men som likväl faller under begreppet kvinnohälsa, är att genomgå en förlossning. Förlossningar kräver dessutom vårdresurser och medför risk för komplikationer och ytterligare vårdbehov.
Stockholmsbolaget ObsteCare arbetar för att skapa tryggare förlossningar genom att finna lösningar för s.k. värksvaga kvinnor. Dessa kvinnor tenderar att ha långdragna förlossningar vilket ökar risken för blödningar och bristningar hos mamman och syrebrist hos barnet och resulterar ofta i akuta kejsarsnitt.
För att undvika värksvaghet – som enligt ObsteCare drabbar hela 40 procent av förstföderskor – utvecklar bolaget Amniotic Fluid Lactate (AFL)-metoden. Med AFL Monitoring System kan läkarna mäta mjölksyrehalten i fostervattnet och få information om livmoderns status och kapacitet. Det gör att läkarna kan skräddarsy användningen av värkstimulerande dropp och undvika onödiga kejsarsnitt. 
AFL har lanserats på marknaden i Europa, man har även distributionsavtal för USA och i veckan kunde bolaget meddela att man mottagit en order från sin amerikanska distributör. Den amerikanska marknaden är viktig för bolaget – totalt sker runt 4 miljoner förlossningar i USA varje år och ObsteCare beräknar att potentialen för produkten i USA är mer än 1 miljarder kr årligen.

En ljusnande framtid

Efter att ha varit förbisedda och bortglömda av läkemedelsindustrin ser framtiden nu ljusare ut för de som drabbas av kvinnosjukdomar. I det svenska life science-landskapet finns det numera flera bolag som arbetar med kvinnosjukdomar och det finns gott hopp om att de ska lyckas höja livskvalitén för otaliga kvinnor.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev