Home Nyheter Cereno Scientific rekryterar internationellt toppnamn till sin nyinrättade Scientific Advisory Board

Cereno Scientific rekryterar internationellt toppnamn till sin nyinrättade Scientific Advisory Board

Cereno Scientific rekryterar internationellt toppnamn till sin nyinrättade Scientific Advisory Board

11 mars, 2019

Cereno Scientific har beslutat att inrätta en Scientific Advisory Board. Avsikten är att rekrytera globalt ledande experter inom bolagets fokusområde, trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar, för att stödja bolagets vetenskapliga utveckling. Dr Bertram Pitt, professor emeritus i medicin vid University of Michigan School of Medicine i Ann Arbor, USA, har nu utsetts till första medlem och ordförande i rådet. BioStock kontaktade vd Sten R. Sörensen för en kommentar.
Det är en väl vald tidpunkt för Cereno Scientific att upprätta en Scientific Advisory Board, eller vetenskapligt råd, då bolagets primära kandidat, CS1, alltjämt avancerar genom klinisk utveckling och är på väg att inleda klinisk fas II. Kandidaten utvecklas som ett nytt förebyggande läkemedel mot blodproppar som ska användas för att förebygga trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar.
Dr Bertram Pitt har redan bidragit med förslag på hur man skulle kunna bredda och fördjupa användningen av CS1:

Dr Bertram Pitt, professor emeritus i medicin vid University of Michigan School of Medicine i Ann Arbor, USA.

»CS1 provides a new opportunity to safely prevent thrombosis but in contrast to other currently available antithrombotic drugs it has additional potential that we are excited about. For example, not only could it prevent thromboembolic events but could also prevent the development of atrial fibrillation« – Dr Bertram Pitt  

En namnkunnig expert att dra nytta av under lång tid

Att Cereno Scientific har lyckats få ombord Dr Pitt – en världsledande forskare med grundmurat internationellt renommé – till sin Scientific Advisory Board är en fjäder i hatten för bolaget. Dr Pitt kommer att utgöra en värdefull resurs t.ex. när det kommer till att designa kliniska studier i enlighet med myndighetskrav och för att maximera potentialen med läkemedelskandidaten CS1.
Dr Pitts är ett mycket starkt namn att ha som förespråkare för Cereno Scientific och CS1. Hans globala kontaktnät kan bli betydelsefullt både vid genomförande av framtida studier och vid potentiella partneringsamtal.

Ledande inom hjärtsjukdomar

Dr Bertram Pitt har varit chef för den kardiologiska divisionen vid University of Michigan School of Medicine, Ann Arbor, sedan 1977 dit han kom från John Hopkins University School of Medicine. Dr Pitt är numera professor emeritus i medicin.
Dr Pitt har författat över 750 vetenskapliga artiklar och har erhållit Life Time Achievement Awards från både American Heart Association (AHA) och European Society of Cardiology Heart Failure (ESC-HF) för sina betydande bidrag till den internationella kardiovaskulära forskningen. Därtill har han tilldelats The James B. Herrick Award, en utmärkelse från AHA som hedrar en läkare vars vetenskapliga prestationer har bidragit stort till utvecklingen inom klinisk kardiologi.

Gedigen erfarenhet av kliniska studier

Bertram Pitt har bedrivit ett antal storskaliga randomiserade studier som finansierats av National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI). Ett exempel är SOLVD-studien som undersökte förebyggande- och behandling av vänsterkammardysfunktion (ett tidigt skede av hjärtsvikt) på 6 700 patienter. Till CV:t kan också läggas flera industrisubventionerade kliniska studier såsom RALES, EPHESUS och Emphasis-HF.
Dr Pitts nuvarande engagemang i kliniska studier inkluderar SPIRRIT-studien, en internationell studie som undersöker vilken behandling som är mest effektiv vid hjärtsvikt med bevarad pumpförmåga. Studien, för vilken Dr Pitt är huvudprövare tillsammans med Lars H. Lund vid Karolinska Institutet, finansieras av Uppsala Universitet och omfattar 3200 patienter.
År 1975 grundade Dr Pitt Cardiology Update Davos, en av de mest prestigefyllda kardiologikonferenserna i Europa, som alltjämt äger rum vartannat år. Det som började som ett litet informellt möte, har nu vuxit väsentligt genom åren och 2019 deltar över 600 kardiologer från 46 olika länder.
BioStock kontaktade Cereno Scientifics vd, Sten R. Sörensen, för en kommentar till utnämningen.

»Det är en mycket positiv möjlighet som nu öppnar sig för Cereno Scientific […] och en signifikant förstärkning av vårt kunnande och globala nätverk, inom vetenskapliga, regulatoriska samt industriella kretsar.« – Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific  

Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific
Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific.

Hur har urvalsprocessen – som landade i att Dr. Bertram Pitt tillfrågades om att ingå i erScientific Advisory Board – gått till?
Dr Pitt och jag har tidigare samarbetat för att förbättra behandling av patienter med hjärtsvikt. Dr Pitt var bl.a. Principal Investigator för den framgångsrika studien RALES som ökade överlevnaden signifikant för dessa patienter, en studie som jag själv initierade under min tid för Monsanto (GD Searle) i USA på 90-talet.
Denna gången var det Dr Pitt som tog den initiala kontakten för ett vetenskapligt samarbete baserat på hans stora intresse för Cereno Scientifics koncept där han menar att CS1 har en mycket intressant och unik potential.
Vad innebär det för Cereno Scientific att kunna knyta en så meriterad forskare som Dr Pitt till ert bolag?
Det är en mycket positiv möjlighet som nu öppnar sig för Cereno Scientific när vi på detta sätt får intresse och engagemang från internationellt erkänd expertis inom prevention av hjärtsjukdomar och det är självklart en signifikant förstärkning av vårt kunnande och globala nätverk, inom vetenskapliga, regulatoriska samt industriella kretsar.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev