Home Nyheter Wilson Therapeutics aktie rusar på mångmiljardbud

Wilson Therapeutics aktie rusar på mångmiljardbud

Wilson Therapeutics aktie rusar på mångmiljardbud

11 april, 2018

Amerikanska Alexion Pharmaceuticals vill köpa svenska Wilson Therapeutics för drygt 6,5 miljarder kronor, motsvarande en premie om 70 procent mot gårdagens stängningskurs. Uppköp tillhör inte vanligheterna inom svensk life science, i synnerhet inte i den här storleken. För de institutionella investerare som deltog i Wilsons riktade emission i december till kursen 95 kr, ser detta ut att bli en riktigt bra affär om den accepteras av 90 procent av aktieägarna. Vid börsens öppning hade bolagets aktie rusat cirka 70 procent, helt i paritet med budet på 232 kronor per aktie.

Wilson Therapeutics huvudprodukt Decuprate utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom, en ärftlig sjukdom som kan ge svår leverskada med nedbrytning av röda blodkroppar (hemolys), akut leversvikt och svåra neurologiska eller psykiatriska symtom. Huvudprodukten WTX101 utvecklas för närvarande i en klinisk fas 3-studie och beviljades i mitten på december 2017 Fast Track-status av det amerikanska läkemedelsverket FDA.

Alexion Pharmaceuticals har ett fokus på att behandla patienter som har drabbats av ovanliga sjukdomar. Det är dock det nybildade Alexion Sweden som lägger budet på Wilson. Alexion Sweden, som bildades för att användas vid förvärvet, har inte bedrivit någon verksamhet utöver att förbereda för och lämna erbjudandet. Budet är bland annat villkorat en acceptansnivå på 90 procent samt godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Acceptperioden för budet löper ut omkring den 23 maj 2018.

Uppköpsbudet motsvarar en premie om 70 procent jämfört med stängningskursen för bolagets aktie om 136 kronor den 10 april. Den volymviktade genomsnittskursen för aktien under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med den 10 april 2018, motsvarar en premie om hela 89 procent.

Storägare ställer sig positiva till budet
Healthcap VI LP, Abingworth Bioventures VI LP, MVM Fund III LP och Neomed Innovation, de fyra största aktieägarna i Wilson Therapeutics, samt Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-Fonden, vars sammanlagda ägande i Wilson Therapeutics uppgår till 66,1 procent av det totala antalet aktier och röster, har ingått åtaganden gentemot Alexion Sweden att acceptera erbjudandet, under vissa villkor. Acceptåtagandena tillåter ägarna att neka Alexions bud om det kommer in ett erbjudande som ligger tio procent över Alexions bud. Läs mer.

Wilson Therapeutics styrelse har, efter skriftlig begäran från Alexion, tillåtit Alexion att genomföra en begränsad s.k. due diligence-undersökning av Wilson Therapeutics i samband med förberedelserna av erbjudandet.

Det oberoende utskottet i styrelsen för Wilson rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet
Utskottet anser att en sammanslagning av bolagen medför att Wilsons aktieägare erhåller ett betydande värde på kort sikt samtidigt som Alexions ledande expertis inom utveckling och kommersialisering av sällsynta sjukdomar kan bidra till att uppfylla målsättningen att göra WTX101 tillgängligt till patienter med Wilsons sjukdom över hela världen.

Den föreslagna transaktionen, menar utskottet, belyser företagens gemensamma engagemang för att adressera de betydande medicinska behoven inom Wilsons sjukdom genom fortsatt fokuserad utveckling av denna nya unika läkemedelskandidat, som har potential att signifikant förbättra behandlingsalternativen för patienter med Wilsons sjukdom.

Utskottet är övertygat om att Alexion är väl positionerat för driva vidare den pågående registreringsgrundande fas 3-studien FOCuS som initierats mot bakgrund av positiva data från fas 2, och för att fortsätta Wilson Therapeutics viktiga uppdrag och fokus att skapa nya behandlingsalternativ och förbättra livskvaliteten för patienter med Wilsons sjukdom.

»Alexion sätter stort värde på Wilson Therapeutics ledningsgrupp och anställda och förväntar sig att Erbjudandet kommer att stödja fortsatt tillväxt och skapa långsiktigt positiva effekter för Wilson Therapeutics och dess anställda, och förutser inte några negativa effekter av Erbjudandets genomförande för Wilson Therapeutics organisation, anställda, inklusive deras anställningsvillkor, eller de platser på vilka Wilson Therapeutics bedriver verksamhet« – ur pressmeddelandet

Budet sammanfaller med presentation av nya studiedata på internationell leverkongress i Paris
Preliminära långtidsdata avseende effekt och biverkningsprofil från den pågående förlängningsfasen av bolagets fas 2-studie av WTX101 (biskolintetrathiomolybdat) – en ny typ av koppar-proteinbindande substans med en unik verkningsmekanism som utvärderas som en ny behandling av Wilsons sjukdom – har tidigare valts ut för att presenteras som en så kallad late-breaker-poster på The International Liver Congress 2018, vilket är en årlig vetenskaplig leverkonferens som anordnas av the European Association for the Study of the Liver (EASL) i Paris och som inleds idag den 11 april.

Riktad emission i december 2017 inbringade 244 msek
Wilson Therapeutics genomförde i början på december 2017 en riktad nyemission på 244 miljoner kronor på teckningskursen 95 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt med 5,2 procent jämfört med stängningskursen 100,25 kronor dagen innan. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 9,1 procent. Bland köparna finns flera ansedda institutioner och sektorspecialistfonder, så som Oppenheimer, Polar Capital, Sphera Funds Management, Granite Point Capital Management och Handelsbanken.

Storägarna Abingworth Bioventures VI L.P. och MVM Fund III L.P. sålde därtill 1,65 miljoner befintliga aktier, även det till kursen 95 kronor per aktie, till en av de institutionella investerare som uttryckte intresse av att delta i nyemissionen. Wilson Therapeutics uppgav då att nettolikviden skulle användas för allmänna affärsändamål, vilket inkluderar det planerade kliniska programmet, expansion av organisationen och ytterligare förberedande aktiviteter inför en framtida kommersialisering av WTX101 i Europa och i USA.

För de investerare som deltog i emissionen ser detta onekligen ha varit en god affär. Vid börsens öppning idag rusade aktien 70 procent på det offentliggjorda uppköpsbudet.

Läs mer: Uttalande från det oberoende utskottet i styrelsen för Wilson Therapeutics med anledning av Alexions offentliga uppköpserbjudande

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev