Home Nyheter Intervju: FDA-besked ger medvind för BrainCools migränsatsning

Intervju: FDA-besked ger medvind för BrainCools migränsatsning

Intervju: FDA-besked ger medvind för BrainCools migränsatsning

27 mars, 2017

När BrainCool förra året förvärvade konkurrenten Benechill stärkte bolaget sin redan breda produktportfölj med RhinoChill, ett system för snabb nedkylning av patienter med kylspray via näsan. BrainCools vd Martin Waleij har i en tidigare intervju med BioStock berättat om bakgrunden till den strategiska affären, som han menar kan få stor betydelse på flera plan. En direkt och mycket konkret följd av förvärvet är bolagets projekt inom det nya affärsområdet migrän, som nu börjar ta ordentlig fart – den 6 mars avslöjade man att en migränstudie ska startas vid flera kliniker i Holland och härom veckan följde nyheten om att även en brittisk migränstudie ska inledas, denna gång med patienter som vårdas i hemmet. Studierna är ett tydligt startskott på en satsning som ger BrainCool möjlighet att nå ut till mycket stora patientgrupper – och därmed skapa betydande värden för bolaget och dess aktieägare.
BrainCools förvärv av Benechill har på relativt kort tid visat sig fördelaktigt ur mer än ett perspektiv. Den amerikanska konkurrentens huvudprodukt RhinoChill IntraNasal Cooling System skapar förutsättningar för att snabbt kyla patienter till önskad måltemperatur. Det är en egenskap som kompletterar BrainCools egna system för kontrollerad kylning över längre tid mycket väl, med tydliga synergier både på ett tekniskt och ett kliniskt utvecklingsplan.
Förvärv gav genväg in i viktig hjärtstoppsstudie
Ett exempel på detta är att en kombination av bolagens produkter nu utvärderas i en stor klinisk multicenterstudie på hjärtstoppspatienter, den så kallade PRINCESS-studien som involverar både svenska och internationella toppkliniker, inklusive Karolinska Universitetssjukhuset. Studien ingick i förvärvet av Benechill, vilket i praktiken innebar att BrainCool i ett slag fick tillgång till en mängd viktiga kliniska erfarenheter och studiedata. Samtidigt fick bolaget en smart “genväg” in i en pågående klinisk studie på hjärtstoppspatienter med sin egna produkt The BrainCool System.
Positiv pilotstudie öppnar för satsning på migrän
I januari offentliggjorde bolaget nästa strategiska vinstlott, BrainCools satsning på ett helt nytt affärsområde – migrän. Många som drabbas av migrän är inte behjälpta av befintliga läkemedelsbaserade behandlingsalternativ, vilket gör migrän till ett klart attraktivt affärsområde med intressant ekonomisk potential. Redan 2015 utvärderade Benechill sin produkt RhinoChill i en mindre klinisk pilotstudie inom migrän, kallad COOLHEAD-1. Resultaten visade på tydliga positiva effekter vid kylbehandling av 15 migränpatienter: hela 87 procent av studiedeltagarna upplevde en signifikant positiv effekt avseende smärta och symptom av migrän efter endast 20 minuters behandling med RhinoChill. En statistiskt signifikant minskning av smärta och tillhörande symptom av migrän kunde faktiskt synas redan efter 5 och 10 minuter under behandling, och vid 1-2 timmar efter behandling.
Multicenterstudie i Holland startskottet
Den 6 mars avslöjade BrainCool att den lyckade pilotstudien inom migrän från 2015 skulle följas upp. En multicenterstudie på migränpatienter vid fyra holländska kliniker blir startskottet för migränprojektet under BrainCools flagg. Syftet med den nya studien, som är prövarinitierad, är specifikt att undersöka effekten av behandling med RhinoChill på patienter som lagts in på sjukhus för avgiftning, efter att ha överdoserat triptanbaserade migränläkemedel. Det är ett vanligt förekommande problem som paradoxalt nog orsakar just de sjukdomsbesvär man medicinerar mot. Och eftersom ingen läkemedelsbaserad behandling kan ges mot triptanöverdosering – avvänjning är enda alternativet som står till buds – är det naturligtvis av största intresse att utvärdera kylning som behandlingsalternativ för dessa patienter.

»Vi är väldigt glada och tacksamma för möjligheten att kunna utföra ytterligare en klinisk studie med stöd av RhinoChills ägare, BrainCool AB. Jag ser fram emot att delge den internationella migränexpertisen och allmänheten resultaten från denna viktiga studie när den slutförts« – Jitka Vanderpol, neurolog vid Sunderland Royal Hospital och projektledare för den kommande studien

Nästa steg – migränbehandling i hemmet
Redan i den initiala kommunikationen kring migränsatsningen hintade bolaget om kommande planer på att även gå emot den enorma marknaden för migränbehandling av patienter som inte är inskrivna på sjukhus. Med utgångspunkt i RhinoChill-tekniken har bolaget utvecklat CoolHead, en mindre prototyp av systemet som är portabel och anpassad för hemmabruk. Prototypen förväntas gå in i vidare produktutvecklingsfas senare under 2017.  Planerna på att utvärdera vård av migränpatienter i hemmamiljö konkretiserades dock redan häromveckan, när BrainCool avslöjade att man fått de brittiska myndigheternas godkännande för att starta ytterligare en multicenterstudie – denna gång för behandling av migränpatienter med medicinsk kylning i hemmiljö. I studien kommer detta att ske med en för ändamålet lätt modifierad version av RhinoChill-systemet, som bl.a. arbetar med ett lägre förinställt tryck för en mer tolerant patientupplevelse.
Målet är smärtfria patienter – redan efter två timmars behandling
Det primära målet i studien, som officiellt kallas The Brain Cool – Migraine Trial, är att uppnå smärtfri status efter 2 timmars behandling. Studien kommer att administreras och övervakas av fyra brittiska institutioner: Cumbria Partnership NHS Foundation Trust, Royal Victoria Infirmary, Sunderland Hospitals NHS FT och James Cook University Hospital, medan den faktiska behandlingen utförs av patienterna själva i hemmet, med hjälp och stöd från ett team av forskningssjuksköterskor. Behandlingen skall ges vid så kallad akut episodisk migrän, och är tänkt att inledas snarast möjligt efter att patienten upplever de första symtomen av en migränattack.
Regulatoriskt genombrott i USA bäddar för snabbare marknadsgodkännande
Med dubbla internationella multicenterstudier initierade har BrainCool tagit viktiga konkreta steg framåt i satsningen på det nya affärsområdet migrän. Under måndagen meddelade bolaget dessutom att man har fått ett positivt besked av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA om ett s.k. De Novo 510 (k)-förfarande avseende processen för marknadsgodkännande av RhinoChill i USA för migränbehandling. I korthet och grovt förenklat innebär detta att RhinoChill klassas som en medicinteknisk produkt med lägre risknivå och att man kan se fram emot en betydligt smidigare handläggningsprocess än vid t.ex. ett Pre Market Approval-förfarande (PMA).
Positivt i sammanhanget är också att den brittiska studien med RhinoChill även kommer att ligga till grund för ansökan om marknadsgodkännande i USA. RhinoChill är redan CE-märkt och godkänt för att användas för kylbehandling av t.ex. migrän i Europa. I måndagens pressmeddelande uttrycker BrainCools vd Martin Waleij goda förhoppningar om att man ska kunna få motsvarande godkännande för  USA. BioStock bad Martin Waleij berätta mer om affärsstrategin för migränområdet, betydelsen av FDA:s besked om De Novo 510 (k)-förfarandet och om vilka möjligheter och utmaningar han ser inom de olika kundsegmenten för migränvård på sjukhus respektive i hemmiljö.

Martin Waleij, vd BrainCool.

Martin Waleij, era potentiella kunder finns i flera segment, dels inskrivna patienter med svåra migränbesvär som kräver kylbehandling i sjukhusmiljö. Men även drabbade som har ett intresse av att kunna få snabb och effektiv behandling för sina migränbesvär i hemmet. Hur ser ni på marknadspotentialen inom dessa två respektive kundgrupper?
– Även om marknaden för hemsjukvård naturligtvis kan ses som ”the holy grail”, är det värt poängtera att akuta migränpatienter som söker sjukhusvård för sina besvär är en mycket stor patientgrupp, vi talar om 6 – 7 miljoner patienter årligen. De studieresultat vi får fram inom denna grupp kommer att vara direkt generaliserbara även för andra patientgrupper, dock är hemsjukvård av logiska skäl att betrakta som ett eget segment. Tekniskt och kliniskt ser vi dock flera synergier, även vad gäller möjlig anpassning av PolarCap för dylik användning, samt vad gäller olika certifieringar.
Hur har ni anpassat/förbättrat ert studieprotokoll jämfört med Benechills COOLHEAD 1-studie?
– Vi  har anpassat studieprotokollet för en industristudie, där patienterna kommer att få support av ett team av professionella sjuksköterskor för att säkerställa studiekvaliteten. Statistikberäkningar har gjorts om och förfinats av samma statistikteam som hjälpt oss med våra studier inom oral mukosit, vilket har gett oss fördelar i dialogen med FDA. Slutligen kommer en anpassad och mer tolererbar kateter att användas i våra studier.
Kan du berätta mer om den prototyp ni tagit fram för behandling i hemmamiljö?
– Det är viktigt att nämna att det inte är den nya prototypen som kommer att användas i studien utan ett vanligt Rhinochill-system som dock är förinställd på ett lägre tryck. Den nya produktprototyp vi har tagit fram använder till skillnad från Rhinochill inte tryckluft utan är kompressorbaserad, med anpassad storlek på kylmediet. Den är redan funktionstestad och vi kommer parallellt med våra kliniska studier att genomföra ett antal användartester och ta in feedback.
– Prototypen är liten och smidig, jag kommer att ta med och visa den för intresserade vid Biostocks event den 29 mars. Vi har tagit fram den även för att tidigt kunna demonstrera tekniken för tänkbara partners, dock är prototypen i nuläget främst inriktad på funktion och kommer såklart att genomgå mer designutveckling innan den är färdig.
Vilka är de största utmaningarna när man gör en studie där patienterna själva ska administrera behandlingen?
– Produkten måste liksom vid all annan hemsjukvård vara väldigt lätt att använda. Sedan finns andra teststandarder för hemsjukvård jämfört med studier i klinik, men det handlar mycket om att produkten ska vara lättanvänd och att dess funktioner måste vara ” foool proof”.
Hur har ni tacklat dessa utmaningar?
– Vi arbetar inom hemsjukvård på samma sätt som vi gör i vårt projekt med PolarCap-systemet, där användning av produkten inom ishockey sker med ett läkarteam närvarande. Andra områden där vi kan applicera motsvarande metodik skulle kunna vara t.ex. inom ridsport. Amerikansk fotboll är också ett intressant liknande område, men där finns inte riktigt samma resurser – i all fall inte i Sverige.
Den Holländska multicenterstudien är prövarinitierad vilket i praktiken innebär att ni inte behöver bära några av studiens kostnader. Den brittiska studien kommer att belasta BrainCools budget med runt en miljon kronor, vad är det ni betalar för i den senare?
– Vi har sett att vi kan få  den bästa supporten av patienter i vår studie via brittiska NHS och med hjälp av deras professionella forskningssköterskor. Att vi betalar för administrationen av studien innebär också att de tar ett större helhetsansvar, och att vi kan ställa högre krav både på rekryteringstakt och monitorering av studien, jämfört med vid en helt och hållet prövarinitierad studie.
Hur vanligt är det egentligen med Triptanöverdosering?
– Många akuta migränpatienter drabbas av besvär relaterade till överdosering av migränläkmedel och enligt uppgifter vi fått ifrån våra expertkontakter är triptanöverdosering väldigt vanligt. Det är en marknad som Sverige i hög utsträckning ”ägs” av pharma-industrin och olika läkemedelsprojekt, men intresset för vår migränstudie har varit mycket stort både i Tyskland, Nederländerna och i UK. Vi ser detta som ett perfekt första projekt där vi sätter ribban mot konkurrensen från pharma-industrin, vilket även kan ge oss stora mervärden i form av PR för vår teknikbaserade lösning.
Marknaden för tekniska hjälpmedel mot migrän förväntas nå ett värde om 4,64 miljarder dollar år 2021, med en årlig tillväxt på 8,5 procent mellan 2016 till 2021. Baserat på detta scenario, hur ser du på marknadspotentialen för er produkt, om den visar sig vara effektiv?
– Marknaden är såklart enorm, men precis som inom vårt OM-projekt ligger vårt fokus i nuläget i första hand på att driva väl genomförda studier och att upprätthålla en bra relation och dialog med FDA, i syfte att därefter effektivt kunna driva parallella processer för att få FDA-godkännande i USA för våra produkter.
Ni har fått besked från FDA om att en ansökan om marknadsgodkännande av RhinoChill för migränbehandling kommer att hanteras enligt De Novo 510 (k)-förfarande, vilka konkreta fördelar kommer ni att ha av det?
– Processen blir betydligt snabbare och det finns betydligt färre fallgropar på vägen. Eftersom vi har fått en europeisk studie att kliniskt ligga till grund för ansökan, kommer vi också att kunna arbeta parallellt med ansökan samtligt som studien pågår, vilket är positivt.
Ni har valt strategin att ansöka om godkännande med Rhinochill specifikt för migränbehandling, inte hypotermibehandling i allmänhet varför är det viktigt att ansökan gäller just migränbehandling?
– Generellt tror vi att det är åt detta håll utvecklingen inom hypotermibranschen går. Godkända indikationer underlättar både prisbild och möjligheterna till reimbursement. I fallet migrän har vi kommit fram till detta i samråd med FDA, och vi kommer att verka för att migrän ska godkännas som indikation även i Europa.
Den brittiska studien kommer att även ligga till grund för marknadsgodkännande i USA, vilket även är fallet med er svenska studie inom oral mukosit med COORAL System. Innebär det att ni inte kommer att göra några studier på amerikansk mark med produkterna?
– Vi behöver inte göra några ytterligare studier i USA av regulatoriska skäl, men av marknadsmässiga skäl kan det givetvis vara av värde att även genomföra amerikanska studier med produkterna. Dessa studier kan dock i så fall genomföras till betydligt lägre kostnader.
När i tiden beräknar du att ni kommer att vara redo att lämna in ansökan om marknadsgodkännande för Rhinochill inom migränbehandling?
– Det kommer vi att vara när den brittiska studien är färdigställd, eftersom den kommer att vara en integrerad del av vår ansökan till FDA.
Det finns idag två FDA-godkända medtech-produkter för migränbehandling på marknaden, har ni koll på hur de är prissatta?
– Ja, vi har koll på dem. Vi skulle redan med den större Rhinochill-produkten kunnat skapa ett bra affärscase, men vi har valt att istället tidigt implementera en ny funktionsprototyp, då vi har sett flera fördelar med kompressortekniken.. Här har vi också sett en tydlig synergieffekt av vårt förvärv av Benechill, på en teknisk nivå. Med BrainCools erfarenhet inom kompressorteknik har vi snabbt kunnat driva projektet framåt och implementera tekniska förändringar som vi i längden tror kommer att ge oss klara marknadsfördelar.
Kan det bli aktuellt att knoppa av migränprojektet, likt ert projekt inom idrottsmedicin, och lägga det i ett eget bolag?
– Nej, inte i nuläget. Beslutet att driva idrottsmedicindelen mot avknoppning i ett separat bolag har främst drivits av att det är en helt annan, ganska väsensskild kundgrupp som kräver en viss branschförståelse som är specifik för idrotten. Inom migrän tror vi dock att vi även har möjlighet att nå hemsjukvårdsmarknaden genom strategiska samarbeten och licensupplägg.
Hur ser du på möjligheterna att hitta en samarbetspartner, eller rent av att projektet blir uppköpt av någon av de större aktörer som idag är inne på migränmarknaden?
– Första skall studierna avklaras, men i och med att vi redan har nått viss framgång med FDA så är det förstås lättare för oss att komma upp på agendan. Anledningarna till att vi snabbt tagit fram en hemsjukvårdsprototyp är dels för att kunna göra användarstudier, dels för att kunna demonstrera produkten för tänkbara samarbetspartners och/eller licenstagare.
Avslutningsvis, hur ser du personligen på era möjligheter att nå framgång inom migränbehandling i jämförelse med inom andra indikationer, t.ex. inom stroke?
– Jag tycker att man kan dra tydliga paralleller med vårt OM-projekt, som även det handlar om en form av pain management. Vi har identifierat tydliga medicinska mervärden på två områden där konkurrensen främst finns i form av olika pharma-projekt, vilket dels kan öka värdet på våra produkter och dels skapar möjligheter för en annan typ av samarbetspartners och, som jag nämnde tidigare, olika attraktiva  licensupplägg, avslutar Martin Waleij, vd BrainCool.
 
BrainCool på BioStock Live
Träffa Martin Waleij och BrainCool under BioStock Live på Grand Hotell i Lund.
Tid: Onsdag 28 mars kl 18-20
Klicka här för anmälan
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev