Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 6 oktober

Nyhetssvepet fredag 6 oktober

Nyhetssvepet fredag 1 mars

Nyhetssvepet fredag 6 oktober

6 oktober, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» NeuroVive tar prestigefylld plats på global leverkonferens
» DexTech Medical intensifierar utlicensieringsarbetet
» Annexin Pharmaceuticals avgående vd: »Det här bolaget och dess läkemedelskandidat är helt unika«
» VD Aptahem: »Studieresultaten verkade för bra för att stämma«
» Video: Rabeximod kan ta Cyxone från preklinik direkt till fas III
» Video: NeuroVive på Mitochondria Day 2017
» Ny branschrapport kartlägger trender i svensk Life Science
» Phase Holographics nylansering förenklar studier av metastaserande cancerceller
» Söndagsintervjun: Annette Agerskov, vice vd Enorama Pharma

» Topplista: Här är världens 20 mest säljande läkemedel
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 39 här
Follicum, som utvecklar nya läkemedel mot håravfall, oönskad hårväxt samt diabetes, inledde idag sin företrädesemission av aktier där även allmänheten ges rätt att teckna. Teckningstiden löper t.o.m den 20 okt. Teckningsförbindelser har erhållits från bolagets större aktieägare samt garantiutfästelser från externa investerare motsvarande cirka 82 procent av hela emissionsbeloppet. Läs mer.
Cantargia erhåller formellt patentgodkännande i USA avseende antikroppen CAN04 som utvecklas för behandling av cancer. Det formella godkännandet följer det preliminära godkännande som USPTO utfärdade tidigare i år. Läs mer.
Handeln i Cyxones aktie handelstoppades strax före lunch efter en uppgång på drygt 16 procent. Vid denna tidpunkt hade ingen orsak till handelsstoppet meddelats marknaden.
CELLINK genomför riktad nyemission av B-aktier om 30 MSEK till Handelsbanken Fonder. För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om cirka 4,5 procent av kapitalet och cirka 3,1 procent av rösterna i bolaget. Läs mer.
Wilson Therapeutics tillkännager att data från bolagets fas 2-studie av WTX101 som utvärderas som en ny behandling av Wilsons sjukdom – idag har publicerats på The Lancet Gastroenterology & Hepatology hemsida. Läs mer.
VibroSense Dynamics har inlett ett samarbete med två europeiska återförsäljare. De två återförsäljarna verkar i Storbritannien (MediMax Global), resp. Tyskland och Benelux-länderna (MedCaT). Läs mer.
Swedish Orphan Biovitrum har utsett Norbert Oppitz till Senior Vice President för det nyligen etablerade affärsområdet Specialty Care. Oppitz kommer närmast från BSN Medical och har tidigare haft befattningar inom bl.a Endo Pharma, Takeda, Roche, och Aventis Pharma. Läs mer.
Paxman har lämnat in en 510(k) ansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för utökad användning av bolagets skalpkylningssystem som avser minska risken för håravfall vid cellgiftsbehandling i samband med behandling av solida tumörer. Läs mer.
Valberedningen i Vitrolife är utsedd inför årsstämman den 26 april 2018 i Göteborg. Läs mer.
Även valberedningen inför årsstämman i Episurf Medical nästa år har utsetts. Läs mer.
Kontigo Care lanserar eHälsoplattformen Previct inom beroendevård. Läs mer.
Brighter som utvecklar mobil hälsovård, meddelar att handel med teckningsoptioner serie TO4 2017/2020 inleds den 13 okt. Läs mer.
Alla laborativa delmoment slutförda i den regulatoriska delen av validerings-processen för SenzaGens allergitest GARDskin. Läs mer.
SynAct Pharma, som utvecklar läkemedel mot akuta försämringar vid inflammatoriska sjukdomar, meddelar idag att tre medlemmar i bolagets ledning har ökat sina respektive innehav i bolaget. Läs mer.

Reumatikerförbundet har genomfört en patientundersökning för att kartlägga hur det är leva med psoriasisartrit, eller psoriasis och ledbesvär utan att ha diagnosen psoriasisartrit. Resultatet visar att den genomsnittliga väntetiden för att få en diagnos är 3,5 år. Läs mer.
Karolinska Universitetssjukhuset: minskat behov av blod vid levertransplantationer. Tidigare gavs leversjuka patienter ofta extra blodprodukter i förebyggande syfte, men ny forskning visar att en större mängd blod som tillförs patienter under levertransplantationer leder till längre sjukhusvistelse, fler komplikationer och försämrad patientöverlevnad. Läs mer.
Umeå Universitet: Forskare vid Medicinsk kemi och biofysik får anslag på 15 miljoner kronor från Familjen Erling-Perssons Stiftelse som på sikt kan hjälpa till att motverka den farliga utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier. Läs mer.
Pfizer: Analys av långtidsdata tyder på att Vyndaqel fördröjer progressionen av den sällsynta neurologiska sjukdomen TTR-FAP, familjär transtyretinamyloidos med polyneuropati, i Sverige även kallad Skelleftesjukan. Läs mer.
Vill du testa BioStocks nya börsbevakningsverktyg som är under utveckling och kommer att betalanseras senare under hösten? Målet är att erbjuda ett unikt verktyg för dataanalys på såväl marknads- som bolagsnivå för samtliga börsnoterade Life Science-bolag, lättöverskådligt uppdelade efter vilken utvecklingsfas bolagen befinner sig i. Syftet är att du som investerare snabbt och enkelt ska kunna hitta jämförelsedata som t.ex kursutveckling och kunna jämföra marknadens värdering av alla bolag i fas I, fas II, preklinisk fas, osv. Anmäl dig här!
Nyheter inkomna igår e.m:
Cyxones teckningsoption av serie TO 2 nyttjades till cirka 98,7 % och bolaget tillförs därmed cirka 12,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Läs mer.
Inhalation Sciences har kontrakterat AQ-gruppen för produktionsuppskalning. Läs mer.
Jonas Bengtsson har rekryterats till Scandinavian Biopharma som VP Affärsutveckling och internationell försäljning. Läs mer.
AddBIO: Tandimplantat med bioaktiv ytbeläggning utvärderas i klinisk studie. Den första av totalt 62 patienter har behandlats idag och rekryteringen av patienter till studien förväntas pågå under hösten 2017. Resultaten av studien ska ligga till grund för en CE-märkning av AddBIOs bioaktiva dentalimplantat. Läs mer.
De stjärnformade astrocyterna är mycket mer än stödjeceller i hjärnan. I en ny studie på möss visar forskare vid Karolinska Institutet att cellerna har en viktig funktion i hjärnstammens andningscentrum, bland annat genom att utsöndra inflammatoriska molekyler som reglerar andningen. Resultaten, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften eLife, kan ge viktiga ledtrådar om andningssjukdomar och plötslig spädbarnskollaps. Läs mer.
Roche: FDA ska påskynda sin utvärdering av kombinationen av läkemedlen Perjeta, Herceptin och cytostatika som behandling för att minska risken för återfall vid HER2-positiv bröstcancer. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: A1M Pharma +21,61%, QuickCool +18,53%, Cyxone +16,36%, Cellink +9,38%, SpectraCure +8,70%, Doxa +8,24%
Förlorare i lunchhandeln: Enorama Pharma -10,82%, Cline Scientific -8,43%, Infant Bacterial Therapeutics -7,14%, SensoDetect -6,32%, NorInvent -5,71%, MedicPen -4,42%
Index: OMXS30 -0,42%, Hälsovård -0,21%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev