Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 19 oktober

Nyhetssvepet torsdag 19 oktober

Nyhetssvepet tisdag 25 juni

Nyhetssvepet torsdag 19 oktober

19 oktober, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Isofol utvecklar alternativ för en halv miljon cancerpatienter
» VD-intervju: Follicum om den pågående emissionen
» Enorama Pharma i avtal med Big Pharma för Nordamerika
» Ny rapport: Intresset för Medtech tar fart igen
» Kapitalinjektion i Follicums projekt för stimulering av hårväxt
» Växande migränmarknad höjer värdepotentialen för BrainCool
» NeuroVive tar prestigefylld plats på global leverkonferens
» DexTech Medical intensifierar utlicensieringsarbetet
» Ny branschrapport kartlägger trender i svensk Life Science

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 41 här
Follicum vars företrädesemission avslutas imorgon 20 okt, beslutar idag om tilldelning av optioner av serie 2017/2020 enligt ett incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget. Varje teckningsoptionsoption medför rätt till teckning av en ny aktie i Follicum, till en kurs om 7,69 SEK per aktie, under perioden 1 okt 2020 – 31 okt 2020. Aktien handlades vid lunchtid idag till kursen 2,62 kr. Läs mer.
Intervacc har undertecknat en avsiktsförklaring och ett avtal för de första milstolparna med 3P Biopharmaceuticals i Pamplona, Spanien, för kontraktstillverkning av Strangvac, Intervaccs rekombinanta vaccin mot kvarka. Samarbetet mellan företagen omfattar överföring av tillverkningsteknik, produktion av valideringssatser och långsiktig framtida kommersiell tillverkning. Läs mer.
LIDDS har i en preklinisk modell av aggressiv cancer visat att cytostatika som inkorporerats i NanoZolid och som injicerats lokalt i tumörer, kan förstärka effekten av systemisk immunterapi. En patentansökan är inlämnad för att skydda metoder för immunbehandling av cancer baserade på lokalbehandling med NanoZolid. Läs mer. Bolaget meddelar idag också att valberedningen inför årsstämman 2018 är utsedd. Läs mer.
Pharmacolog, som utvecklar system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel, meddelar idag att bolagets företrädesemission övertecknades till 150 procent. Läs mer.
CombiGene meddelar idag att FDA:s Advisory Committee enhälligt rekommenderar att Luxturna från amerikanska genterapibolaget Spark Therapeutics ska godkännas för behandling av en ovanlig form av ögonsjukdomen retinitis pigmentosa. Läs mer.
Kontigo Care redovisar resultaten från Växtzon-projektet. Läs mer.
Den privatägda schweiziska läkemedelsgruppen Helsinn, verksamma inom utveckling av bl.a cancerläkemedel, meddelar att bolaget kommer delta på konferensen CPhI 2017 i Frankfurt. Läs mer.
Kommunikéer/rapporter
IDL Biotech  Dextech Medical  Cellink  Vicore Pharma  Orexo  Hamlet Pharma
Bonesupport bjuder in till konferenssamtal och webbsändning med anledning av publiceringen av bolagets Q3 2017 Interim-rapport den 2 nov. Läs mer.
Tidig upptäckt räddar liv, ändå upphör screeningen för bröstcancer efter 74 års ålder. Något som majoriteten av kvinnorna som passerat 70 år är kritiska mot, visar en undersökning omfattande 1116 kvinnor i åldrarna 70–79 år som Cancerfonden låtit göra. Läs mer.
Antibiotikaresistens är ett allvarligt hälsohot som ökar i omfattning. Det finns därför behov av nya antibiotika. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur man kan främja utvecklingen av nya antibiotika. Läs mer.
En ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet har undersökt hur läkemedelsmolekyler rör sig i lösning, och resultaten visar att att det krävs en balans mellan hur rörliga och stela molekyler bör vara för att binda optimalt till sina läkemedelsmål. Förhoppningen är att detta skall kunna användas i designen av framtidens läkemedel. Läs mer.
Nyheter inkomna igår e.m:
BiBBInstruments meddelade igår att bolaget har erhållit ett EU-patent som omfattar bolagets biopsiinstrument. Läs mer.
Getinge publicerade under gårdagen delårsrapporten för perioden jan – sept 2017. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Aptahem +11,18%, Doxa +10,20%, Invent Medic Sweden +6,01%, Cline Scientific +6%, Cereno Scientific +5,96%, PharmaLundensis +5,33%
Förlorare i lunchhandeln: WntResearch -10,38%, ISR Holding -7,8%, Ellen -6,57%, A1M Pharma -6,37%, Medfield -5,88%, Nuevolution -5,73%
Index: OMXS30 -0,22%, Hälsovård -0,12%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science
ANNONS

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev