Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 18 oktober

Nyhetssvepet onsdag 18 oktober

Nyhetssvepet tisdag 21 maj

Nyhetssvepet onsdag 18 oktober

18 oktober, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» VD-intervju: Follicum om den pågående emissionen
» Enorama Pharma i avtal med Big Pharma för Nordamerika
» Ny rapport: Intresset för Medtech tar fart igen
» Kapitalinjektion i Follicums projekt för stimulering av hårväxt
» Växande migränmarknad höjer värdepotentialen för BrainCool
» NeuroVive tar prestigefylld plats på global leverkonferens
» DexTech Medical intensifierar utlicensieringsarbetet
» Ny branschrapport kartlägger trender i svensk Life Science

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 41 här
NeuroVives och Lunds universitets samarbete får anslag för levercancerforskning om 2,5 mnkr från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF) för en industridoktorand som ska studera cyklofiliners roll i levercancer. Forskningen kommer att utföras inom NeuroVives NVP024-projekt, vilket fokuserar på just utvecklingen av en ny behandling för levercancer. Läs mer.
AstraZeneca och Merck får prioritetsöversyn för Lynparza vid behandling av en vis form av bröstcancer från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Lynparza kan även bli det första läkemedlet i klassen PARP-hämmare som får ett godkännande utanför indikationsområdet för äggstockscancer. Läs mer.
ExpreS2ion Biotech meddelar idag att joint venture-bolaget AdaptVac ApS har uppnått Proof-of-concept i avancerade djurmodeller (POCA) för AV-001, sin nya vaccinbehandling mot bröstcancertumörer. Läs mer.
Sectra skriver kontrakt med australisk Royal College of Pathologists of Australasia Quality Assurance Programs (RCPAQAP) som kommer använda Sectras digitala patologilösning i sitt program för kvalitetssäkring av patologilabb. Läs mer.
Norska Photocure ASA som utvecklar läkemedel mot blåscancer, kungjorde under morgonen att FDA beviljar prioriterad granskning för Cysview kompletterande New Drug Application (sNDA). Läs mer.
Gabather meddelar idag att man har funnit en lösning på ett tidigare kommunicerat problem avseende exponering av GT-002. Bolaget har nu i nya farmakokinetiska studier erhållit bra resultat vad gäller exponering i hund. Detta innebär att GLP-tox studier nu kan genomföras som planerat med syfte att förbereda för kliniska studier. Läs mer.
Vid PhotonicSwedens Workshop on Photonics for Life Science and Regional Innovation Strategies i Kista den 17 okt höll SpectraCures tekniska chef, Johannes Swartling, en föreläsning om företaget. Idag publicerar bolaget bildmaterial från den kliniska fas 1-studien. Läs mer.
Aptahem har publicerat ett nyhetsbrev för oktober 2017. Läs mer.
Ragnar Söderbergs stiftelse beviljar i år anslag om 40 miljoner kronor till fem framstående unga forskare i medicin. Läs mer.
Äldre personer med Alzheimers sjukdom får lägre doser av bromsmediciner jämfört med yngre, något som kan försämra behandlingsresultatet och påverka sjukdomsförloppet. Det visar resultat från en unik långtidsstudie inom VE Minnessjukdomar vid Skånes universitetssjukhus. Läs mer.
Idag publicerar Läkemedelsverket nya rekommendationer för behandling av typ 2-diabetes. Rekommendationerna har tagits fram i samverkan med Socialstyrelsen och syftar till att underlätta individanpassningen av behandling med glukossänkande läkemedel. Läs mer.
GU Ventures skriver idag om OnDosis, ett nytt bolag inom life science och en spin-out från AstraZeneca. Läs mer.
Enzymatica presenterar den nyligen publicerade fullständiga artikeln från COLDPREV I-studien i Open Journal of Respiratory Diseases (OJRD). Studieresultaten indikerar att ColdZyme signifikant reducerar virusmängden och förkortar antalet förkylningsdagar. Läs mer.
DexTech Medical har publicerat Delårsrapporten för 1 juli – 30 sept. Läs mer.
Nyheter inkomna igår e.m:
Saniona meddelade igår att partnern Cadent Therapeutics erhåller en milstolpsbetalning från Novartis. Förutom att vara aktieägare i Cadent Therapeutics, behåller Saniona rätten till royalties på produkter som marknadsförs av Cadent Therapeutics i programmet som sker i samarbete med Saniona. Bolaget bekräftade också att de förväntar sig att påbörja klinisk utveckling under 2018 avseende programmet som sker i samarbete med Saniona. Läs mer.
NextCell Pharma meddelar idag att Läkemedelsverket beviljat tillstånd för genomförande av den kliniska läkemedelsprövningen för att utvärdera läkemedelskandidaten ProTrans. Läs mer.
Valberedning utsedd inför årsstämma 2018 i Oncopeptides. Läs mer.
Medeonstipendiet på 50 000 kronor tilldelas Malin Fex på Lunds universitets Diabetescentrum som forskar kring specifika signalvägar för serotonin, melatonin och autofagi i de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln. Läs mer.
Umeå universitet och Östra Finlands universitet i Joensuu har publicerat en artikel i tidskriften PNAS som beskriver upptäckten av ny mekanism, vilken ger insikt i ärftliga ämnesomsättningssjukdomar. Läs mer.
Stockholm Science City har publicerat ett nyhetsbrev från oktober. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: ExpreS2ion Biotech Holding +15,49%, Invent Medic Sweden +10%, Cantargia +9,34%, QuickCool +9,16%, SpectraCure +7,66%, Spago Nanomedical +4,62%
Förlorare i lunchhandeln: ISR Holding -7,66%, Xbrane Biopharma -6,69%, Annexin Pharmaceuticals -5,43%, Vicore Pharma -4,21%, Phase Holographic -2,98%, MedicPen -2,75%
Index: OMXS30 +0,16%, Hälsovård -0,43%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science
ANNONS

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev