Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 22 maj

Nyhetssvepet måndag 22 maj

Nyhetssvepet måndag 4 mars

Nyhetssvepet måndag 22 maj

22 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Läs gårdagens nyhetsbrev från BioStock här.
Onkologibolaget Isofol Medical meddelar att ett abstract som beskriver utfallet från en retrospektiv observationsstudie har publicerats inför årets ASCO-möte, som går av stapeln i 2-6 juni i Chicago, USA. Abstractet beskriver frekvensen av misslyckade ”rescuebehandlingar” efter högdosbehandling med metotrexat. Läs mer.
BrainCool presenterar på Stora Aktiedagen i Malmö imorgon den 23 maj klockan 08:30, och ställer samtidigt ut en del av bolagets produkter. Presentationen fokuserar på USA-marknaden och utvecklingen inom medicinsk kylning, och kan följas live via följande länk.
Diamyd Medical meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan till svenska Läkemedelsverket om att genomföra DIAGNODE-2, en pivotal uppföljande klinisk studie i barn och unga vuxna som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. Den placebokontrollerade fas II-studien prövar ett patentsökt koncept där diabetesvaccinet Diamyd ges direkt i lymfkörtel. Läs mer.
Pharmacolog har ingått ett forsknings- och utvecklingssamarbete med forskare från Uppsala Universitet rörande metoder för bestämning av antibiotikakoncentrationen i blodet under behandling av patienter med svåra infektioner. Läs mer.
AstraZeneca har tecknat ett avtal med Recordati avseende försäljning av de kommersiella rättigheterna i Europa för bolagets blodtryckspreparat Seloken. AZ får 300 miljoner dollar upfront plus royalty initialt motsvarande en tvåsiffrig procentsiffra av preparatets försäljning. Den aktuella produkten sålde för 110 miljoner dollar i Europa under 2016. Läs mer.
Idag är det Word Preeclampsia Day. Nästan 76 000 mödrar och 500 000 barn världen över förlorar sina liv till havandeskapsförgiftning (preeklampsi) och relaterade störningar av graviditeten varje år. För att öka medvetenheten om preeklampsi som en livshotande komplikation av graviditeten, har hälsoorganisationer runt om i världen anordnat en dedikerad dag för att uppmärksamma havandeskapsförgiftning lite extra. Svenska A1M Pharma är ett bolag med läkemedel i preklinisk fas mot indikationen. Läs mer om Preeclampsia Day här.
Double Bond Pharmaceutical: Studie av distribution av Temodex i hjärna visar lovande preliminära resultat. Läs mer.
Bioservo debuterade idag på First North till kursen 20:90 kronor. Vid 10.15-tiden hade aktien backat till 17:20 kronor, 28 procent under teckningskursen 24 kronor per aktie. Bolaget är verksamt inom personliga krafthjälpmedel. Vid lunchtid hade kursen stabiliserat sig runt 19 kr. Läs mer.
Greiner Bio-One GmbH offentliggör slutligt utfall i budet på Vigmed. Läs mer.
Idogen publicerade under morgonen ett prospekt med anledning av den förestående företrädesemissionen som inleds den 24 maj. Läs mer.
Boule Diagnostics förstärker ledningsgruppen med Debbie Herrera och Fredrik Ekdahl från och med 1 juni. Läs mer.
Wilson Therapeutics utnämner Birgitte Volck och Björn Odlander till nya ledamöter i styrelsen. Läs mer.
Även Biovica förstärker, med Docent och överläkare Samuel Rotstein som medicinsk rådgivare till bolaget som tillverkar blodbaserade biomarkörer vid utvärdering av cancerbehandlingars effekt. Rotstein arbetar nu som överläkare vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset och belönades förra året med Bröstcancerföreningarnas Riksorganistions utmärkelse. Läs mer.
Vicore Pharma meddelar idag att de av Protem Wessman AB utlånade aktierna har återförts från Recall Capital AB. Läs mer.
Akademiska sjukhuset: Med förbättrade metoder för automatisk screening i elektroniska journalsystem kan läkemedelsbiverkningar lättare upptäckas och förebyggas. Det skulle öka patientsäkerheten och minska vårdkostnaderna, enligt en rapport om läkemedelsbiverkningar hos äldre patienter som tagits fram vid Akademiska sjukhuset. Läs mer.
Den 23 maj bjuder Barncancerfonden in till den populärvetenskapliga konferensen Hopp&Framsteg. I år arrangerar NOPHO (Nordic Society of Paediatric Haematolgy and Oncology) sitt årliga möte i Stockholm vid samma tidpunkt. Många framstående forskare inom barncancer deltar och tre av dem medverkar vid Hopp&Framsteg. Läs mer.
Uppsala universitet: En droppe blod som torkas och lagras på ett filterpapper i millimeterstora cirklar för framtida diagnostik är en betydligt enklare och mindre resurskrävande metod än nedfrysta blodprover i plaströr. I en ny studie har 92 olika proteiner mätts på torkade prover, med potential att spara resurser till förmån för tidig diagnostik och behandling. PEA-metoden (proximity extension assay), går att detektera nivåer av 96 proteiner (inklusive 4 kontroller) från en 1,2 mm i diameter utstansad disk från en blodfläck intorkad på filterpapper. PEA bygger på forskning vid Uppsala universitet och har utvecklats till den kommersiella produkten Proseek Multiplex av Uppsalaföretaget Olink. Företaget har hittills använt metoden för att analysera en kvarts miljon våta plasmaprover. Läs mer.
Rapporter
VibroSense Dynamics  Sedana Medical
Nyheter inkomna efter fredagens manusstopp
AstraZenecas partner Leo Pharma har fått ett positivt uttalande från europeiska läkemedelsverkets kommitté CHMP som rekommenderar godkännande av brodalumab för behandling av vuxna med måttlig till svår psoriasis. CHMP:s rekommendation kommer nu att ses över av EU-kommissionen som godkänner läkemedel för EU. Läs mer.
Danska Medwatch publicerade den 19 maj en artikel om Oncology Venture och Medical Prognosis Institute avseende användandet av MPI’s teknologi för utveckling av cancerläkemedel. Läs mer.
Hansa Medical tillkännagav under fredagen att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har beviljat bolagets ansökan om tillgång till EMAs utvärderingsprocess för prioriterade läkemedel, PRIME- PRIority MEdicines, för läkemedelskandidaten IdeS som avses användas för desensitisering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter och möjliggöra transplantation genom inaktivering av IgG-antikroppar. Läs mer.
Apotekarsocieteten: Att nya allianser bör skapas för morgondagens läkemedelsutveckling är temat på världskongressen PSWC, the 6th Pharmaceutical Sciences World Congress, som inleddes i Stockholm igår. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
I februari 2016 inledde Saniona ett samarbete med det mexikanska bolaget Medix för utveckling och kommersialisering av Tesofensine och Tesomet i Mexiko och Argentina. I mitten av april i år erhöll Medix godkännande att utföra en fas III-studie med tesofensine hos överviktiga mexikaner. Medix har redan rapporterat att marknadsvärdet för läkemedel mot övervikt motsvarar 2,2 miljarder kronor årligen. En helt ny FN-stödd rapport från ECLAC och WFP, belyser dock att det stora patient- och samhällsbehovet i Latinamerika på grund av fetma och diabetes kommer att öka dramatiskt och få långtgående samhällsekonomiska konsekvenser, utöver läkemedelskostnader. Läs mer.
Efter börsens stängning tisdag 16 maj aviserade danska Saniona en riktad nyemission av aktier mot en utvald grupp av svenska och internationella investerare. Syftet med kapitaltillskottet är enligt bolaget att öka bufferten och flexibiliteten inför listflytten till Nasdaq Stockholm som förväntas ske under 2017. Emissionen, som skedde med en kursrabatt om 13,6 procent, avvek från aktieägarnas företrädesrätt vilket bolaget motiverar med att man dels vill bredda ägarbasen, dels kan ta in kapitalet till lägre kostnader och med en snabbare process. Bolaget tillförs 35 miljoner SEK före emissionskostnader. Sanionas vd Jørgen Drejer svarar här på frågor om emissionen. Läs mer.
BioStock har analyserat Enorama Pharma, som fokuserar på utveckling av konsumentvänliga medicinska tuggummin som drug delivery-plattform. I analysen konstaterar vi att bolagets primära utvecklingsprojekt har genomförts i stort sett enligt den plan som kommunicerades när Enorama Pharma noterades på Nasdaq First North förra året, och man befinner sig nu relativt nära marknad. Bolaget har viktiga samarbetsavtal avseende produktion och utveckling på plats och man har även tecknat ett första kundavtal som kan generera försäljningsintäkter omedelbart vid ett marknadsgodkännande. Läs mer.
 
BioStock talade nyligen med Mikael Lindstam, vd i Aptahem, i en Söndagsintervju (7 maj) om bolagets uppdaterade utvecklingsplan. I intervjun var Lindstam ganska förtegen i intervjun kring hur planen förändrats för Apta-1 och vilka indikationer som ska utvärderas i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Vi har därför sökt och lyckats få till en uppföljningsintervju med Aptahems kliniska rådgivare Anders Bylock, docent och legitimerad läkare med expertis inom kardiovaskulära utvecklingsfrågor. Läs mer.
 
BioStock har genomfört en analys av BrainCool för att uppskatta marknadspotentialen specifikt för kombinationen BrainCool System och RhinoChill inom indikationerna hjärtstillestånd och stroke. Övriga produkter och målindikationer i bolagets portfölj berörs endast översiktligt då marknadspotentialen för dessa kommer att behandlas i separata analyser längre fram. Läs mer och ladda ned den fullständiga analysrapporten här.
 
 
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 20 här
Vinnare i lunchhandeln: Nexstim +8,79%, Isofol Medical +7,89%, Double Bond Pharma +6,16%, Aptahem +5,68%, Alzinova +5,63%, A1M Pharma +3,93%
Förlorare i lunchhandeln: LifeAir -13,13%, Peptonic Medical -11,84%, Nanexa -9,62%, Idogen -8,72%, SensoDetect -6,92%, WntResearch -5,70%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev