Home Nyheter Behandlingar mot Parkinsons sjukdom genererade mångmiljoninvesteringar

Behandlingar mot Parkinsons sjukdom genererade mångmiljoninvesteringar

Behandlingar mot Parkinsons sjukdom genererade mångmiljoninvesteringar

24 april, 2017

Israeliska Pharma Two B reste i sin senaste finansieringsrunda motsvarande 269 miljoner kronor (28 miljoner euro) för att genomföra en fas III-studie med bolagets läkemedelskandidat P2B001 för behandling av Parkinsonpatienter på ett tidigt stadium. Finansieringsrundan genomfördes med hjälp av nyinrättade Israel Biotech Fund. Ungefär samtidigt tog svenska IRLAB Therapeutics steget in på Nasdaq First North och reste ca 100 miljoner kronor för att utveckla en utmanare med sikte på den enorma Parkinsonsmarknaden.
Det Israelbaserade bolaget Pharma Two B drog så sent som 2012 in motsvarande 72 miljoner kronor (8 miljoner dollar) för att kunna ta sin pramipexole-rasagiline-baserade läkemedelskandidat P2B001 genom en fas IIb-prövning. Studien visade en statistiskt signifikant förbättring på en så kallad Parkinsonskala. Sedan resultaten presenteras har bolaget höjt de finansiella ambitionerna och även lyckats få med sig en bredare bas av investerare. Den nyinrättade Israel Biotech Fund (IBF) ledde den senaste, framgångsrika investeringsrundan som gav ett betydligt större tillskott i kassan.
– IBF:s närvaro i den israeliska biotech-världen är något som vi alla har väntat på. Deras rigorösa vetenskapliga och kliniska flit och djupa nätverksförmåga representerar ett betydande bidrag till investeringsklimatet i Israel, säger Ehud Marom, styrelseordförande i Pharma Two B.
IBF lyfter fram flera olika styrkor hos läkemedelskandidaten P2B001, bl.a. att behandlingen kombinerar låga doser av dopaminagonisten pramipexol och enzymet monoaminoxidas-B-hämmaren rasagilin för att få ett säkrare och mer effektivt resultat än godkända läkemedel som används som en monoterapi.
Svensk satsning inom Parkinsons sjukdom
BioStock gjorde nyligen en Söndagsintervju med Göteborgsbaserade forskningsbolaget IRLAB Therapeutics, som i princip samtidigt (i slutet av februari) som Pharma Two B stängde sin finansieringsrunda, fick in nära 2400 nya aktieägare och stärkte kassan med omkring 100 miljoner kronor efter en nyemission. Det svenska bolaget som också utvecklar nya läkemedel mot Parkinsons sjukdom, samt demens, tog i samband med emissionen också steget in på Nasdaq First North Premier med första handelsdag den 28 februari.
Idag handlas IRLAB Therapeutics aktie knappt 20 procent under introduktionskursen, vid ca 48 kr (60 kr). Detta trots att bolaget i mitten av mars rapporterade positiva slutresultat av en fas I-studie med bolagets läkemedelskandidat IRL752, som genomförts under 2016. Syftet med studien var att bedöma substansens säkerhet, tolererbarhet och dess farmakokinetiska egenskaper på friska försökspersoner. Inga kliniskt signifikanta biverkningar rapporterades och studieresultaten visade att IRL752 generellt är vältolererad och har en god säkerhetsprofil.
– Behovet av effektiva och moderna läkemedel inom hjärnans sjukdomar är mycket stor, och växande. Inom de neurogenerativa diagnoserna, dit Parkinsons sjukdom hör, räknar man med en global marknad om cirka 100 miljarder kronor år 2018, sade Nicholas Waters, vd för IRLAB i BioStocks Söndagsintervju från 26 februari.
Läs hela Söndagsintervjun med Nicholas Waters, vd IRLAB Therapeutics här.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev