Home Nyheter Söndagsintervjun: Lena Söderström, vd Senzime

Söndagsintervjun: Lena Söderström, vd Senzime

Söndagsintervjun: Lena Söderström, vd Senzime

19 mars, 2017

I dagens Söndagsintervju möter vi Lena Söderström, vd för Senzime, som med innovativa system för övervakning av patienter innan, under och efter operationer kan minimera riskerna för komplikationer, samtidigt som man minskar vårdkostnaderna. Med ett färskt distributionsavtal i Japan i ryggen förbereder bolaget sig nu för lansering globalt, och potentialen är stor – enbart marknaderna i Europa och USA värderas till 10 miljarder kronor årligen. Inför marknadslanseringen genomför Senzime en företrädesemission som ska inbringa ca 24 MSEK till kassan och planerar samtidigt ett listbyte till Nasdaq First North. För BioStock berättar Lena Söderström mer om bolaget och dess strategiska val, den gynnsamma konkurrenssituationen och om det viktiga genombrottsavtalet med Japanska Fukuda Denshi.

Lena Söderström vd Senzime
Lena Söderström, vd Senzime.

Lena Söderström, kan du berätta kort om Senzimes bakgrund och om vad ni sysslar med?
– Vi är ett medicintekniskt bolag med fokus patientmonitorering. Senzime har tre produkter – TetraGraphCliniSenz och OnZurf – för att monitorera patienter inför, under och efter en operation. Produkterna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader.
Om du skulle nämna de främsta styrkorna med Senzimes teknologi, vilka skulle du nämna då?
– Vi löser ett antal viktiga problem med vår teknologi, och jag vill ge två konkreta exempel. Ett: bolagets produkter CliniSenz och OnZurf bygger på kontinuerlig mätning som bland annat gör det möjligt att upptäcka postoperativa komplikationer väsentligt tidigare än med konventionella metoder. Hur kan man snabbt fånga upp eventuella problem i ett organ efter avlägsnandet av en cancertumör? Med vår organspecifika OnZurf probe mäter vi eventuell lokal syrebrist efter 20–30 minuter. Annars är man hänvisad till att följa patientens allmäntillstånd och riskerar att de lokala läckageproblemen spridit sig och blivit mer eller mindre systemiska och allvarliga.
– Två: 70 miljoner operationer utförs varje år globalt där man använder muskelavslappnande medel i kombination med narkos. Problemet är att när man tar bort andningstuben är det svårt att objektivt veta om patienten kan andas själv eller om muskelavslappnande medel fortfarande påverkar lungor och svalg, mm. Det leder till att 20 miljoner patienter får komplikationer som leder till förlängd återhämtning och längre vårdtid. En miljon patienter får kritiska komplikationer. Vi har tagit fram en monitor, TetraGraph som enkelt, objektivt och noggrant ger klartecken att patienten är redo att andas själv.

»20 miljoner patienter får komplikationer som leder till förlängd återhämtning och längre vårdtid. En miljon patienter får kritiska komplikationer. Vi har tagit fram en monitor, TetraGraph som enkelt, objektivt och noggrant ger klartecken att patienten är redo att andas själv.« – Lena Söderström, vd Senzime

Hur ser du på era produkters marknadspotential på några års sikt, och inom vilket segment skulle du säga att potentialen är allra störst?
– Jag lämnar inga prognoser men vi ser absolut en möjlighet att ersätta de konventionella metoderna som idag används inför, under och efter kirurgiska ingrepp. När det gäller TetraGraph finns en direkt efterfrågan på marknaden då den tidigare världsledande produkten TOF Watch togs bort från marknaden under förra året. Vår teknik bygger dessutom på EMG (elektromyografi) vilket är enklare, snabbare och bättre.
– När det gäller CliniSenz och OnZurf så är det helt nya produkter, vilket gör att det tar lite längre tid att komma igång. Nu står vi inför lansering och marknaden är mycket stor. Vi ser fram emot en bred marknadslansering 2017 inför vilken vi bland annat tecknat ett avtal med japanska Fukuda Denshi avseende TetraGraph.

Senzimes TetraGraph
Senzime har licensavtal på plats för TetraGraph-tekniken i Japan.

Ni beskriver ert licensavtal med japanska Fukuda Denshi som ett genombrott för bolaget. På vilka sätt är avtalet viktigt?
– Vi har tecknat ett licensavtal med Fukuda Denshi och avtalet innebär att Fukuda licensierar och kommersialiserar vår TetraGraph-teknik på den japanska marknaden med förväntad lansering i slutet på 2017. Avtalet löper på 10 år och bedöms av ledning och styrelse generera mer än 100 MSEK i intäkter till Senzime. Det här är vårt första stora avtal, ett viktigt steg och ett kvitto på att det finns ett stort intresse för våra produkter. Ett mycket viktigt genombrottsavtal för oss. Samtidigt vill jag påpeka att Japan står för ungefär 2 procent av världsmarknaden vilket också visar på vilken potential vi ser globalt.
Har ni några fler projekt under utveckling utöver era tre nämnda huvudprodukter, som du kan berätta om?
– Nu är det fullt fokus på våra befintliga produkter.
Ni har inlett kommersialiseringen av er produktportfölj och har som mål att bygga ett världsledande bolag inom era verksamhetsområden. Hur ser er affärsstrategi ut för att nå målet, och vad ser du som den främsta styrkan i er strategi?
– I första hand satsar vi på Europa. I och med CE-märkningen som vi räknar med att erhålla under första halvåret 2017 är det en relativt snabb process att komma ut i Europa. Vi kommer inte att bygga upp en stor försäljningavdelning själva utan vi vill jobba med distributörer och/eller licenstagare. Det gäller alla tre produkterna.
– Under året kommer Fukuda Denshi att registrera TetraGraph i Japan vilket är ett viktigt avstamp för lanseringen där och sedan för fler närliggande länder. Vi kommer också att registrera TetraGraph i USA med planerade lansering under 2018.
– Vår största styrka är att vi tydligt kan påvisa nyttan med våra produkter för patienter och även att de indirekt leder till lägre vårdkostnader.
Ni genomför en nyemission som avslutas den 28 mars för att ta in ca 24 MSEK, kapital som ska användas för att snabba på kommersialiseringen av era produkter, hur ska emissionslikviden fördelas i verksamheten?
– Kapitalet ska I första hand användas för att möjliggöra kommersialiseringen av våra produkter och i andra hand för fortsatt produktutveckling. Emissionen stärker också vår finansiella ställning, vilket förbättrar vår position ytterligare i diskussioner med potentiella partners.
Er produkt TetraGraph utvärderas för närvarande i kliniska prövningar både på den europeiska marknaden och vid flera amerikanska sjukhus, bl.a. prestigetungaMayo Clinic. Vad kan du berätta om studierna och vad hoppas ni att de ska leda fram till?
– Hittills har TetraGraph visat sig ha förutsättningar att spela en viktig roll vid kirurgiska ingrepp. Vi har redan publicerat pressreleaser med vissa data. De kompletta studieresultaten kommer att offentliggöras i samband med flera faktagranskade publikationer i vetenskapliga tidskrifter.
Ni har gjort ett flertal förvärv på senare tid. Vilken betydelse har de för bolagets framtid?
– Vi har genomfört och framgångsrikt integrerat den typ av bolag och produkter som väsentligt stärkt vårt erbjudande.
Vad ser du som de generellt största utmaningarna för ert bolag på ett års sikt?
– Att fortsatt framgångsrikt kombinera kommersialisering och utveckling. Vi har redan visat att vi klarar det så det är snarare att fortsätta hålla högt tempo än en utmaning.
Vilka definierar du som Senzimes viktigaste konkurrenter?
– Vi har inga direkta konkurrenter gällande CliniSenz och OnZurf. När det gäller TetraGraph finns äldre produkter på marknaden baserade på AMG – d.v.s. rörelsedetektion. Vår metod bygger på EMG – direkt mätning i nervsystemet – vilket är en stor fördel. Utmaningen ligger ofta i att ersätta de system som idag finns där det finns inarbetade rutiner. Till vår fördel hör enkelheten och snabbheten i handhavandet av våra system.
Planen är att Senzime ska byta börslista från AktieTorget till Nasdaq First, varför listbyte?
– Ägarnas bedömning är att listbytet kommer medföra ökad synlighet och att fler institutionella investerare får möjlighet att investera i Senzime. Ambitionen är att ta fortsatta steg mot större listor då bolaget är redo för det.
Avslutningsvis, vad anser du själv är gör Senzime mest intressant ur ett investerarperspektiv?
– Under de senaste månaderna har vi tecknat ett genombrottsavtal för den japanska marknaden, stärkt organisationen, vi för diskussioner med potentiella licenspartners på ytterligare marknader och vi står inför flera CE-märkningar och en bred marknadsintroduktion under 2017. Nu tar vi in tillväxtkapital för att kunna accelerera den globala kommersialiseringen av vår produktportfölj och skapa värden för alla intressegrupper, inklusive våra aktieägare.
All information om Senzimes företrädesemission återfinns här
Läs även: Senzime fyller kassan och byter börslista inför global marknadslansering
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev