Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 17 mars

Nyhetssvepet fredag 17 mars

Nyhetssvepet torsdag 25 april

Nyhetssvepet fredag 17 mars

17 mars, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
AstraZeneca och brittiska Circassia har ingått samarbete inom luftvägssjukdomen KOL i USA med Tudorza och Duaklir. Som en del i de finansiella villkoren får Astra Zeneca aktier i Circassia till ett värde av 50 miljoner dollar. Vidare kommer Circassia att betala en betalning om 100 miljoner dollar till Astra Zeneca vid antingen ett USA-godkännande av Duaklir i USA, eller per den 30 juni 2019. Tudorza godkändes och lanserades i USA 2012 medan en ansökan om marknadsgodkännande för Duaklir i USA väntas kunna lämnas in till FDA för granskning under 2018. Läs mer.
Teckningstiden i VibroSense Dynamics pågående emission av units förlängs till den 21 mars 2017 på grund av ett tekniskt fel hos det emissionsinstitut som anlitats i samband med emissionen för att registrera anmälningssedlar. De investerare som har skickat in anmälningssedel per mejl den 15 mars 2017 uppmanas att skicka in en ny anmälningssedel. Läs mer.
Valberedningen i Recipharm föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, samt även omval av Lars Backsell som styrelseordförande inför årsstämman 2017 den 10 maj. Läs mer.
Kontigo Care, vars målsättning är att genom innovativa mobila lösningar (mHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga, har tecknat avtal med en kommun avseende leverans av TripleA, en produkt som enligt bolaget ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Läs mer.
Styrelsen för XVIVO Perfusion beslutar om nyemission om högst ca. 181 miljoner kronor riktad till institutionella investerare. Teckningskursen per ny aktie i nyemissionen uppgår till 76,50 kronor och har fastställts genom en s.k bookbuildingprocess. Nyemissionen är fullt tecknad av Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Norron och Swedbank Robur. Nyemissionen och teckningen är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma 10 april, inför vilken bolagets tre största aktieägare, vilka sammanlagt innehar ca. 31,5 procent av aktierna i bolaget, har åtagit sig att rösta i enlighet med styrelsens förslag. Läs mer.
A1M Pharmas senaste nyhetsbrev kan läsas här
Boule Diagnostics har vunnit Västra Götalandsregionens upphandling av hematologiinstrument för patientnära analys. Upphandlingen omfattar cirka 40 instrument av bolagets nya instrumentgeneration Swelab Alfa Plus, inklusive service, förbrukningsvaror och reservdelar. Installation av instrumenten kommer att påbörjas under andra kvartalet 2017. Läs mer.
Clinical Laserthermia Systems (CLS), som utvecklar och marknadsför TRANBERG|Thermal Therapy System samt engångsmaterial och metoder för skonsam och säker värmeinducerad behandling av cancertumörer, har som tidigare meddelats planerat för ett listbyte från Aktietorget till Nasdaq First North. Nu är granskningen av ansökan till First North klar och CLS har godkänts för notering. Bolagets aktier kommer att börja handlas den 21 mars 2017. Läs mer.
Micropos Medical: Universitetssjukhuset Örebro har startat behandling med RayPilot. Läs mer.
Ellen AB, som bland annat erbjuder patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa, har beslutat att senarelägga sin årsstämma till måndagen den 22 maj, 2017. Läs mer.
Karolinska Development offentliggör prospekt avseende kvittningsemission. Läs mer.
Karolinska Developments bolag Umecrine Cognition tillkännager att första patienten har inkluderats i en klinisk fas Ib/IIa-studie med GR3027 för hepatisk encefalopati. Läs mer.
Tidigare i veckan meddelade Bill Ackman att han sålt hela positionen i Valeant Pharmaceuticals, och nu flaggar ValueAct Capital för ett köp av 3 miljoner aktier, vilket gör att ValueAct nu är näst största ägare i Valeant. Läs mer.
Läkemedelsverket publicerar en översikt som innefattar nya läkemedel för behandling av lungcancer. Syftet är att ge den allmänt intresserade en överblick av området. Läs mer.
Resmed har publicerat informationsmaterial om snarkning & sömnapné. Läs mer.
Tyska Stada Arzneimittel, som specialiserat sig på tillverkning av generiska och receptfria läkemedel, uppger att styrelsen granskat de indikativa bud som presenterats av två riskkapitalbolag, men att de inte anses motsvara bolagets värde. Bolaget kommer därför ge budgivarna möjlighet att höja sina erbjudanden. Läs mer.
Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk ska gemensamt ansvara för en nationell samverkansfunktion för att främja ett samordnat tvärsektoriellt arbete mot antibiotikaresistens. Myndigheterna ska i samverkan med en rad andra myndigheter och icke-statliga aktörer ta fram en handlingsplan gällande antibiotikaresistens. Läs mer.
Immunicim har publicerat sin årsredovisning för 2016. Läs mer.
Efter uppgifter om att den schweiziska läkemedelsjätten Novartis ska ha använt sig av mutor i syfte att driva upp försäljningen i Sydkorea, uppger nu en tjänsteman för landets hälsoministerium att man kan komma att plocka bort ett dussintals av läkemedel från Novartis från det nationella sjukförsäkringsprogrammet, skriver The Korea Herald. Risken finns att bolagets prissättning därmed justeras upp, vilket i sin tur kan leda till att bolaget lämnar landet. Läs mer.
Välkommen på BioStock Live i Lund 29 mars där du får möjlighet att träffa A1M Pharma som med sitt unika koncept för njurskydd utforskar nya affärsmöjligheter inom cancerbehandling, och BrainCool som driver utvecklingen framåt med innovativa produkter inom medicinsk kylning. Antalet platser till eventet är begränsat så principen först till kvarn gäller! Tid och plats: 29 mars 18:00 – 20:00 Grand Hotel, Bantorget 1, Lund. Läs mer och anmäl dig här.
De senaste artiklarna från BioStock

Annette Colin Lövgren, Annexin PharmaceuticalsAnnexin Pharmaceuticals
utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel baserat på Annexin A5, ett protein i våra kroppar med unika egenskaper som gör att det både skyddar och snabbt reparerar celler och motverkar inflammation. Med bolagets läkemedelskandidat ANXV är målet att kunna erbjuda akut behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen som idag saknar botande behandlingsalternativ – befintliga behandlingar fokuserar enbart på att lindra symptomen. Läs mer.
Läs även: Annexin Pharmaceuticals siktar på ”First-in-Class” med unik behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar
I helgens Söndagsintervju mötte vi Anders Ermén, styrelseordförande i Malmöbaserade Enorama Pharma som utvecklar läkemedelsprodukter med tuggummi som drug delivery-form. Bara ett knappt år efter börsnoteringen på Nasdaq First North är man en god bit på väg mot lansering av sin första produkt – ett nytt nikotintuggummi, tillverkat med en unik compressed gum-teknologi som ger smak- och tuggegenskaper som ska utklassa traditionella nikotintuggummin. Läs hela intervjun nedan. Läs mer.
 
Sanionas spinout Ataxion har ingått en merger med Luc Therapeutics Inc som kommer att fokusera på utveckling av precisionsmedicin för neurologiska och psykiatriska sjukdomar med tre utvecklingsprogram i pipeline. Saniona kommer att äga 7,1 procent i det sammanslagna Luc Therapeutics, som även har ett pågående samarbete med läkemedelsjätten Novartis. Saniona bibehåller tidigare avtalade rättigheter till royaltyersättningar på marknadsförda produkter som utvecklas inom ataxiprogrammet. Sanionas vice vd Thomas Feldthus kommenterar i en intervju med BioStock betydelsen av sammanslagningen av bolagen, men även den planerade flytten från Nasdaq First North Premier till Nasdaqs huvudlista. Läs mer.
Cline Scientific på Life Science-dagenGöteborgsbaserade Cline Scientific utvecklar avancerade nanoytor och nanogradienter för användning inom bl.a. stamcellsterapier och cancerdiagnostik. Bolagets vd Patrik Sundh höll nyligen en presentation under Life Science-dagen vid Sahlgrenska Akademin. Bolagets främsta intäktskällor är idag förbrukning av standardprodukter, men man ser även en stor potential i att Clines nanoytor kan bli viktiga komponenter i nya koncept för cancerdiagnostik och för storskalig produktion av stamceller för nya stamcellsbaserade terapier. Presentationen kan ses i efterhand här.
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för mars, v 10 här.

Vinnare i förmiddagshandeln
: Xvivo Perfusion +9,03%, Active Biotech +7,06%, CLS +6,97%, Cellink +4,86%, Dignitana +4,83%, Real Heart +4,35%
Förlorare i förmiddagshandeln: LifeAir -15,96%, CombiGene -12,66%, Peptonic Medical -7,07%, A1M Pharma -6,67%, Prebona -5,12%, SynAct Pharma -4,76%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.
ANNONS

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev