Home Nyheter Intervacc går mot börsen och växande vaccinmarknad

Intervacc går mot börsen och växande vaccinmarknad

Intervacc går mot börsen och växande vaccinmarknad

8 mars, 2017

Intervacc är ett utvecklingsbolag som utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och bolagets förhoppning är att dess teknologiplattform för nästa generations vacciner, skall ger stora möjligheter att ta nya marknadsandelar. Genom dotterbolaget Nordvacc har Intervacc en egen försäljningsorganisation som verkat i över 30 år och hittills sålt mer än 150 miljoner doser vaccin på djurhälsomarknaden som distributörer i Norden och Baltikum. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Just nu genomför Intervacc en nyemission av units inför förestående listning på Nasdaq First North med beräknad första handelsdag den 7 april 2017.
Intervaccs projektportfölj består idag av tre projekt, Strangvac®, ett vaccin mot kvarka på häst, INV-274, ett vaccin mot streptokockinfektion som drabbar grisar samt en vaccinkandidat mot juverinflammation hos kor. Utvecklingen av bolagets första vaccinkandidat Strangvac® har i kliniska prövningar visat god dokumenterad skyddseffekt med hög säkerhet mot kvarka i hästar, en mycket besvärlig sjukdom som hittills saknat ett tillräckligt effektivt och säkert vaccin.

»Motivet till erbjudandet är att vidareutveckla bolaget från ett forsknings- och utvecklingsbolag med Strangvac® som huvudprodukt, till att bli ett bolag inom veterinära läkemedel med fokus på att utnyttja sin teknologiplattform för vaccinframtagning och att vidareutveckla strategin med att ha en tydlig försäljnings- och marknadsorganisation« 
– Ur Intervaccs prospekt

Kvarka i häst är plågsamt och leder till höga kostnader
Kvarka är en infektionssjukdom som orsakas av en streptokockbakterie, Streptococcus equi. Symptomen vid kvarka är feber, nedsatt allmäntillstånd, hosta, varigt näsflöde och att lymfknutorna mellan ganascherna blir svullna och ömma vilket kan ge svårigheter att dricka och äta. Ibland spricker lymfknutorna upp och gult var kommer ut. En häst med kvarka kan inte användas för ridning eller träning. Kvarka kan också ge betydligt lindrigare symptom och likna en vanlig förkylning, med feber, hosta och näsflöde. En häst kan dessutom vara bärare utan symptom men ändå vara smittförande.
Kvarka är extremt smittsamt. En smittad häst måste isoleras för att inte föra infektionen vidare och transportrestriktioner gäller. En ridskola eller ett stall som drabbats tvingas stänga för sanering. Kvarka är därmed en av de mer kostsamma infektionerna på häst. Behovet av ett vaccin mot kvarka är mycket stort. I Europa och USA finns totalt ca 16 miljoner hästar, och man räknar med att nästan hälften av dessa vaccineras mot bl.a. influensa och stelkramp. Intervacc räknar med att nå åtminstone en del av denna vaccineringsvilliga marknad.

Jan-Ingmar Flock,
vd Intervacc, Professor, Karolinska Institutet.

Intervaccs teknologiplattform
Intervaccs nya vacciner baseras på forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. En teknologiplattform utnyttjas vilken baseras på rekombinanta proteiner istället för avdödade eller försvagade mikroorganismer, vilket finns i konventionella vacciner. Bolagets första vaccinkandidat Strangvac® är utvecklad med denna teknik. Därmed minskar risken för allvarliga biverkningar. Strangvac® har nyligen genomgått lyckade kliniska prövningar. Konceptet som utnyttjas, att på gennivå länka samman de viktigaste delarna av olika bakteriella ytproteiner till fusionsproteiner, lämpar sig väl även för andra framtida vacciner.
Intervacc utvecklar även andra vacciner än Strangvac®. Teknologiplattformen bakom Strangvac® används för att ta fram behandlingar mot andra infektioner där det idag saknas bra vacciner. Till exempel har Intervacc fått lovande resultat från ett nytt vaccin, INV-274, mot en streptokockinfektion som drabbar smågris. Här är den potentiella marknaden ännu större än för Strangvac®.
Veterinära vacciner är en växande marknad, mycket på grund av ökande problem med antibiotikaresistens, möjligheter med nya teknologier och en ökad insikt om vikten av god djurhälsa. Det finns därmed en god potential för Intervacc att vidareutvecklas till en ledande aktör inom veterinärvaccinologi.
Försäljningsplattform genom dotterbolaget Nordvacc
Inom Intervacc koncernen finns Nordvacc Läkemedel AB som helägt dotterbolag vilket är den plattform från vilken försäljning och marknadsföring utgår för Norden och Baltikum. Nordvac har ett dussintal produkter på sina marknader och är koncernens försäljningskanal för nyutvecklade vacciner. Planen är att det nuvarande produktsortimentet kommer att utvidgas genom distributörasavtal och genom förvärv av produkträttigheter.
Patentsituation
Bolaget äger fyra patentfamiljer. I patentfamiljerna ingår sammanlagt 23 beviljade patent i olika länder och ytterligare sju pågående patentansökningar. Dessa har den primära målsättningen att skydda bolagets vaccinprodukter inklusive Strangvac®. Med de positiva resultaten i de kliniska studierna, har bolaget visat en ”proof of concept” för sin grundteknologi. Sammantaget har Intervacc både teknik, eget kunnande och strategiska samarbeten för att ta ett projekt från forskningsstadium till färdig produkt.
Emissionen garanteras till 85 procent – huvudägare och ledning har lock-up avtal
Intervacc har skriftliga teckningsförbindelser från huvudägare och ett investerarkonsortium för cirka 85 procent (cirka 42,5 MSEK) av det totala erbjudandet i emissionen. Huvudägare, styrelseledamöter och ledning (Lyftet Holding B.V., K. Janzon Holding AB, N.R. Bergman Holding AB, Knutsson Holdings AB, Bengt Guss AB och Bacilltech AB (J-I Flock)) har i egenskap av aktieägare undertecknat lock-up avtal gällande en period av 6 månader efter att listningen är genomförd.
Läs mer: Jan-Ingmar Flock berättar i BioStocks Söndagsintervju om bolaget och den kommande noteringen.
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Nasdaq First North

TECKNINGSPERIOD

27 februari – 17 mars 2017

TECKNINGSKURS

10 SEK per Unit (Courtage utgår ej)

LIKVIDDAG

27 mars 2017

FÖRSTA HANDELSDAG

7 april 2017

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
prospektikon1tecknsedel-ikon1
[divider]ÖVRIGT[/divider]

INVESTERARTRÄFFAR

Bolaget kommer under anmälningsperioden att hålla investerarpresentationer i Stockholm och Göteborg enligt nedan.
Onsdagen 8 mars 2017, kl. 12:00-13:00: Remium, Humlegårdsgatan 20, Stockholm.
Torsdag 9 mars 2017, kl. 18:00-19:00: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.
Måndag 13 mars 2017, kl. 12:00-13:00: Remium, Humlegårdsgatan 20, Stockholm.
Måndag 13 mars 2017, kl. 18:00-19:00: Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3, Göteborg.
Föranmälan till investerarpresentationer via detta formulär eller på telefon 08-454 32 76.

MEDIA

Webbsänd tv-intervju med bolagets vd från 24 februari 2017.

YouTube video


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev