Home Nyheter Xintela uppdaterar om verksamheten

Xintela uppdaterar om verksamheten

Xintela uppdaterar om verksamheten

8 juli, 2016

En av de viktigaste nyheterna sedan Xinteas börsnotering tidigare i vår har varit att bolaget inlett en studie för ledbroskskador på hästar i USA, med planerad avläsning av resultaten i slutet av året. I sitt senaste nyhetsbrev ger bolaget ytterligare insyn i den pågående verksamheten –  man berättar bland annat om strategiska förstärkningar av organisationen och om internationellt nätverkande. Man rapporterar vidare att det prekliniska utvecklingsarbetet med stamceller i Tyskland pågår enligt plan, parallellt med att bolagets antikroppars effekt på glioblastomcellers tillväxt och överlevnad utvärderas.
Det lundabaserade läkemedelsbolaget Xintela – som är inriktat på regenerativ medicin och cancer med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer – har varit börsnoterat sedan i mars och har under våren och försommaren varit relativt sparsamma i sin kommunikation med marknaden. I sitt senaste nyhetsbrev bjuder dock bolaget på en översiktlig uppdatering som visar att både forskning och mer utåtriktade aktiviteter löper på enligt plan. Några
Förstärkt organisation inför kommande kliniska studier
Xintela har under försommaren förstärkt organisationen med Caroline Ehrencrona som ny Director Clinical Development and Regulatory Affairs, en viktig roll inte minst inför kommande dialog med regulatoriska myndigheter gällande kliniska studier. Dessutom har man knutit till sig Christer Betsholtz som vetenskaplig och strategisk rådgivare inom bolagets cancerprogram med fokus på hjärncancerformen glioblastom. Betsholtz är en internationellt ledande forskare med gedigen erfarenhet och tunga forskningsanslag bakom sig, bland annat från Cancerfonden. Vid Uppsala universitet leder han en forskargrupp i vaskulärbiologi inom institutionen för immunologi, genetik och patologi. Från 1 augusti i år blir han även chef för AstraZenecas och Karolinska Institutets gemensamma laboratorium Integrated Cardio Metabolic Centre.
Satsningar på internationellt nätverkande
I Xintelas nyhetsbrev kan man också läsa att arbetet fortgår med att stärka bolagets internationella närvaro. I slutet av juni deltog man i konferensen Brain Tumors 2016 – From Biology to Therapy, i Polen, en konferens som samlar internationellt erkända experter inom hjärntumörfältet med fokus på bl.a. glioblastom, som är ett av Xintelas fokusområden.
– Det är viktigt för oss att medverka vid branschkonferenser som den i Warzawa för att hålla oss uppdaterade inom cancerfältet. Genom att närvara vid dessa forum skapas goda möjligheter till att knyta kontakt med experter inom våra intresseområden, både för att identifiera potentiella samarbetspartners och för att utbyta viktiga kunskaper, sade Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, i en kommentar rörande konferensen.
Tidigare under våren deltog bolaget även i en konferens i Japan kring reparation av ledbrosk tillsammans med internationella experter inom området från akademi, klinik och industri.
Xintelas markör har central roll vid äggstockscancer
Bolaget berättar även att en amerikansk forskargrupp har publicerat en vetenskaplig artikel om cancerforskning med koppling till äggstockscancer. I artikeln har man identifierat Xintelas markör, integrin α10β1, som en central spelare vid tillväxt av tumörer i äggstockarna.
– Cancer finns i många olika former och involverar en mängd olika underliggande mekanismer. Vårt fokusområde är glioblastom, men det är självklart intressant att en annan forskargrupp identifierar vår markör integrin α10β1 som en central spelare i en annan cancerindikation. Vi ser det som att dessa resultat ger stöd till Xintelas inriktning att använda integrin α10β1 som en målmolekyl vid behandling av cancer, sade Evy Lundgren-Åkerlund i en kommentar till de amerikanska forskningsrönen.
Den amerikanska artikeln går att läsa här.
Xintela delaktiga i uppstarten av nytt internationellt forskningscenter i Lund
Förutom vad som kommunicerats från bolagets sida i juli-nyhetsbrevet, framkom häromdagen att Xintela som ett av två bolag är involverade i uppstarten av en nytt internationellt forskningscenter för cell- och genterapi i Lund, en gemensam satsning av Region Skåne, Medicon Valley och Lunds Universitet. BioStock kommer att titta närmare på samarbetet och vad det innebär för Xintela i en separat artikel.
För att få en heltäckande bild av bolaget kan du även läsa BioStocks analys av Xintela från 15 februari i år.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev