Home Nyheter BrainCool vill stärka kassan med 22,5 MSEK för fortsatt expansion

BrainCool vill stärka kassan med 22,5 MSEK för fortsatt expansion

BrainCool vill stärka kassan med 22,5 MSEK för fortsatt expansion

15 juni, 2016

Försommarens intensiva nyhetsflöde från medicinska kylningsbolaget BrainCool ser ut att hålla i sig. Under måndagen meddelades att bolaget blivit utvalt att presentera den kliniska utvecklingen med COORAL System inom oral mukosit vid den stora internationella cancerkongressen MASCC den 23-25 juni. Det följer på vårens tidigare nyheter om distributionsavtal för Österrike med globala aktören Schiller AG, sedermera utökat till fyra ytterligare marknader i Östeuropa, samt leveranser av The BrainCool System för både hjärtstopp och stroke. Samtidigt genomför bolaget en ägarspridningsemission som avslutas torsdag 16 juni, som kan ge krigskassan ett tillskott på ca 22,5 MSEK för fortsatt expansion. Nedan kommenterar BrainCools vd Martin Waleij den senaste tidens intensiva utveckling.

Martin Waleij
Martin Waleij, vd BrainCool AB.

Ni är utvalda att hålla en presentation under huvudsessionen på MAASC, som är en av de största kongresserna i världen inom cancerområdet. Hur stort är det att BrainCool får presentera där?
– Det visar tydligt vilket stort intresse det finns för en produkt som vår, som inte bara behandlar symptomen  utan även har potential att motverka oral mukosit. Generellt kan man säga att OM är ett högprioriterat område, dels på grund av de stora hälsoekonomiska kostnaderna men även på grund av att denna svåra biverkning av cancerbehandlingen faktiskt kan vara dödlig. Den kan ge upphov till sepsis och infektioner och även förhindra patienterna från att ta läkemedel som ordinerat.
Vilka möjligheter har ni att nätverka med opinionsledare inom oral mukosit när ni deltar i MAASC, utöver er egen presentation?
– Vi har ett antal förbokade möten, och vi har även ett bra kontaktnät genom våra KOLs (key opinion leaders, reds anm.) så det blir ett intensivt program med fullmatat schema.
Ni har meddelat försäljningsstart för The BrainCool System med leveranser till kliniker i EuroHYP-studien, där er produkt The BrainCool System är en av endast fyra som godkänts för användning på strokepatienter, tillsammans med branschjättarna Bard och ZOLL. Vad betyder det för BrainCool ur ett marknadsföringsperspektiv?
– Det har naturligtvis stor betydelse, dels för förtroendet för bolaget och för att det bygger ett intresse för vår produkt. Visionen är även att vår produkts specifika fördelar skall kunna bidra till en snabbare och ökad inklusion av patienter i studien. Vår produkt har en unik patentsökt funktion för att komma till rätta med s.k. shivering, att patienter som kyls drabbas av frossa och skakningar, vilket är ett problem som gjort att rekryteringen till studien hittills varit ganska långsam.
EuroHYP-studien kommer att generera intäkter från både system och engångsartiklar och ni har nämnt siffran 500 Euro per behandlad patient. Hur många av de totalt 1500 patienterna som ska medverka i studien hoppas du kommer att behandlas med BrainCools produkter?
– En sådan prognos är svår att ge, däremot är det faktum att vi kan sälja både system och engångsartiklar och att patienter kommer att behandlas med vår produkt i studien ett väldigt bra marknadsverktyg som skapar referenser för vår produkt på flera marknader – det kommer i förlängningen även att gynna hjärtstopps-marknaden, som är viktig för oss.
Vad betyder det att The BrainCool System är den enda produkten i studien som har anti-shiveringfunktion, som enligt er är en viktig konkurrensfördel?
– Både shiveringfunktionen och den nya applikation för feberkontroll som vi nyligen har lämnat in en patentansökan för röner stort intresse, både inom denna studie och hos andra key opinion leaders.
En ny klinisk studie är också planerad för att utvärdera The BrainCool Systems shivering-funktion med prövningsenheten vid Skånes Universitetssjukhus under sommaren, hur många patienter ska inkluderas i den studien?
– Det är en öppen studie vilket innebär att antalet medverkande inte är definierat, men utgångspunkten är 10–20 patienter.
Ni levererar nu också de första systemen till er nya distributionspartner Schiller AG i Österrike, för affärsområdet hjärtstopp. Köper de systemen av er eller hur ser betalningsmodellen ut? 
– Ja, vi har transferpriser på både systemen och på våra engångsartiklar, så bägge parter i samarbetet har ett stort incitament att komma igång med patientflöden, d.v.s. att behandling av patienter med våra produkter ska sätta igång.
Ni har redan bestämt er för att utöka distributionsavtalet med Schiller på hjärtstoppsområdet till ytterligare fyra marknader i Östeuropa: Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Statistiken visar att stroke är mångdubbelt vanligare i Östeuropa jämfört med i väst, har det haft någon strategisk betydelse för ert beslut?
– Ärligt talat nej, anledningen är snarare att Schiller är starka på de här marknaderna och har visat oss en bra plan. Däremot ser vi på implementering av produkten inom EuroHYP i Östeuropa, då vi vet att intresse för det finns. 
Häromveckan kom också nyheten att ni har säkrat ett expansionslån från bl.a. Almi, som delvis ska användas för produktion av 30 nya system. De är tänkta för leverans inom Europa, men även för marknaderna USA och Japan. Betyder det att ni nu ser godkännanden som givna på dessa marknader?
– Inget är givet inom medicinteknik, men vi ser inte att det finns någon “deal breaker” utan vi har kommit långt i bägge dessa processer.
Du har nämnt att den japanska stroke-marknaden är extra intressant för er eftersom en konkurrerande produkt har  fått reimbursement för strokebehandling där. Vet ni på vilken nivå ersättningen ligger?
– Nivåerna för reimbursement är höga både inom stroke och hjärtstopp. Vi vill dock helst inte dela med oss av den information vi har öppet av konkurrensskäl. Men att hypotermi (medicinsk kylning, reds anm) för behandling av stroke har erhållit reimbursement är dock ett väldigt stort steg för vidareutveckling av strokemarknaden. 
Ni har jobbat hårt för att resa kapital under våren genom både en riktad emission och expansionslån, och imorgon stänger er ägarspridningsemission via Avanza som kan ge bolaget upp till 22,5 miljoner kronor. Totalt rör det sig om ca 35 miljoner kronor på relativt kort tid. Berätta, vad ska pengarna gå till?
– Vi säkrar nu kapital för vidare expansion inom hjärtstopp och stroke där vi förväntar oss USA-godkännande. Därefter kommer vi att investera mer i våra senaste affärsområden onkologi och hjärnskakning, som bägge har stor potential. Vi har kommit långt även om investeringarna hittills har varit små, många framsteg har gjorts tack vare synergier och att vi har bra akademiska partners.
Slutligen, ni gjorde en riktad emission i april och nu väljer ni att göra en ägarspridning med avvikelse från de befintliga aktieägarnas företrädesrätt. Du är inte rädd att era aktieägare som varit med i bolaget länge känner sig förfördelade?
– Nej, vi utför kapitaliseringen till låga rabatter och med väldigt låga kostnader, vilket gynnar bolaget och även dess aktieägare. Vi ser stora fördelar med att få in nya ägare, vilket de facto även det kommer att gynna alla aktieägare. Jag vill dock poängtera att man faktiskt kan teckna sig i vår ägarspridningsemission även om man inte idag är kund i Avanza.
– Eventuella intressenter kan kontakta mig direkt för att få mer information om det, avslutar Martin Waleij, vd BrainCool.

Fakta om spridningsemissionen

  • Anmälningsperioden löper mellan den 8–16 juni 2016, anmälan om teckning ska vara Avanza tillhanda senast kl. 15:00 den 16 juni 2016.
  • Erbjudandet omfattar högst 1 600 000 nya aktier riktat främst mot kunder hos Avanza, d.v.s. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
  • Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning.
  • Teckningskursen per aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 8–16 juni 2016.
  • Den totala emissionslikviden uppgår till maximalt ca 22,5 miljoner kronor
  • Minsta investering uppgår till 300 aktier och därefter i jämna poster om 100 aktier.
  • Inget courtage utgår.
  • För kontaktuppgifter till vd Martin Waleij, se bolagets hemsida som du hittar här

Färsk analys från BioStock

BioStock publicerade den 9 juni en ny analys som gör en omfattande genomgång av BrainCool och tre av bolagets initiala målmarknader; stroke, hjärtstopp och oral mukosit. Analysen tittar på bolagets bakgrund, ledning och viktiga samarbeten, samt ger en grundlig genomlysning av bolagets produktportfölj och patentsituation, följt av en sammanfattning av målmarknader och marknadspotential för respektive affärsområde. Analysen avslutas med en värdering av bolaget enligt BioStocks SOTP-värderingsmodell som indikerar att en tydlig uppsida finns att hämta jämfört med dagens kursnivåer.
Den nya analysen av BrainCool AB från BioStock kan läsas i sin helhet här.

BioStocks kommentar: Stroke – ett viktigt affärsområde med enorm potential

Enligt WHO drabbas ca 15 miljoner människor i hela världen av stroke varje år, varav ca 5 miljoner dör och 5 miljoner blir permanent funktionsnedsatta. Stroke är en således en stor börda för den globala sjukvården och världsekonomin och antalet nya fall förväntas dessutom öka i takt med att den genomsnittliga livslängden ökar. Ischemisk stroke, som är en följd av nedsatt blodflöde till hjärnan t.ex. trombos och embolism utgör 85 procent av alla fall. Övriga 15 procent utgörs av hjärnblödningar som en följd av brustna blodkärl. Kylning används alltid på patienter med ischemisk stroke.
BrainCool befinner sig utvecklingsmässigt i en tidigare fas inom affärsområdet stroke än inom affärsområden som hjärtstopp och onkologi, vad gäller marknads- och klinisk acceptans. Den ekonomiska potentialen inom stroke är dock mycket stor vilket gör den senaste tidens utveckling inom affärsområdet extra intressant för bolaget.
EuroHYP ger intäkter tidigare än väntat
BrainCools medverkan i EuroHYP-1-studien kommer enligt uppgift att generera löpande intäkter från och med det tredje kvartalet i år, vilket är betydligt snabbare än bolagets egna tidigare prognoser. Man har avtal med ett antal av de 30 klinker som är aktiva i studien om att använda The BrainCool System och dessa kliniker kommer att betala för såväl system som de förbrukningsvaror i form av engångsartiklar som används tillsammans med systemen. Bolaget kommer att erhålla 500 Euro för varje patient som behandlas med The BrainCool System. Förutom att BrainCool genom sin medverkan i EuroHYP bygger upp en försäljning och intäkter, ger den även strategiska fördelar i form av viktiga referenser i flera länder i Europa, vilket även bör underlätta för bolaget att sluta partner- och distributörsavtal på andra viktiga marknader.

Reimbursement för hypotermibehandling i Japan positivt för BrainCool
Det är generellt positivt för utvecklingen inom strokeområdet att en konkurrerande produkt till BrainCool nyligen har erhållit försäkringsersättning, s.k. reimbursement, för hypotermibehandling för stroke i Japan. Från BrainCools sida vill man av konkurrensskäl inte avslöja exakt vilka belopp det rör sig om, men konstaterar att det rör sig om höga ersättningsnivåer inom både stroke och hjärtstopp. Detta är extra intressant eftersom relationen mellan stroke- och hjärtstilleståndspatienter i Asien skiljer sig från motsvarande patientgrupper i Europa och USA, där man ser en större andel strokepatienter i Asien jämfört med i Väst. BrainCool inväntar för närvarande marknadsgodkännande för Japan och vi vet även att utvärdering av lämpliga distributionspartners för denna viktiga marknad pågår. Ett tydligt kvitto på att bolaget tror starkt på marknadsgodkännande är att ett antal enheter av 30 st nya The BrainCool System som ska nytillverkas har öronmärkts för leverans till den japanska marknaden.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev