Home Nyheter EP Access tror på kursdubbling för NeuroVive

EP Access tror på kursdubbling för NeuroVive

EP Access tror på kursdubbling för NeuroVive

16 juni, 2016

Erik Penser (EP Access) har publicerat en kortare analysuppdatering av NeuroVive Pharmaceutical där man ser potential för kursdubbling till hösten då resultatet av bolagets fas II-studie CiPRICS är tänkt att presenteras. Man konstaterar att den nyligen genomförda nyemissionen har pressat aktiekursen ordentligt senaste månaderna men att den samtidigt gett bolaget ny kraft att driva de kliniska projekten vidare.
Penser fastslår i sin analys att bolagets kostnader sjunkit med 26 procent i årstakt tack vare lägre utgifter för utvecklingsprojekt som ännu inte nått klinisk fas, med följden att bolagets rörelseresultat förbättrats något bättre än väntat. Man betonar vikten av att NeuroVive har rekryterat ny VD med mångårig erfarenhet från AstraZeneca och SOBI, samt att den fulltecknade nyemissionen ger möjlighet att driva de kliniska projekten vidare.
I analysen konstateras även att AKI-programmet löper på enligt plan samt att samtliga patienter rekryterats i den pågående fas II-studien CiPRICS mot akut njurskada vid Skånes universitetssjukhus i Lund.
Vidare konstateras att bolagets andra kliniska fas II-studie med NeuroSTAT mot traumatiska hjärnskador bör – baserat på NeuroVives egna estimat – vara färdigrekryterad till hösten 2016. Den prekliniska studie som genomförs i samarbete med University of Pennsylvania med syfte att dokumentera hur NeuroSTAT fungerar i skademodell, samt utröna potentiella preventiva effekter av läkemedlet, bör även den kunna leverera resultat i slutet på året.
“Drivet av nyemissionen har aktien tappat 33 procent de senaste tre månaderna. OMX Stockholms Small Cap har under samma period stigit med 7 procent. Med tanke på de triggers som kommer att presenteras under hösten bedömer vi att aktien kan dubblas vid positivt utfall av studierna” /EP-Access
Läs hela analysen här
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev