Home Nyheter Bättre förståelse för Parkinsons sjukdom med svensk pionjärgärning

Bättre förståelse för Parkinsons sjukdom med svensk pionjärgärning

Bättre förståelse för Parkinsons sjukdom med svensk pionjärgärning

21 juni, 2016

Det finns ingen behandling mot Parkinsons sjukdom som ger varaktigt tillfrisknande, och effekten av dagens befintliga behandling med L-dopa klingar av efter några år. Kvar blir biverkningarna i form av kraftiga hallucinationer, muskelkramper och överrörlighet. Nu har svenska forskare funnit att transplantation av blivande dopaminproducerade celler kan ersätta de döda cellerna så att signaleringen i hjärnans motoriska delar kan fungera igen. Detta kan betyda ett paradigmskifte i förståelsen av sjukdomen.
I slutet av 1980-talet började forskare vid Lunds universitet transplantera nervceller i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom, och en grundläggande fråga har sedan dess varit om de transplanterade cellerna och deras neurala kopplingar kan överleva och fungera, trots pågående sjukdom.
Nu har forskarna visat att transplanterade nervcellerna faktiskt kan överleva många år och återställa normal dopaminproduktionen i den transplanterade delen av hjärnan. Studien har publicerats i den framstående vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences i USA (PNAS).
Forskarna följde en patient med Parkinsons sjukdom som genomgick transplantation av dopaminproducerande nervceller under 24 år innan denne avled. Patienten visade en så markant förbättring, att medicinering med parkinsonmedicinen L-dopa inte längre var nödvändigt tre år efter transplantationen.
Studien är helt unik menar professor Anders Björklund, som lett studien tillsammans med Jia-Yi Li och Olle Lindvall.
– Ingen transplanterad Parkinsonpatient har någonsin följts så nära och under så lång tid. Patienten var också unik i den meningen att nervcellerna endast transplanterades till ena hjärnhalvan, vilket innebar att den andra, som inte fick någon transplantation, skulle kunna fungera som en kontroll.
– Det vi har lärt oss från studien av denna patient kommer att vara av stort värde för framtida försök att transplantera dopaminproducerande nervceller erhållna från stamceller, en ny utveckling som leds av forskare i Lund, säger professor Björklund i en kommentar.
I år startar nya kliniska försök där 50 patienter, varav en femtedel svenskar, skall få dopaminceller ur medicinskt aborterade foster transplanterade in i hjärnan.
Operationerna är en del av Europaprojektet Transeuro som omfattar ett anslag på 120 miljoner kr och där forskare från Sverige, Tyskland, Österrike, Frankrike och Storbritannien skall utveckla säkra standardmetoder att utföra transplantationerna.
Artikeln kan läsas här.
Om Parkinsons sjukdom
Vid sjukdomen dör de celler i hjärnan som producerar dopamin vilket initialt kan behandlas med L-dopa, en upptäckt som förärade den svenske forskaren Arvid Carlsson Nobelpriset i medicin år 2000. Läkemedelsbehandlingen indelas i fyra huvudgrupper varav det viktigaste är levodopa (Madopark, Sinemet), som började användas på 1960-talet. Det finns idag ingen botande behandling mot Parkinsons sjukdom, utan man måste inrikta sig på att minska symptomen. Sjukdomen drabbar främst personer över 50 år..
En möjlig framtida terapeutisk strategi vid Parkinsons sjukdom är att ersätta de döda dopamin-producerande nervcellerna med nya friska celler genom transplantation.
Ytterligare en potentiellt framtida behandlingsform utvecklas av biotechföretaget Saniona. Bolagets huvudkandidat är småmolekylära modulatorer av nikotinreceptorer av subtypen alfa-6. Läs vår intervju med vice vd Thomas Feldthus som gjordes efter att bolaget tilldelats ett forskningsanslag från Michael J Fox Foundation, genom att klicka här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev