Home Intervjuer Chosa siktar på publicering av fas IIb-resultat

Chosa siktar på publicering av fas IIb-resultat

Chosa siktar på publicering av fas IIb-resultat

Chosa siktar på publicering av fas IIb-resultat

1 mars, 2023

Det danska bioteknikbolaget Chosa Oncology har haft en händelserik start på 2023. Efter RhoVac-transaktionen väntar bolaget nu ivrigt på svar om att få publicera ett abstract vid ASCO gällande fas IIb-resultaten med sin läkemedelskandidat LiPlaCis. Vd Peter Buhl kommenterar Q4-rapporten som släpptes tidigare i veckan.

Chosa Oncologys utveckling är fokuserad på bolagets iCIP-koncept, som består av cancerbehandlingskandidaten LiPlaCis och det kompletterande diagnostiska verktyget cisplatin DRP. LiPlaCis är en liposomformulering av kemoterapi cisplatin, som syftar till att förbättra behandlingsresultaten samtidigt som de negativa biverkningarna begränsas. Cisplatin DRP, å andra sidan, är ett verktyg som används för att förutse hur en patient svarar på läkemedlet, vilket gör det möjligt att välja ut de patienter som har stor sannolikhet att svara på behandlingen.

Du kan lära dig mer om Chosa och iCIP-konceptet här.

Omvänt förvärv slutfört

Chosa inledde året med att slutföra det omvända förvärvet av Lundabaserade RhoVac, vilket gör att man i praktiken äger cirka 70 procent av det sammanslagna bolaget. Namnet har också officiellt ändrats, där kortnamnet som är noterat på Spotlight Stock Market nu är CHOSA. Samtidigt närmar man sig den sista delen av due diligence-processen för att ta bort aktien från observationslistan.

Med detta startar nu ett nytt kapitel på resan för alla de ursprungliga innehavarna av RhoVac-aktier. Just nu befinner de sig i en liknande position som de var vid den här tiden förra året, med en lovande onkologikandidat där man är på väg mot publicering av fas IIb-resultat.

Starka fas IIb-resultat

I fas II-studien har iCIP-konceptet testats på patienter som lider av bröstcancer. Enligt Chosa är fas IIb-studieresultaten starka. Ett abstract har tagits fram för årets upplaga av ASCO-konferensen, som hålls i Chicago den 2 – 6 juni. Abstractet “kommer att utgöra ryggraden för diskussioner med potentiella partners på konferensen”, skriver Chosa i rapporten.

Konvertibelt lån betalas tillbaka

Förra året emitterade RhoVac ett konvertibellån ämnat för finansiering av affärsutveckling, givet en positiv fas II-avläsning med deras kandidat onilcamotide. I och med det negativa resultatet kommer konvertibellånet att betalas tillbaka i sin helhet. Enligt Q4-rapporten ligger det utestående beloppet på cirka 15 Mkr. Det ska betalas tillbaka så snart bolaget får tillgång till skattereduktionen för 2021 och den sista delen av Horizon 2020-bidraget. Chosa räknar med att bidraget betalas ut under våren 2023.

Vd har ordet

BioStock kontaktade Chosa Oncologys vd Peter Buhl för en kommentar till kvartalsrapporten, inledningen av 2023 och för att få höra om hans förväntningar på resten av året.

Peter Buhl, vd Chosa Oncology
Peter Buhl, vd Chosa Oncology

För det första, ni har precis avslutat en hektisk period med förvärvet av RhoVac som nu är slutfört. Hur skulle du beskriva början av året?

– Vi är verkligen glada över studieresultaten och tror att de data vi har fått för den grupp patienter som ligger i den övre 20-procentiga poängen visar att iCIP kan innebära en verklig förändring i cancerpatienternas liv.

I Q4-rapporten beskriver du resultaten från er fas II-studie som starka. Kan du utveckla vad du har sett hittills?

– Studien sattes upp med en adaptiv klinisk prövningsdesign där vi startade i fas II med doseskalering av LiPlaCis-läkemedlet i deltagare med solida tumörer. Redan då såg vi effekt i olika cancertyper, som matstrupe och hudcancer.

– Efter att ha lagt till gentestet som en procedur i studien visade resultaten att vi tydligt kunde skilja mellan responders och non-responders. Vi visste redan att vi inte skulle kunna hjälpa alla patienter eftersom de var kraftigt förbehandlade i sent stadium, så tillsammans med klinikerna bestämde vi oss för att utesluta den tredjedel av patienterna med lägst poäng från studien.

– Fas II-data visade att respondenterna var de 20 procent med högst poäng. Vi har ansökt om ett abstract till årets ASCO-konferens för slutrapportering av studieresultaten.

Blickar vi framåt mot resten av 2023, vilka milstolpar hoppas ni nå under året?

– Vi har två viktiga ämnen att rapportera från under 2023. I första hand handlar det för oss om att hitta rätt partner eller ägare av iCIP-projektet. Därför förväntar sig Chosa-teamet att fokusera på affärsutvecklingsaktiviteter, där vi kan presentera de spännande resultaten som vi precis har fått. För det andra kommer vi att interagera med myndigheterna för att staka ut en väg mot marknadsgodkännande.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev