Home Nyheter Nytt effektivt läkemedel mot blodproppsbildning under utveckling

Nytt effektivt läkemedel mot blodproppsbildning under utveckling

Mikael Lindstam, vd Aptahem

Nytt effektivt läkemedel mot blodproppsbildning under utveckling

1 april, 2016

Kardiovaskulära sjukdomar som till exempel blodproppar, trombos, ligger bakom drygt 30 procent av alla dödsfall i världen. Aptahems läkemedelskandidat, Apta-1, har i studier visat att den effektivt kan motverka uppkomsten av trombos. Kapitalet från den pågående emissionen ska ta bolaget vidare till kliniska studier.
– Vi har nått flera viktiga milstolpar. Nu arbetar vi med prekliniska säkerhets- och toxikologistudier. Nästa steg är att vi ansöker om att få utföra kliniska studier för Apta-1, säger Mikael Lindstam, vd på läkemedelsbolaget Aptahem som är noterat på Aktietorget.
Aptahem har tre patenterade läkemedelskandidater i sin portfölj. Bolaget lägger allt fokus på Apta-1 eftersom den har kommit längst i utvecklingen och har god marknadspotential. Apta-1 är en ny typ av läkemedel mot blodproppar. Prekliniska studier, det vill säga studier på bland annat djur, visar att Apta-1 motverkar bildning av blodproppar samtidigt som risken för blödningar uteblir.
Enligt Mikael Lindstam är ökad blödningsrisk en mycket allvarlig bieffekt som befintliga läkemedel mot blodproppar kan orsaka. Patienter som har drabbats av blodpropp måste ofta få så höga terapeutiska doser att det innebär en relativt hög risk för blödningar.
– Därför finns det stor efterfrågan på ett läkemedel som inte orsakar blödningar. De prekliniska studierna visar på mycket positiva resultat. Vi kan idag inte se några som helst biverkningar även vid 500 gånger den tänkta terapeutiska dosen och dessutom ackumuleras inte heller Apta-1 i kroppen, säger Mikael Lindstam.
Företrädesemission garanterad till 80 procent
Aptahem genomför en företrädesemission mellan den 18 april och 2 maj. Emissionen är på 19,5 miljoner kronor före emissionskostnader och är garanterad till 80 procent. Kapitalet ska dels finansiera återstoden av Aptahems prekliniska utvecklingsprogram och genomförande av den första kliniska studien som ska påbörjas under första halvåret 2017.
Marknaden för blodpropps- och blodförtunnande läkemedel uppskattas till 130 miljarder kronor. Många storsäljande blodproppshämmande läkemedel har förlorat sitt patentskydd. Det har medfört att de stora läkemedelsbolagen söker med ljus och lykta efter nya läkemedel. Aptahem har patent för sina tre läkemedelskandidater i Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökan i Indien.
– Jag för en återkommande dialog med flera av de största aktörerna. Vårt mål är att antingen licensiera ut Apta-1 eller bilda ett partnerskap, säger Mikael Lindstam.
Spännande framtid
I mars släppte Aptahem nyheten från en studie som visade att Apta-1 även har anti-inflammatoriska egenskaper. På sikt öppnar det för stora möjligheter med en väsentligt större marknadspotential.
– Den terapeutiska potentialen för Apta-1 ökar från enbart blodproppshämning till att även kunna motverka vissa inflammatoriska förlopp i det kardiovaskulära systemet, avslutar Mikael Lindstam.
Mikael Lindstam höll nyligen ett föredrag på Stockholm Corporate Finance Life Science & Healthcare Seminar som går att se här.
Du kan också läsa mer om Aptahem på bolagets hemsida som du hittar här.
 
Denna artikel publiceras i samarbete med Investerarbrevet.se. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev