Home Krönika Krönika: Vem ser till att vi får fram nya läkemedel?

Krönika: Vem ser till att vi får fram nya läkemedel?

Krönika: Vem ser till att vi får fram nya läkemedel?

2 april, 2016

Läkemedelsutvecklingen har genomgått ett paradigmskifte de senaste decennierna. De stora läkemedelsbolagen har successivt skurit ner eller helt lagt ner sina stora forskningsavdelningar och istället inriktat sig på att köpa upp lovande projekt och färdigställa dem i de sena utvecklingsfaserna.
De stora och extremt lönsamma läkemedelsbolagen har i stor utsträckning släppt sitt ansvar för grundforskningen och de tidiga utvecklingsfaserna av framtidens läkemedel. Detta ansvar vilar nu istället på små till medelstora specialiserade biotechbolag. Men hur ska då det tidiga utvecklingsarbetet finansieras när de enorma vinsterna från de befintliga läkemedlen på marknaden inte återinvesteras i ny forskning som det gjordes tidigare?
När de internationella storbolagen i branschen har maximerat sina vinster genom att helt eller delvis skära bort sin egna FoU-avdelningar så vilar nu finansieringsansvaret på enskilda investerare och aktieägare.
Alla vill ha nya, bättre, säkrare och effektivare läkemedel. Läkemedel och behandlingsmetoder som botar tidigare obotliga sjukdomstillstånd till den enskilda patientens glädje, men också till en enorm samhällsnytta och vinst.
Det finns nog ingen bransch som behandlas mer styvmoderligt av den etablerade finanspressen här i Skandinavien än biotechmarknaden. Alla vill ha läkemedel, men ingen vill förklara eller påvisa hur en investering i läkemedelsutveckling kan vara både samhällsviktig och extremt lönsam. De få gånger som någon artikel om branschen ändå publiceras i de etablerade ekonomimedierna så är det oftast i negativa ordalag.
Biotechsektorn har växt enormt i Skandinavien och anpassningen till den nya världsordningen för läkemedelsutveckling har gått fort. Idag finns det omkring 1500 små biotechbolag enbart i Skandinavien. I stort sett samtliga av dessa finansierar sin FoU genom privata investerare, oavsett om de är publika och listade på någon aktiehandelsplats eller inte.
Alla dessa privatpersoner som investerar sina sparpengar i läkemedelsutveckling är hjältar. Utan dem så skulle inga nya läkemedel kunna utvecklas och 10 000-tals människor enbart i Sverige skulle förlora sina jobb. Även universiteten skulle få svårt att bibehålla kompetens och sin höga internationella nivå.
Det är ur detta perspektiv som jag ständigt förundras över hur kallsinnig finansbranschen och mediabranschen är mot en så viktig och över tid framgångsrik bransch. Är inte alla dessa bolag, forskare, investerare värda en bättre bevakning och en mer nyanserad rapportering av en så livsviktig bransch?
Att investera i bolag som utvecklar nya läkemedel är svårt. Kunskapströskeln är hög och det är förenat med risker, men också fantastiska möjligheter. Riskerna blir högre ju mindre kunskap den enskilda investeraren har. Just detta gör att denna bransch behöver belysas mer och har ett mycket större behov av informationsgivning än alla andra branscher. Det är ett uppdrag som jag hoppas att den samlade affärspressen och den vanliga nyhetspressen någon gång kommer att leverera. Hittills har de inte gjort det. Detta har resulterat i att det ingenstans i världen går att hitta lägre bolagsvärderingar på biotechbolag än i Skandinavien. Vilket i sin tur gör det ännu svårare för bolagen att finansiera utvecklingen av nya läkemedel.
Alla vill ha nya, bättre, säkrare och effektivare läkemedel. Men vem tar ansvar för det?
Investerarna!
Det är inte särskilt många som investerar i en för mänskligheten framtidsavgörande och livsviktig bransch. De som gör det är värda all respekt. Det behövs många fler om vi ska kunna åtnjuta allt längre och friskare liv.
Martin Lind, analysansvarig BioStock

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev